Redactie - 14 december 2011

Requirements Management Scan: Check de eisen aan uw informatievoorziening.


Heldere, eenduidige requirements zijn essentieel voor het welslagen van ICT projecten.

Helaas verloopt het merendeel van de projecten nog steeds niet succesvol vanwege slecht geformuleerde eisen. Wilt u weten wat de kwaliteit is van de requirements? Dat kan. Le Blanc Advies heeft een scan waarmee dit kan worden beoordeeld.

Heeft u behoefte aan inzicht in het totale proces van requirements engineering, gebruik van de methode, tooling en de organisatorische inbedding dan is de volledige Requirements Management Scan voor u geschikt. Met deze scan krijgt u, in kort tijdsbestek, inzage in de huidige staat van uw requirements management zodat u heel gericht verbeteringen kunt doorvoeren.

Naast de Requirements Management Scan heeft Le Blanc Advies ook een Architectuur Scan ontwikkeld. Beiden scans hebben een nauwe relatie met elkaar.

Scope
Via een intake gesprek wordt de scope van de uit te voeren scan bepaald. Deze intake duurt niet meer dan enkele uren. U bepaalt waar het onderzoek zich op richt. Zo wordt de scan afgebakend naar bereik. Wordt er één project onderzocht ? Of een (deel van) de organisatie? Wilt u één aspect beschouwen of het integrale geheel van requirements management?

Een overzicht van de belangrijkste te benaderen stakeholders en te onderzoeken documenten is ook een resultaat van de intake.

Scan
De scan wordt binnen de afgesproken scope uitgevoerd door middel van het houden van interviews met de verschillende stakeholders en studie van documenten. De volgende zes aspecten worden onderkend: Positionering, Producten, Processen, Organisatie, Methoden/tooling en Betrokkenen.

De vragen zijn opgesteld aan de hand van een groei model matrix. Deze kent zes niveaus van volwassenheid: 0 t/m 5. Vergelijkbaar met de internationale CMM levels. Waarbij in het laagste niveau (0) het aspect volledig ontbreekt en in het hoogste niveau (5) de organisatie zichzelf continu verbetert. Per aspect wordt de volwassenheid bepaald.

Afhankelijk van de afgesproken scope duurt het uitvoeren van de scan enkele dagen tot maximaal twee weken.

Uitkomst
De uitkomst van de scan geeft u inzicht in de volwassenheid van de organisatie op requirements management gebied, uitgesplitst per aspect. U weet dan waar de oorzaak ligt van knelpunten en kunt heel gericht verbeteringen aanbrengen. Hierdoor komen de niveaus van de verschillende aspecten meer in balans en zal uw requirements management succesvoller zijn. De kans op succesvolle projecten en gewenste informatievoorziening stijgt aanmerkelijk.
 

Veeam On BN week 22-23 Alleen DI Leaders SLTN Vierkant
Progress Communications BN start week 17 tm 19