Redactie - 10 januari 2012

ICT-sector verwacht lichte groei in 2012


De markt voor Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in Nederland is in 2011 verder gegroeid met 1,6 procent. ICT~Office verwacht ook voor 2012 een lichte stijging en wel met 0,6 procent. Deze voorlopige cijfers zijn gebaseerd op onderzoek van Heliview Research onder ICT-gebruikers en lidbedrijven van ICT~Office ten behoeve van de jaarlijkse ICT~Marktmonitor.

Economie in zwaar weer, ICT-bestedingen groeien licht
De economie zal in 2012 naar verwachting van het Centraal Plan Bureau (CPB) krimpen. De verwachte groei van de ICT-bestedingen met 0,6 procent is echter positief. De verwachting van het CPB is dat de investeringen van het Nederlandse bedrijfsleven in 2012 zullen dalen met 6 procent; ook de bestedingen van de overheid zullen naar verwachting dalen met 1 procent. De ICT-sector laat daarmee een licht positiever beeld zien dan de vooruitzichten voor het gemiddelde van de Nederlandse economie.

De bestedingen op het gebied van software laten een positief beeld zien en worden in 2012 verwacht te groeien met 2,4 procent. Applicatiesoftware zal naar verwachting met 4,4 procent sterk stijgen, systeemsoftware kent met een verwachte -0,5 procent een lichte daling. Het gebruik van applicaties zal in 2012 verder groeien. Dit geldt voor zowel bedrijfsapplicaties als 'apps' voor tablets en smartphones. Dienstverlening zal naar verwachting een lichte daling laten zien (-0,2%). De bestedingen op het gebied van zowel professionele (o.a. consultancy) als ondersteunende (o.a. onderhoud) dienstverlening dalen, respectievelijk met -0,1 en -0,5 procent. De bestedingen inzake hardware en kantoortechnologie zullen dit jaar dalen met -0,4 procent. Dit wordt voornamelijk verklaard door de sterk dalende bestedingen aan servers, PC's, printers en kantoortechnologie. De segmenten storage, bekabeling extern en overige computerhardware (waar tablets onderdeel van uitmaken) laten daarentegen een forse stijging zien in de verwachtingen voor 2012. Bestedingen op het gebied van telecom en internet zullen met 0,5 procent groeien, waarbij vooral mobiele diensten en telecomhardware (o.a. netwerkapparatuur en mobiele telefoons) weer in omvang zullen toenemen.

Cijfers over 2011 licht positief
In 2011 zijn de ICT-bestedingen gegroeid met 1,6 procent. Dit is een verdere toename ten opzichte van de groei van 1,1 procent in 2010. De bestedingen in de IT (ICT zonder telecommunicatie) stegen in 2011 eveneens met 1,6 procent. De markt is met name in de eerste helft van het jaar aangetrokken, in de tweede helft van 2011 werden de effecten van de crisis duidelijker merkbaar. De softwarebestedingen zijn in 2011 met 3,2 procent gestegen ten opzichte van 2010. Deze toename wordt met name veroorzaakt door een stijging van bestedingen in de applicatiesoftware. Hierbij speelt de verdere opkomst van trends als Cloud Computing en Software as a Service (SaaS) een grote rol.

De telecombestedingen stegen het afgelopen jaar met 1,5 procent. Vooral de stijging in vaste data-diensten (+3%), mobiele diensten (+2%) en telecomhardware (+3,7%) zorgde ervoor dat de telecombestedingen groeiden. Vaste telefonie-diensten daalden wederom afgelopen jaar (-3%).

De hardware-uitgaven stegen in 2011 met 0,4 procent, waarbij voornamelijk het segment printers en MFP's daalde (-2%). Het segment servers, midrange en mainframes kende met -0,3 procent een lichte krimp ten opzichte van 2010. De besteding aan PC's is in 2011 licht gestegen met 1 procent; overige computerhardware (o.a. tablets) liet een stijging van 5 procent zien. De bestedingen aan kantoortechnologie zijn in 2011 met -5,5 procent fors gedaald.

In het afgelopen jaar heeft de professionele dienstverlening een stijging gekend van 2,7 procent. Dit is mede te verklaren door de uitvoering van een kleine inhaalslag aan ICT-projecten, die in 2010 nog uitgesteld waren. Ondersteunende dienstverlening zoals onderhoud liet een daling zien (-2%). In totaal is de IT-dienstverlening in 2010 daarmee gestegen met 1,2 procent.

ICT~Office baseert bovenstaande voorlopige cijfers op onderzoek door onderzoeksbureau Heliview Research onder ICT-gebruikers en lidbedrijven van ICT~Office, aangevuld met marktinformatie uit diverse bronnen. De cijfers vormen de basis voor de ICT~Marktmonitor 2012, het jaarlijkse overzicht van cijfers en trends dat ICT~Office uitbrengt in samenwerking met Heliview Research. De ICT~Marktmonitor 2012 verschijnt dit jaar tijdens 'De Week van ICT', die van 23 t/m 27 april 2012 zal plaatsvinden.
 

FOBT2023 | Banner vierkant - REGISTER Commvault BW 30-05 tm 07-06-2023
Progress Communications BN start week 17 tm 19