Redactie - 05 mei 2012

Raet breidt portfolio uit met zelfroosteren door overname Comprise


E-HRM-dienstverlener Raet neemt de onderneming Comprise B.V., leverancier van de zelfroosterapplicatie RoosterWeb, over. De transactie omvat de overname van alle aandelen van Comprise B.V.. Met RoosterWeb kunnen organisaties, medewerkers en managers, op een moderne en kostenefficiënte manier, gezamenlijk tot een optimale roosterplanning komen. Integratie van deze applicatie binnen de HR-portal Raet Online zorgt voor een duidelijk en tijdig inzicht in de personeelskosten en productiviteit van medewerkers in relatie tot de output in het primaire proces van de organisatie.

De overname sluit aan bij de visie van Raet op de ontwikkeling van HR-software waarbij de medewerker centraal staat. De oplossing van Comprise B.V. biedt medewerker en manager mogelijkheden om de roosterplanning zelf vorm te geven. Deze slimme manier van zelfroosteren, waarbij incidenten door medewerkers zelf worden opgelost, leidt tot een grotere medewerkertevredenheid, verregaande optimalisering van processen en een kostenbesparing die kan oplopen tot 75% van de reguliere externe inhuur. Het is daarmee een logische uitbreiding van de selfservice-mogelijkheden binnen Raet Online, waarmee medewerkers nu al bijvoorbeeld hun verlof regelen

Continu inzicht in kosten en inzet personeel

Met de overname van Comprise B.V. voegt Raet de oplossing voor zelfroosteren aan haar portfolio toe. Hierdoor kunnen organisaties de roosterplanning, personele basisgegevens en personeelskosten combineren. Dit geeft hen vroegtijdig inzicht in budgettaire overschrijdingen, zowel op kostensoort, kostenplaats en kostendrager. Door de werkelijke  kosten en de productiviteit van medewerkers af te zetten tegen de output in het primaire proces ontstaat een krachtig stuurinstrument. Raet noemt dit 'Performance-to-Pay'. Dit is van toepassing op alle bedrijven en instellingen met hoge personele lasten, bijvoorbeeld bij organisaties binnen de retail, zakelijke en technische dienstverlening, overheid en zorg.

Aansluiten bij de ambitie van Human Capital Management
Cees van den Heijkant, CEO van Raet: "De acquisitie van Comprise B.V. is een logische stap in onze ambitie om organisaties te ondersteunen bij Human Capital Management. Daarbij is het zaak om de ontwikkeling, kwaliteit, ervaring en doorstroom van medewerkers af te zetten tegen de strategische doelen van de organisatie.  Wij geloven dat een voorwaarde voor Human Capital Management 'employee centric'-denken is, waarbij medewerkers meer en meer zelf aan het stuur komen van processen die direct hun functioneren, ontwikkeling en werkplezier aangaan. Met onze oplossingen is het voor organisaties mogelijk om te sturen op een efficiënte en effectieve inzet van personeel, waarbij continu inzicht wordt verkregen in de te verwachten en gerealiseerde personeelskosten en de productiviteit van haar medewerkers. Hierdoor wordt de echte impact van HR op het ondernemingsbeleid zichtbaar, evenals de invloed die het heeft op het bedrijfsresultaat."

SaaS als driver voor succes
Zowel Raet Online als RoosterWeb worden aangeboden als Software as a Service (SaaS). SaaS-technologie is een fundamentele voorwaarde om aan deze moderne vorm van e-HRM-dienstverlening te voldoen. Het maakt de software toegankelijk voor iedereen, op elk moment en via elk willekeurig apparaat. Dit maakt snelle verwerking van gegevens en actuele managementinformatie mogelijk.  
 

Pax8 BW 29-05 tm 18-06-2023 DIL Dutch IT Leaders Linkedin
FOBT2023 | Banner liggend - REGISTER