Redactie - 17 januari 2012

Zakelijke e-invoicing in 2011 wereldwijd met 20% toegenomen


Basware en Billentis, een onafhankelijke expert op het gebied van e-invoicing, schatten dat het aantal zakelijke digitale facturen in 2011 wereldwijd met 20 procent is toegenomen. Deze sterke groei komt met name door grote markten als Duitsland, Frankrijk en Mexico die e-invoicing hebben doorgevoerd. Onder meer wetswijzigingen die aanzetten tot elektronisch factureren hebben voor deze enorme adoptiegraad gezorgd.

E-invoicing is wereldwijd op verschillende niveaus door landen geadopteerd, de wetgeving varieert per land. In Azië, met name in China en Japan, wordt een digitale factuur slechts als kopie beschouwd. De papieren versie is vereist met het oog op compliance. Dit staat op haaks op andere Aziatische landen waaronder Singapore, Maleisië, Taiwan en Zuid-Korea waar e-invoicing in een vergevorderd stadium is en digitale facturen als een officieel financieel document worden erkend.

Esa Tihilä, CEO van Basware, licht toe: “De wetgeving rondom financiële administraties varieert per land. Papieren facturering vereist van een onderneming dat zij de internationale, wettelijke bepalingen begrijpt. E-invoicing laat deze eisen als sneeuw voor de zon verdwijnen, omdat het automatisch de verschillende wetgevingen per land in acht neemt. Ondernemingen zijn zich bewust van de automatiseringvoordelen, maar als het gaat om factuurdocumentatie zijn sommige regio’s voorzichtig met het vervangen van het volledige papieren proces. Op het moment dat meer landen de elektronische versie omarmen, zullen ondernemingen steeds mee vruchten van geautomatiseerde facturering plukken.”

Het wereldwijde Cost of Control Fuzzy Finance-rapport, dat onlangs in opdracht van Basware is opgesteld, stelt vast dat bij 52% van de bedrijven het investeren in e-invoicing hoger op de prioriteitenlijst staat dan vorig jaar.

Naast de productiviteitsvoordelen is de macro-economische omgeving een belangrijke stuwkracht achter de adoptie van e-invoicing binnen ondernemingen en het MKB. De toegenomen focus op cashflowmanagement en het voorspellen van de nauwkeurigheid dwingt bedrijven dat zij de zichtbaarheid van de cashflow verbeteren. E-invoicing geeft bedrijven deze transparantie.

Esa Tihilä vervolgt: “Het economisch klimaat blijft uitdagend en cashflowmanagement is van cruciaal belang voor bedrijven in het streven naar opsporen van kostenbesparende oplossingen. E-invoicing biedt ondernemingen de mogelijkheid de transparantie van de cashflow te verbeteren. De stijging van het aantal bedrijven dat e-invoicing toepast, toont aan dat deze bedrijven zich van deze voordelen bewust zijn.”

Bruno Koch, een onafhankelijke e-invoicingconsultant van Billentis, sluit af: “Als het om e-invoicing gaat, is de wereld te splitsen in een groep die waarde hecht aan elektronische facturering en een groep die de voorkeur geeft aan facturering op papier. Er duiken ook verschillende e-invoicingmodellen op: zo heeft het Braziliaanse model een verplichtend karakter, maar het succes daarvan is sterk afhankelijk van culturele gewoontes. Wereldwijd is er nog een lange weg te gaan voordat e-invoicing de standaard is, maar een aantal landen neemt hierin het voortouw en de automatisering van facturering wordt ieder jaar door steeds meer landen verwelkomd.”
 

AWS Summit Amsterdam tm 30 mei 2023 DIL Dutch IT Leaders Linkedin
Progress Communications BN start week 17 tm 19