Redactie - 17 januari 2012

Kabinet ontvangt advies digitale veiligheid


Het kabinet heeft vandaag het advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) over digitale veiligheid in ontvangst genomen. De ministers Hans Hillen (Defensie), Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) en Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) ontvingen het adviesrapport uit handen van luitenant-generaal buiten dienst Marcel Urlings, voorzitter van de gecombineerde commissie van de AIV en de CAVV.?

Het rapport, getiteld Digitale Oorlogsvoering, gaat in op de gevolgen die bedreiging van digitale veiligheid heeft op het Nederlands buitenlands veiligheids- en defensiebeleid. Digitale veiligheid is het vrij zijn van gevaar of schade, veroorzaakt door verstoring of uitval van ICT of misbruik van ICT. Het gevaar of de schade door misbruik, verstoring of uitval kan bestaan uit beperking van de beschikbaarheid of betrouwbaarheid van ICT, schenden van de vertrouwelijkheid van in de ICT opgeslagen informatie of schade aan de integriteit van die informatie. Het advies stelt onder meer dat een digitale aanval onder bepaalde omstandigheden kan worden opgevat als een gewapende aanval en stelt dat het recht van zelfverdediging van toepassing is.? Minister Rosenthal: 'Het is niet voor niets dat de Navo cyberdreiging heeft opgenomen in het nieuwe Strategisch Concept. Onze samenlevingen zijn kwetsbaar voor aanvallen via internet. We kunnen ons dat niet genoeg realiseren.'

De ministers verwelkomen het rapport. Digitale dreigingen nemen toe, zo werd ook geconstateerd in het Cyber Security Beeld Nederland, dat op 23 december aan de Tweede Kamer is gestuurd. Digitale dreigingen illustreren dat onze nationale veiligheid direct afhankelijk is van ontwikkelingen buiten de Nederlandse grenzen. De aanpak van digitale dreigingen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Door samenwerking in Nederland, maar zeker ook daarbuiten. Hier ligt een belangrijke rol voor organisaties als de EU en de NAVO. Het kabinet komt binnenkort met een reactie op het rapport.
 

Pax8 BW 29-05 tm 18-06-2023 Cloudian BW - week 11/12-2023
DIL Dutch IT Leaders Linkedin liggend