Redactie - 18 mei 2012

Ruim een derde van de ERP-oplossingen van SAP


Bij Nederlandse bedrijven met ERP-software is SAP de meest voorkomende oplossing. Van alle geïnventariseerde ERP-pakketten bij bedrijfsvestigingen met ten minste 50 medewerkers draagt 35 procent het SAP-logo. Hiermee ligt het installed base aandeel 2 procent hoger dan het resultaat een jaar geleden. Microsoft en Exact zijn respectievelijk de tweede en derde meest voorkomende ERP-oplossing. Deze twee partijen zijn de laatste jaren in een nek-aan nekrace verwikkeld om de tweede grootste ERP-leverancier van Nederland te worden. Dit blijkt uit analyse van Computer Profile naar het gebruik van bedrijfskritische applicaties onder ruim 6.000 bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers in Nederland.

Oplossingen die terrein verliezen zijn in de eerste plaats de inte of exte ontwikkelde ERP-maatwerkoplossingen. In 2010 vormde deze groep 11 procent van alle ERP-oplossingen, in 2011 bedroeg dat nog 10 procent en nu is dat verder gezakt naar 8 procent van alle ERP-pakketten. Ook Infor lijkt op de Nederlandse zakelijke markt een procent te verliezen in de Nederlandse ERP installed base.

ERP penetratie

Het gebruik van ERP-software is hoog. Ruim tweederde, namelijk 67,4 procent van de bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers geeft aan gebruik te maken van een ERP-oplossing. De groei in de ERP-penetratie lijkt wel langzamerhand haar einde te hebben bereikt. Begin 2010 gaf 65 procent van de locaties aan gebruik te maken van een ERP-oplossing, begin 2011 bedroeg dat 66 procent en aan het begin van 2012 ongeveer 67 procent van de bedrijfsvestigingen.

ERP-pakketten van SAP worden begin 2012 bij circa 22 procent van alle locaties vanaf 50 werknemers gebruikt. Op basis van segmentatie naar type organisatie wordt duidelijk dat SAP bijna de standaard keuze is voor multinationals en organisaties uit de Global Fortune 500. Bedrijfsvestigingen die hier onderdeel van zijn, hebben een SAP-penetratie van 50 procent. Bij publieke instellingen ligt het gebruik van ERP-software van SAP op 1 op de 5 locaties. Voor de andere marktsegmenten liggen de penetraties van de 4 meest voorkomende ERP-oplossingen dichter bij elkaar. Bij National Enterprises, organisaties met 250 tot 2500 medewerkers, is SAP nog wel de ERP-oplossing met de hoogste penetratiegraad, maar het verschil met de andere ERP-toepassingen is hier beduidend kleiner.

De kleinere organisaties tot 250 medewerkers maken gebruik van de grote diversiteit aan ERP-oplossingen. Pakketten die binnen dit segment het meest worden gebruikt zijn ERP-oplossingen van Exact, in gebruik bij 13 procent van de bedrijfsvestigingen in dit segment en Microsoft Dynamics, in gebruik bij 12 procent van de locaties.

ERP vaak off-premise

Als een bedrijfsvestiging gebruik maakt van een ERP-pakket, wil dat niet zeggen dat de ERP-oplossing ook daadwerkelijk op servers op de eigen locatie is geïnstalleerd. Voor de circa 5.000 geïnventariseerde ERP-oplossingen is gevraagd of deze op de eigen locatie draaien, op een andere locatie binnen de eigen organisatie (remote), of ze worden gehost in een datacenter van een extee dienstverlener (hosted), of dat het wellicht een cloud-oplossing betreft. Van alle gebruikte ERP-toepassingen draait ongeveer de helft (49 procent) on-premise. Een bijna even groot deel, in totaal 43 procent, draait binnen de eigen organisatie maar op een andere locatie. Dat kan ook een buitenlandse moeder- of zusterlocatie betreffen. Het gebruik van dergelijke remote ERP-oplossingen concentreert zich hoofdzakelijk bij vestigingen van multinationals en Global Fortune 500 bedrijven.

Overall geeft 6 procent van de bedrijfsvestigingen aan dat de gebruikte ERP-applicatie in een datacenter van een extee dienstverlener wordt gehost. Ook hosten door een derde partij komt het meest voor bij locaties van multinationals en Global Fortune 500 bedrijven. Binnen dit segment met uitgebreide concestructuren draait maar bij 1 op de 5 locaties de ERP-oplossing lokaal. Voor de totale markt geeft op dit moment nog maar 1 procent van de vestigingen aan dat men een ERP-oplossing uit de cloud gebruikt. Hiermee staat ERP uit de cloud nog in de kinderschoenen. De vraag voor de komende jaren zal zijn welke leverancier(s) de eindgebruiker het best weet warm te maken voor een cloud-propositie.

ERP in de branches

Alleen binnen de publieke sector ligt het gebruik van ERP-software bij locaties met 50 of meer medewerkers onder de 60 procent. Overheidsinstanties blijven voor wat betreft ERP-gebruik niet ver meer achter bij de commerciële sector. Echter binnen het onderwijs en de zorgsector wordt in plaats van een overkoepelend ERP-systeem nog vaak gebruik gemaakt van branchespecifieke ‘best of breed’ oplossingen, zoals leerlingadministratiesystemen, ziekenhuisinformatiesystemen en elektronische patiënten dossiers. Bedrijven in de productie en logistieke sector blijven de vooaamste gebruikers van ERP-oplossingen. Industriële vestigingen maken in bijna 9 op de 10 gevallen gebruik van een ERP-toepassing. Ook het handelssegment kent met een penetratie van 84 procent een bovengemiddeld hoog ERP-gebruik.
  

Trend Micro BW week 20 rm 23-2023 Nutanix BW 30-05 tm 15-06-2023
DIL Dutch IT Leaders Linkedin liggend