Redactie - 03 januari 2012

Verenigde Staten belangrijker voor chipfabrikanten


Producenten van halfgeleiders zien het belang van de Verenigde Staten als afzetmarkt voor hun producten steeds verder toenemen, zo blijkt uit internationaal onderzoek van KPMG onder chipfabrikanten. In 2008 beschouwde bijna 40% van de bestuurders de Amerikaanse markt als een belangrijke markt voor omzetgroei, na China (79%), Taiwan (44%) en Japan (40%). Vooral draadloze, computer- en consumententoepassingen bepalen op dit moment de grootste vraag naar halfgeleiders.

”Nu de verkoop van dit soort apparaten vooral als gevolg van de feestdagen aantrekt, wil de Amerikaanse consument met name het beste en het grootste”, zegt Stephen van den Biggelaar, segmentleider Technologie bij KPMG. Van den Biggelaar: “Dat China voor de chipmarkt enigszins in betekenis afneemt, kan worden verklaard uit het feit dat de Chinese overheid het leengedrag van haar ingezetenen steeds verder aan banden legt. Toch blijven de Verenigde Staten en China volgens de sector de twee belangrijkste landen voor omzetgroei.”

Als gevolg van de neergaande economie hebben de chipfabrikanten hun toekomstverwachtingen fors bijgesteld, zo blijkt uit het onderzoek van KPMG. Iets meer dan 40% van de bedrijven verwacht volgend jaar een omzetgroei van meer dan 5%. Vorig jaar voorzag nog bijna 80% een dergelijke omzetgroei en in 2009 was dit 87%. Daarnaast zien de ondernemingen ook de verwachte winst afnemen. Van de onderzochte bedrijven ziet 30% de winst met meer dan 5% groeien, vergeleken met 37% vorig jaar. De sector verwacht dat vooral mobiele telefoons en andere mobiele apparatuur in 2012 voor de verwachte omzetgroei zullen zorgen, gevolgd door computers en andere consumentenproducten.

Daarnaast neemt ook het gebruik van halfgeleiders bij duurzame en alternatieve energie en medische apparatuur in beperkte mate toe. De bedrijven verwachten dat de kapitaalsuitgaven en de investeringen in onderzoek & ontwikkeling en nieuw personeel de komende tijd lager zullen uitvallen dan in voorgaande jaren. De chipfabrikanten verwachten dat de omzetgroei in beperkte mate zal worden beïnvloed door namaak producten. Ruim 60% geeft aan dat zij als gevolg van namaak chips zo'n 3% of meer van de omzet zullen mislopen, één op de drie bedrijven gaat uit van 5% of meer.

Eén op de drie bedrijven verwachten dat zij volgend jaar meer rechtszaken zullen voeren vanwege inbreuk op hun intellectuele eigendommen. Eén op de drie bedrijven verwacht volgend jaar een toename van het aantal claims. Zo'n 30% van de bedrijven verwacht dat de kosten van dit soort claims de komende drie jaar met meer dan 5% zullen toenemen. Ondanks de hoge kosten van de productie van de huidige 300 mm wafertechnologie, gaat een belangrijk deel van de chipfabrikanten ervan uit dat de industrie de overstap zal maken naar 450 mm wafers. Van de onderzochte bedrijven voorziet 40% deze overgang, terwijl 31% verwacht dat de sector bij de bestaande 300 mm zal blijven.

Zo'n 30% is nog onzeker over de toekomst. Meer dan de helft van de bedrijven verwacht dat de overgang naar de 450 mm wafers tussen 2013 en 2016 zal plaatsvinden.
 

Veeam On BN week 22-23 Alleen DI Leaders DIC en DIL Banner vierkant algemene sales brochure
Nutanix BW/BN 30-05 tm 15-06-2023