Redactie - 13 mei 2011

‘Koplopers in cloud maken vooral gebruik van private cloud’


De eerste bedrijven die de stap naar de cloud hebben gemaakt, maken momenteel vooral gebruik van private cloud. Dat blijkt uit een onderzoek dat Cisco Nederland uitvoerde onder de bezoekers van de Cisco Expo 2011 en via de technologie-blog van Cisco Nederland. Ruim 70 procent van de respondenten geeft aan gebruik te maken van cloud, variërend van eerste experimenten tot volledige private clouds. Opvallend is dat van de bedrijven die cloud volop inzetten, ruim 40 procent in eerste instantie kiest voor de private cloud.

Het laatste jaar hebben ook in Nederland steeds meer bedrijven de stap naar de cloud gemaakt. Cisco zag daarin aanleiding om de eerste ervaringen te evalueren. De meeste cloud-gebruikers zijn positief en hebben inmiddels een eerste kostenbesparing gerealiseerd. Deze varieert van meer dan 30 procent kostenbesparing (15 procent) tot tussen de 1 en 10 procent lagere kosten (11 procent). Zo'n 30 procent is nog niet zover en heeft meer tijd nodig voor de Return on Investment.

Eerste ervaringen
De overstap naar cloud moet goed worden voorbereid. De belangrijkste struikelblokken bij de overstap naar de cloud zijn beveiliging en capaciteitsproblemen. In beide gevallen geeft 27 procent aan problemen te hebben ondervonden met stabiliteit en beschikbaarheid. Daarnaast nam het overzetten van data bij 18 procent meer tijd in beslag dan verwacht. De toegankelijkheid van data was bij 15 procent het grootste probleem bij de transitie naar de cloud.

Belangrijkste belemmeringen
Uit het onderzoek blijkt verder dat 28 procent nog geen gebruik van cloud-toepassingen maakt. Van deze groep respondenten geeft 32 procent aan dit nog niet te doen, omdat ze onvoldoende weten van de cloud. Beveiliging en beschikbaarheid van data zijn daarin belangrijke factoren. Zo'n 17 procent geeft aan de stap niet te kunnen maken, omdat de huidige infrastructuur onvoldoende is voorbereid op de cloud.

Trends en prioriteiten
De enorme toename van data wordt door 41 procent gezien als belangrijkste trend voor de komende drie jaar. Dit biedt de nodige uitdagingen als het gaat om de topprioriteit binnen datacenters, namelijk het verlagen van de operationele kosten (37 procent). Meer flexibiliteit bij het inrichten van applicaties, dat 27 procent van de respondenten als belangrijkste doel ziet, is noodzakelijk gezien de verwachte toename van applicaties bij 20 procent van de deelnemers. Duurzaamheid en privacy (beide 17 procent) zijn andere trends die datacenters zullen beïnvloeden.

"Twee jaar geleden deed het Cisco Unified Computing System (UCS) zijn intrede in het datacenter. Met dit onderzoek wilden we de eerste ervaringen inventariseren van bedrijven die hun transitie naar de cloud hebben gemaakt", zegt Bob Stemmerik, Directeur Datacenterarchitectuur voor Cisco’s Noord-regio. "Flexibiliteit en schaalbaarheid om groeiende hoeveelheden data en applicaties op te vangen blijken bij veel organisaties een grote behoefte. Onze op standaarden gebaseerde fabric-portfolio speelt daarop in, zodat iedere applicatie eenvoudig en snel geleverd kan worden, op iedere locatie en op iedere schaal. Een recente benchmark van Intel bevestigt ook de kracht van Cisco UCS. Met meer dan veertig records op het gebied van applicatie-performance komt Cisco’s UCS uitstekend tot zijn recht in de meest complexe gevirtualiseerde en cloud-omgevingen."
 

Veeam On BN week 22-23 Alleen DI Leaders SLTN Vierkant
AWS Summit Amsterdam liggend Nieuwsbrief  tm 31 mei 2023