Redactie - 27 december 2011

Digitale kentekenherkenning vergroot pakkans criminelen


Alle kentekens die de politie met camera’s automatisch vastlegt, worden straks vier weken bewaard om misdrijven op te sporen en voortvluchtige verdachten en veroordeelden aan te houden. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. De maatregel vloeit voort uit het regeerakkoord. Het vastleggen van kentekens helpt de politie efficiënt en doelgericht te werken bij de uitvoering van haar taken. De politie heeft al ervaring met kentekenherkenning, ook wel ‘automatic numberplate recognition’ (ANPR) genoemd.

De politie is op dit moment niet bevoegd alle kentekens te bewaren en achteraf te raadplegen. Toch kan dat belangrijk zijn voor de opsporing van misdrijven waarbij pas later blijkt dat informatie over een voertuig een rol speelt. Het kabinet stelt een periode van vier weken voor die ook geldt voor de opslag van beelden van gemeentelijke toezichtcamera’s.

Verder is in het wetsvoorstel opgenomen voor welke doelen de politie kentekengegevens mag bewaren. Nu mag dat alleen in het kader van uitvoerende politietaken, bijvoorbeeld als iemand wordt gezocht om zijn straf uit te zitten of nog een geldboete moet voldoen. De op camerabeelden zichtbare kentekens worden dan direct vergeleken met een bestand van kentekens op naam van bekenden van de politie. Levert dit een ‘hit’ op dan komt de politie in actie. De overgebleven gegevens – ‘no hits’ – worden vernietigd.

Straks mag de politie de ‘no hits’ tijdelijk opslaan en gebruiken voor haar opsporingswerk. Na aangifte of ontdekking van een strafbaar feit onderzoekt de politie dan bijvoorbeeld of de auto van een verdachte op een bepaalde plaats is gesignaleerd of gebruikt de gegevens om de reisbewegingen van een verdachte na te gaan. Ook geven kentekengegevens richting aan opsporingsonderzoeken waar andere aanknopingspunten ontbreken. De opgeslagen gegevens mogen alleen worden gebruikt voor de opsporing van ernstige misdrijven en de aanhouding van voortvluchtige verdachten of veroordeelden.

Naast het kenteken en de foto van het voertuig, worden gegevens bewaard over de locatie, de datum en het tijdstip. De naam van de kentekenhouder wordt niet opgeslagen. Die wordt pas bekend wanneer relevante kentekengegevens zijn gevonden en navraag wordt gedaan bij het kentekenregister. Met het oog op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers krijgen alleen bevoegde politieagenten toegang tot de opgeslagen kentekengegevens.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.
 

Vertiv BW week 6 liggend oranje/vierkant blauw 04-12-2023 tm 11-12-2023 SLTN Vierkant
Vertiv BW week 6 liggend oranje/vierkant blauw 04-12-2023 tm 11-12-2023