Redactie - 24 februari 2011

ICT-sector groeit nauwelijks


Volgens de ICT Barometer van Ernst & Young is de vraag naar externe ICT-ers gedaald naar het crisisniveau van 2009. De onderzoeksresultaten van januari 2011 laten een compleet ander beeld van de ICT-sector zien dan het onderzoek in het vierde kwartaal van 2010. De ICT Indicator, een index gebaseerd op de onderzoeksresultaten is dan ook gedaald van 121 naar 88.

Niet alleen de vraag naar externe ICT-ers neemt af, ook de vraag naar interne ICT-ers is weer exact op het crisisniveau van april 2009. 11% van de ondervraagde managers ziet de interne ICT-afdeling groeien, terwijl 13% juist mensen ziet weggaan. De oorzaak zit deels in tegenvallende omzetten bij een aantal ICT-giganten over 2010, waardoor uiterste voorzichtigheid in personeelsgroei is geboden. Een andere oorzaak zit in de overheveling van werk naar met name India.

Budget groeit minder hard
Casper Kruijt, partner bij Ernst & Young: “Naast de daling van werkgelegenheid zien we de investeringen dalen. Bedrijven en instellingen met meer dan 500 werknemers hebben de ICT-budget verwachtingen voor 2011 aanzienlijk naar beneden bijgesteld. De ICT-budgetten blijven echter nog steeds groeien: van de ondervraagde managers verwacht 32% een toename in het budget, terwijl 21% een afname verwacht. In november 2010 waren deze verwachtingen aanzienlijk rooskleuriger: 38% zag een toename en 19% een afname van de ICT-budgetten.”

Bezuinigingen bij overheid
De overheid zet de bezuinigingsvaart erin. Er is minder inhuur van ICT’ers, minder aanschaf van hardware en er wordt voorzichtig omgegaan met de aanschaf van software. Ook laat de ICT Barometer een daling zien bij externe ICT-services. De overheidsmanagers zijn helder over hun verwachtingen: 20% van hen verwacht groei, 41% een afname van externe ICT-services voor 2011.

Lichtpuntjes
Gelukkig zijn er ook positieve geluiden. De verwachtingen van MKB-organisaties en kleinere instellingen zijn minder negatief voor de rest van 2011; het MKB gaat in 2011 naar verwachting juist meer investeren in externe ICT-services. Gemiddeld 20% van de MKB-managers verwacht groei en 14% een afname. Binnen de sectoren handel/distributie hebben de managers hun verwachtingen voor de bestedingen voor externe ICT-services in 2011 juist sterk naar boven bijgesteld. Bijna 30% van de managers verwacht groei in 2011, terwijl maar 10% een afname voorspelt. Hun verwachtingen zijn aanzienlijk positiever in vergelijking tot medio 201

Meer informatie: www.ictbarometer.nl

AWS Summit Amsterdam tm 30 mei 2023 FOBT2023 | Banner vierkant - REGISTER
Progress Communications BN start week 17 tm 19