Redactie - 16 januari 2012

Succesvolle, eerste run Digikoppeling Grote Berichten


In december 2011 heeft de eerste succesvolle productierun Digikoppeling Grote Berichten plaats gevonden tussen de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het Centraal Bureau voor de Statistiek. 'Grote Berichten' is een nieuwe koppelvlakstandaard van Digikoppeling die het mogelijk maakt om zeer grote bestanden in 1 keer te versturen. Digikoppeling was tot nu toe niet geschikt voor het versturen van grote bestanden. Naar aanleiding daarvan is Logius samen met DUO, CBS en RINIS aan de slag gegaan met het ontwikkelen van Digikoppeling Grote Berichten.

Voordelen 

Voor DUO en CBS zal deze manier van informatieuitwisseling op den duur efficiencywinst opleveren, doordat processen geautomatiseerd kunnen verlopen. Beide organisaties hebben ervoor gekozen om uitwisselingen met andere partijen bij voorkeur via RINIS te laten verlopen. RINIS helpt organisaties in het publieke domein om snel en veilig gegevens uit te wisselen. Zij verzorgen de technische aansluitingen met de nieuwe koppelvlakstandaard van Digikoppeling waar het CBS en DUO dan geen omkijken meer naar hebben. Met de totstandkoming van deze nieuwe koppelvlakstandaard kunnen nu dus ook grote berichten voortaan via Digikoppeling worden uitgewisseld.

Digikoppeling

Digikoppeling is de 'postbode' voor de overheid. Digikoppeling bestaat uit een set standaarden voor elektronisch berichtenverkeer tussen overheidsorganisaties. Als deze standaarden worden geïmplementeerd in bestaande software, dan kunnen digitale berichten gemakkelijk uitgewisseld worden met andere overheidsorganisaties. Via internet of met een andere verbinding. Digikoppeling is eind 2007 door het College Standaardisatie benoemd tot open standaard en wordt de komende jaren over de hele overheid uitgerold.
 

Veeam On BW tm 12 juni 2023 Alleen DI Leaders Cloudian BW - week 11/12-2023
Netgear banner liggend start week 14