Redactie - 21 mei 2012

NAVO besteedt meer aandacht aan digitale bedreigingen


De NAVO gaat meer aandacht besteden aan digitale bedreigingen. Dit wordt opgenomen in de zogenoemde Posture Review die besproken wordt op de NAVO-top in Chicago. De bondgenoten hebben onderzocht of de mix van verschillende wapens van de NAVO nog optimaal is en bestand is tegen nieuwe bedreigingen. Daarbij is ruim tegemoet gekomen aan de wensen van Nederland.

Tijdens een persconferentie bij de start van de top zei minister-president Rutte dat Nederland zeer tevreden is dat de NAVO meer aandacht gaat besteden aan nieuwe dreigingen, waaronder aanvallen op digitale infrastructuur. Minister Rosenthal: 'Dit is geen luxe, maar bittere noodzaak.' Cyber defense wordt opgenomen in de commandostructuur.

Rosenthal heeft van meet af aan aangedrongen op openbaarheid van de Posture Review. De bondgenoten hebben afgesproken dat de herziening wordt vastgelegd in een publiek document. 'Dat is belangrijke winst. Parlementen en burgers hebben daar recht op. En het is nodig om publieke steun voor de NAVO te houden.' De Posture Review wordt na afloop van de top openbaar gemaakt.

Maandag bespreekt de NAVO het strategische plan voor Afghanistan van 2015-2017, wanneer Afhanistan zelf verantwoordelijk is voor de veiligheid, met steun van de internationale gemeenschap. Rosenthal: 'Nederland draagt een fair share bij van 30 miljoen euro per jaar; 25 miljoen voor politie en 5 miljoen voor militairen.'
  

Progress Communications BW start week 17 tm 19 Cloudian BW - week 11/12-2023
Commvault BN/BW 30-05 tm 07-06-2023