Redactie - 14 april 2012

Interview Bas ter Heurne (PQR): Maak van IT een business enabler


Ondanks, of juist dankzij, de recessie zullen organisaties dit jaar moeten blijven investeren in ICT. Diverse trends, zoals Bring Your Own Device, Het Nieuwe Werken en cloud computing, vragen om een strategisch antwoord van CIO’s. Niet alleen om de kosten laag te houden,  maar ook om in control te blijven èn van ICT een echte business enabler te maken. Executive-People sprak hierover met Bas ter Heurne van PQR.

Sales Manager Bas ter Heurne is ondertussen tien jaar werkzaam bij PQR. Hij heeft daarvoor ICT-ervaring opgedaan in het internationale bedrijfsleven. Vervolgens is hij overgestapt naar een ICT reseller, waar hij een productverkooporganisatie heeft omgezet naar een dienstenverkooporganisatie. Bij PQR heeft hij ook een bijdrage geleverd aan het kantelen van de organisatie van productgericht naar oplossingsgericht. Dit is cruciaal in een markt waar toegevoegde waarde een belangrijke onderscheidende factor is. 

Dit jaar spelen volgens Ter Heurne diverse thema´s een rol in de roerige ICT-markt. “PQR heeft een hele duidelijke visie op het dynamische datacenter. De gebruikers staan daarin centraal en de applicaties om de gebruikers te helpen. We houden ons bezig met desktop delivery, dus het beschikbaar stellen van werkplekfunctionaliteit.” 

Een belangrijk thema rond die werkplek is Het Nieuwe Werken (HNW). Die trend wordt sterk gestimuleerd vanuit personeelszaken en het management. Daar is vervolgens wel de juiste technologie voor nodig die HNW mogelijk maakt. En dat faciliteert PQR.

Naast HNW spelen er op dit moment vele thema’s die van invloed zijn op de IT-infrastructuur. Om er maar een paar te noemen: Bring Your Own Device (BYOD), security en storage in de cloud, SaaS, big data, virtualisatie, consumerization of IT, mobile device management en beheer. PQR heeft al deze onderwerpen gestructureerd in vier hoofdthema’s:Data & System Availability, Application & Desktop Delivery, Secure Access & Secure Networking en Advanced IT Infrastructure & Management.

Data & System Availability
Als datacenter specialist biedt PQR oplossingen op maat voor opslagsystemen en bedrijfskritische applicaties die een hoge beschikbaarheid eisen. PQR, opgericht in 1990, is uitgegroeid tot één van de grootste leveranciers van servers en storage in Nederland. 

Ook in het datacenter vinden belangrijke ontwikkelingen plaats. “We houden ons daar bezig met zaken als storage, serverinfrastructuur en datamanagement. Wij zorgen voor de beschikbaarheid van opslag en serversystemen. We hebben het dan bewust niet over de machines, maar we praten over thema’s als archivering, en wet- en regelgeving rond opslag. Het gaat uiteindelijk om business continuity. Bulkstorage bijvoorbeeld wordt steeds belangrijker, zoals op het mediapark waar uitzendingen online beschikbaar worden gesteld.”

“We merken dat ook bij gemeenten HNW en flexibiliteit hoog op de agenda staan. Ook Groene IT leeft nog steeds. We hebben als PQR een CO2-certificering, die we onder andere nodig hebben om bij de overheid aan te kunnen bieden. Daarnaast levert het voor ons voordelen op. We zien dat ook de PUE-waarde, de energiekosten van het datacenter gedeeld door de energiekosten van de IT-systemen, steeds belangrijker wordt. De overheid is actief bezig die waarde te verlagen, het is een criterium voor de keuze van een datacenter. Dat betekent overigens soms dat groen duurder is.”

Application & Desktop Delivery
In essentie draait de ICT-infrastructuur om de gebruiker en de applicatie-functionaliteit. Alles wat zich hier tussen bevindt, wordt applicatie- & desktop delivery infrastructuur genoemd. Door de ontwikkelingen van HNW en BYO, stellen eindgebruikers steeds hogere eisen aan het gebruik van IT op het werk. Ter Heurne: “Dat data en applicaties altijd en overal voorhanden is, onafhankelijk van tijd, plaats en type device, lijkt een vanzelfsprekendheid te zijn. Dit betekent dat informatiesystemen op elkaar afgestemd dienen te worden, zodat processen transparant zijn.”

“Tachtig procent van onze klanten is al gevirtualiseerd, en een groot deel van hen is voor honderd procent gevirtualiseerd op de server. De volgende uitdaging is om in control te blijven van de virtualisatie-omgeving. Met virtualisatiemanagement, een onderbelicht aspect bij klanten, is dat mogelijk. Zeker wanneer je bijvoorbeeld cloud-diensten wilt afnemen.”

“Naast servervirtualisatie, wordt ook het virtualiseren van applicaties een must. Sneller kunnen reageren op functionaliteitbehoeften van de eindklant, migraties en kostenefficiëntie zijn facetten die de behoefte aan een goed werkplekconcept doen stijgen. Ook Windows-migraties staan bij veel bedrijven op de agenda, wat betekent dat nu het momentum is om na te denken over een nieuw werkplekconcept.”

Secure Access & Secure Networking
Een ontwikkeling die veel aandacht krijgt is secure access & secure networking. “Dat betekent altijd en overal je werk kunnen doen, Het Nieuwe Werken dus, de werkplek draait in het datacenter. Dan is veilige toegang cruciaal. Dat geldt niet alleen voor de netwerkinfrastructuur, maar ook voor gateway-security. Dat heet Unified Threat Management. Waar beveiliging voorheen bestond uit losse oplossingen voor bijvoorbeeld firewall, antivirus en spam, worden nu out of the box-oplossingen gevraagd die alles beslaan.”

Het risico op security-kwetsbaarheden neemt met virtualisatie flink toe. “Wanneer je een server fysiek uitzet, loop je geen risico meer. Maar met het uitzetten van een virtuele server is niet de fysieke server uitgezet. Security in een virtuele omgeving wordt dus steeds belangrijker. En, voor organisaties die naar de cloud willen, dient eerst de eigen infrastructuur dynamisch te zijn. Juist security wordt dan steeds belangrijker.”

“Uit een onderzoek dat we zelf hebben gedaan bleek dat meer dan de helft van de klantorganisaties overweegt om messaging als dienst in de cloud af te gaan nemen. Dat is het minst complex. Op dit moment lenen de commodityapplicaties zich er het best voor om als software as a service-dienst (SaaS) geleverd te worden. Voor de meer complexe applicaties zal het nog wel even duren.” 

Advanced IT Infrastructure & Management
Door veranderingen en ontwikkelingen in het datacenter wordt management en beheer steeds belangrijker. “De eerste stap naar de cloud is om ervoor te zorgen dat de eigen infrastructuur dynamisch is. De security moet op orde zijn, en de omgeving moet voldoende gevirtualiseerd zijn om infrastructuur te gaan verplaatsen naar een cloud provider. Daaroverheen ligt de laag die wij advanced ICT & management noemen. Dat zijn alle ondersteunende systemen, zoals directory services, mail, databases en collaboration-systemen. Wanneer we veranderingen doorvoeren bij een organisatie praten we vanaf het begin al over de wijze waarop de klant de omgeving in beheer wil nemen. Daarin kan de klant een aantal keuzes maken, te weten; zelf doen, proactief of predictive beheer of outtasking.”

“Belangrijk is ook mobile device management, waarbij het draait om controle over het beschikbaar stellen van bedrijfsapplicaties op non-corporate devices. Dat moet beheerd worden, op een veilige manier. We hebben bijvoorbeeld pas meegemaakt dat een organisatie in de gezondheidszorg tweeduizend iPads had gekocht. Dat is vanuit de zorgmanagers geïnitieerd, niet vanuit IT. Het kwam voor hen als een verrassing, maar zij konden wel alle vragen opvangen via de helpdesk.”

IT als business enabler
“Door de opkomst van HNW en BYOD stellen gebruikers, ofwel business consumers, steeds hogere eisen aan IT. Consumerization of IT is dan ook een feit. IT wordt gezien als een dienst die gebruikers afnemen om hun werk goed uit te kunnen voeren. IT zal klantgerichter moeten denken, zich flexibel moeten opstellen, sneller moeten reageren op behoeften van de klant, en continu rekening moeten houden met mogelijke veiligheidsrisico’s die hierdoor ontstaan.”
 
“We organiseren CTO-roundtables, waarmee we kennis willen delen met de beslissers van de klant. HNW en BYOD staan hoog op de agenda, en we merken dat er veel vragen over leven. Want wat als de apparaten niet meer werken. Is dat dan de verantwoordelijkheid van de gebruikers of van de IT? Moeten we nu support gaan leveren op de iPad? Het gaat verder dan gadgets, het is een onderwerp waar veel over wordt gesproken.”

“De core IT is voor deze ontwikkelingen het fundament. Door veel organisaties wordt IT nog gezien als kostenpost, alhoewel steeds meer initiatieven vanuit de business of het lijnmanagement ontstaan. Naarmate de IT-infrastructuur volwassener is en het ambitieniveau van organisaties toeneemt, wordt het steeds belangrijker om een dynamisch datacenter te implementeren. Daarmee wordt IT een business enabler waardoor organisaties efficiënter kunnen werken en de productiviteit van medewerkers aanzienlijk stijgt. In deze tijd zijn dit belangrijke drijfveren om te investeren in IT.”
    

Pax8 BW 29-05 tm 18-06-2023 Trend Micro BW week 20 rm 23-2023
Commvault BN/BW 30-05 tm 07-06-2023