Redactie - 10 mei 2011

Open data creëert kansen en vormt versneller van innovatie


ICT-bedrijven zien kansen door openstelling van overheidsdata, ofwel open data. Dit blijkt uit onderzoek onder leden van ICT~Office. Tachtig procent van de respondenten is van mening dat open data leidt tot innovaties, economische groei en meer banen. Dit betekent steun voor het voornemen van minister Verhagen (Economische Zaken, Landbouw & Innovatie) om overheidsdata beschikbaar te maken voor bedrijven en burgers. Ruim de helft van de bedrijven is overigens nog onbekend met open data. Dit blijkt uit de nieuwste ICT~Kwartaalmonitor van ICT~Office.

Ruim de helft van de ondervraagde ICT-bedrijven is niet bekend met het concept 'open data'. ICT~Office roept op daar snel iets aan te doen om geen kansen onbenut te laten. ICT~Office wil meer weten over de kosten die gemoeid zijn met het vrijgeven en beschikbaar stellen van open data. Die kosten zouden hoger kunnen zijn dan gedacht. ICT~Office benadrukt dat er een balans moet zijn tussen maatschappelijke kosten en opbrengsten.

Open data is overheidsinformatie die verzameld is door een publieke organisatie, gefinancierd is met publieke middelen en die beschikbaar is om te gebruiken door marktpartijen, eventueel tegen vergoeding. ICT-bedrijven stellen dat open data nieuwe mogelijkheden met zich meebrengt en hierdoor veel nieuwe ICT-toepassingen ontwikkeld kunnen worden. De overheid bezit een schat aan informatie die businesskansen biedt aan ICT-bedrijven

Economische groei ICT-branche zet door
Elk kwartaal meet de ICT~Kwartaalmonitor de economische ontwikkeling in de ICT-branche. Het eerste kwartaal van 2011 kende een lichte omzetstijging ten opzichte van het eerste kwartaal in 2010. Dit geldt voor de meeste deelsectoren in de ICT-sector. De economische groei van de ICT-branche zet daarmee door. Verwacht wordt dat de totale omzet in het tweede kwartaal van 2011 verder zal groeien. De werkgelegenheid in de ICT-branche stijgt in het eerste kwartaal licht ten opzichte van het jaar ervoor. Wel is de werkgelegenheid iets harder gegroeid dan in het laatste kwartaal van 2010. Vrijwel alle bedrijven verwachten in het volgende kwartaal een kleinere groei in de werkgelegenheid in vergelijking met het huidige kwartaal.

ICT-bedrijven zijn in brede zin positief over de ontwikkeling van de vraag naar ICT-producten en -diensten in Nederland in het tweede kwartaal van 2011 ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2010. Verder heerst er optimisme in de ICT-branche over de Nederlandse economie. Het rapportcijfer dat ICT-bedrijven de economische groei in Nederland geven, is voor het tweede kwartaal in 2011 gestegen naar een 6,4.
 

Progress Communications BW start week 17 tm 19 Open Line BW 06-06 tm 13-06-2023
NTT BN start 31-5 TM 14-5