Redactie - 26 juni 2013

DREAM event 2013


Op 12 september wordt voor de vierde keer het Dutch Requirements Engineering and Management (DREAM) event georganiseerd, een bijeenkomst voor iedereen die professioneel is betrokken bij het opstellen en/of onderhouden van requirements.

Bedrijven worden in het huidige economische klimaat geconfronteerd met een aanhoudende kostendruk. Tegelijkertijd zien we een grotere focus op het realiseren van Business Value, een hogere snelheid (time to market) en een grotere voorspelbaarheid. Aan projecten en producten worden derhalve dezelfde hoge eisen gesteld. We zullen in ons vakgebied daarom continu moeten kijken hoe we beter, sneller en voorspelbaarder kunnen werken.

Naast deze externe ontwikkelingen zijn er ook veel inhoudelijke wijzigingen gaande in het vakgebied zoals bijvoorbeeld toename belang domein kennis, certificering, RUP vs Agile. Al deze ontwikkelingen lijken zich steeds sneller af te spelen wat van invloed is op hoe invulling te geven aan de rol van de Business Analist / Informatie Analist / Requirements Engineer. De toename van het aantal personen en organisaties dat zich in het vakgebied specialiseert en certificeert, zijn duidelijke indicatoren voor de professionalisering en acceptatie van het vakgebied.

Gezien het bovenstaande is het als professional noodzakelijk om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen en best practices. De vierde editie van het DREAM event biedt hiertoe de mogelijkheid. Onderwerpen die in deze editie worden belicht, zijn:

  • Business Value
  • Business Agility
  • Business Rules

Daarnaast zal er ruimte te zijn om aandacht te geven aan:

  • Collaboration met de klant en het team (samenwerking)
  • Certificering

Evenals in vorige edities zal er veel aandacht zijn voor praktijkervaringen, dus meer dan theorie alleen.

Meer informatie? Klik hier.

 

Pax8 BW 29-05 tm 18-06-2023 Open Line BW 06-06 tm 13-06-2023
Nutanix BW/BN 30-05 tm 15-06-2023