Redactie - 04 januari 2012

10 IT-recruitment trends voor 2012


IT Job Board.nl, vacaturewebsite voor de ICT-professional blikt vooruit op 2012 met 10 belangrijke recruitment trends & ontwikkelingen. Met HR-professionals van Nuon en Capgemini besprak IT Job Board de toekomst van de IT-arbeidsmarkt, IT-detachering, offshoring en de kloof tussen onderwijs en praktijk waarbij (technologische) ontwikkelingen zoals cloud computing, social media en mobile een belangrijke rol spelen.

Trend 1: top-5 meest gezochte IT-ers in 2012

  • .net developers
  • PHP developers
  • Mobile developers
  • SAP consultants
  • Security consultants

Trend 2: het aantal IT-vacatures blijft hetzelfde in 2012
Ondanks een onvoorspelbare markt, denken Capgemini en Nuon in 2012 hetzelfde aantal IT-ers  te kunnen aannemen als in 2011. Dit jaar was de doelstelling van Capgemini om 350 young professionals aan te nemen en dat aantal is inmiddels bereikt. Voor 2012 zal dit doel ongeveer hetzelfde zijn. “Recruitment heeft vandaag de dag veel weg van scenario planning: we bouwen mogelijkheden in om doelstellingen snel op te kunnen schalen of naar beneden bij te kunnen stellen”, aldus Désirée Willemsen van Capgemini.

Trend 3: de focus verschuift naar kwaliteit
Peter Healey, IT Job Board, vindt dat er sprake is van een evolutie, doordat mensen internet anders gaan gebruiken, mede door de komst van social media: ”Kandidaten zijn veel kritischer geworden richting een toekomstige werkgever en trappen niet in een mooi verkooppraatje. Ze verzamelen alle mogelijke informatie over een werkgever  voordat ze solliciteren.  Ook de aandacht van werkgevers verschuift van kwantiteit naar kwaliteit. Het gaat erom dat wij drie of vier uitstekende kandidaten kunnen leveren die geknipt zijn voor een specifieke baan.”

Trend 4: bedrijven gaan meer intern opleiden en proactief recruiten
De groeiende behoefte naar IT-specialisten en de waarneembare daling van het aantal IT-instromers, vormen een enorme uitdaging. Désirée Willemsen van Capgemini, ziet twee belangrijke ontwikkelingen ontstaan: “Starters worden steeds vaker intern opgeleid tot meervoudige specialisten. Dat doen we bij Capgemini ook, omdat er niet voldoende goed opgeleide IT-ers op de arbeidsmarkt rondlopen. Daarnaast is het vanwege de krapte aan werknemerszijde belangrijk om proactief latent werkzoekenden te benaderen en continue te werken aan employer branding, via bijvoorbeeld social media. Hierdoor kan er snel geschakeld worden zodra er een vacature ontstaat.”

Trend 5: externen worden weer internen
Interessante ontwikkeling is het aantal externen dat weer vervangen gaat worden door interne medewerkers. Detachering en het inhuren van ZZP’ers is in tijden van economische zekerheid zeer geliefd. In meer onzekere tijden kiezen werkgevers liever voor een duurzamere relatie met werknemers. Het aantal hoogopgeleide en ervaren professionals dunt steeds verder uit. Werknemers wil je daarom graag aan je organisatie binden met goede arbeidsvoorwaarden, een vast contract en doorgroeimogelijkheden.

Folmer Koper van Nuon zegt: “Wij zoeken onder andere SAP-consultants en die zijn moeilijk te vinden. Door de lage instroom op IT-opleidingen, zullen wij de komende tijd anticiperen op de ontstane krapte door starters aan ons te binden.”

Trend 6: vrouwelijke IT-ers worden aangetrokken door ‘Het Nieuwe Werken’
IT-brancheverenigingen en werkgevers moeten zorgen voor een aantrekkelijker imago. Hierdoor zal het aantal IT-studenten groeien en kunnen we hopelijk in de toekomst voldoen aan de toenemende vraag naar vrouwelijke IT-ers. Folmer Koper, Nuon: “Vrouwen kunnen het verschil maken in een team met alleen mannen. Ook wij doen erg ons best om meer vrouwelijke IT-professionals aan te trekken.”

Peter Healey, IT Job Board, ziet voornamelijk in Nederland een grote behoefte aan een goede werk/privé balans: “Als de IT sector meer vrouwen wil aantrekken en echt wil veranderen, moeten werkgevers flexibiliteit in werkuren bieden, en thuiswerken faciliteren. Parttime werken – en dan heb ik het niet over vier keer negen uur per week - is nu nog nauwelijks mogelijk.”

Trend 7: offshoring neemt toe
Offshoren van gestandaardiseerde processen en 24/7 diensten naar het buitenland hoeft niet ten koste te gaan van de werkgelegenheid in Nederland, maar biedt ruimte voor meer inhoudelijke en interessantere functies in Nederland. Désirée Willemsen: “De opkomst van offshore heeft ervoor gezorgd dat het werk bij ons leuker is geworden, vooral omdat de lokale werkzaamheden verder opschuiven naar de business van de klanten, waardoor je hier meer behoefte krijgt aan mensen met kennis van zowel IT als de business. Het creëren van de business value van IT gebeurt hoofdzakelijk hier.” Peter Healey : “De offshoring trend betekent voor IT-ers dat zij het zich niet kunnen veroorloven om stil te blijven zitten. Je moet je blijven ontwikkelen, en je kennis up-to-date houden om hier de meerwaarde te kunnen blijven leveren.”

Trend 8: bedrijven moeten generatie Y blijven boeien met talentprogramma’s
Pas afgestudeerden IT-ers willen vaak liever vandaag dan morgen de volgende stap maken op de carrièreladder. Folmer Koper, Nuon vertelt: “Ze willen vaak geen IT-specialist zijn, maar denken meteen als (project)manager of strategie-expert aan de slag te kunnen. In de praktijk zullen ze echter eerst nog een aantal jaar als hardcore IT’er moeten werken, voordat ze zover zijn. Voor die groep bieden we mogelijkheden tot certificering; het opdoen van internationale ervaring en het meelopen met senior specialisten. Regelmatig starten we een op maat gemaakt talentprogramma of traineeship.”

Trend 9: de oudere werknemer wordt weer op waarde geschat
Als gevolg van het tekort aan goed opgeleide starters, zal het bedrijfsleven het oudere deel van de werkende bevolking weer op waarde moeten schatten en investeren in hun ontwikkeling.

Peter Healey: “In een enquête die wij vorig jaar onder IT professionals verricht hebben, gaf 42% van de respondenten aan wel eens met leeftijdsdiscriminatie te maken hebben gehad. Dat zal het bedrijfsleven zich de komende jaren niet meer kunnen veroorloven. Dit is een positieve ontwikkeling voor getalenteerde IT-ers die het gevoel hebben gehad dat hun carrièremogelijkheden beperkt waren vanwege hun leeftijd.”

Trend 10: overheid en bedrijfsleven investeren in kenniseconomie
ICT is een industrie die altijd in ontwikkeling blijft.  De vraag naar IT-ers die breed opgeleid zijn wordt groter, waardoor de noodzaak ontstaat om campagnes in te zetten om jongeren te interesseren voor ICT.

Désirée Willemsen: “Het bedrijfsleven heeft het probleem serieus opgepakt met de hulp van branchevereniging ICT-Office. We moeten op scholen nog meer laten zien waarom IT zo belangrijk is en wat er zo leuk aan is. Daar zijn we tot nu toe niet goed genoeg in geslaagd, hoewel er wel al activiteiten op dit gebied zijn. Ik verwacht dat zo’n campagne nu beter van de grond komt, vanwege de noodzaak.”

Tot slot zegt Peter Healey: “Dit is HET moment voor de IT-branche en de overheid om in actie te komen. De werkloosheid onder pas afgestudeerden in West-Europa is extreem hoog en de vijver met goede IT-ers raakt leeg. Het bieden van traineeships waarbij men het vak in de praktijk leert is de juiste oplossing.
 
DIC en DIL Banner vierkant algemene sales brochure Veeam On BN week 22-23 Alleen DI Leaders
DIL Dutch IT Leaders Linkedin liggend