Redactie - 22 december 2011

Research & Development-regeling biedt voordelen voor kleine innovatieve ICT-bedrijven


Kleine ICT-bedrijven kunnen voortaan gebruik maken van de belastingaftrek voor investeringen in onderzoek en innovatie.

Administratiekosten
Dit houdt in dat deze bedrijven bijna geen administratiekosten meer hoeven te maken. Dit blijkt uit de uitwerking van Research & Development-regeling (RDA), die op 16 december is vastgesteld door de ministerraad.

De RDA is bedoeld voor investeringen, die betrekking hebben op de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten (geen loonkosten). Het percentage van de extra aftrek wordt in 2012 voorzien op 40%. In de vennootschapsbelasting levert dit - bij een tarief van 25% - een netto voordeel op van 10%.

De regeling wordt uitgevoerd door Agentschap NL.
 

Fujitsu BW DIL vierkant week 9 tm 12-2024 Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29
Netgear banner liggend start week 14