Redactie - 30 mei 2011

Overzetten gebruikersprofielen grootste zorg bij Windows 7 migratie


Uit onderzoek van RES Software blijkt dat meer dan 50 procent van de onderzochte organisaties van plan is in 2011 te migreren naar Windows 7. Veel respondenten geven aan te worstelen met het overzetten van gebruikersprofielen bij een zo ingrijpende migratie. Migraties van deze omvang zijn onvermijdelijk in de IT levenscyclus om mee te gaan met de tijd. Gebruikerservaringen tijdens de migratie zijn cruciaal voor een organisatie. Dit onderstreept de noodzaak voor een oplossing die helpt bij het vereenvoudigen, automatiseren en verbeteren van het algemene beheer van de gebruikersprofielen.

Het RES onderzoek is uitgevoerd door TechTarget en vroeg wereldwijd om de ervaring, verwachtingen en zorgen van 1.500 IT professionals in verschillende branches.

Belangrijke resultaten zijn:

  • 57 procent van de respondenten is van plan om een organisatiebrede uitrol van Windows 7 te doen voor oktober 2011.
  • 65 procent heeft Windows 7 licenties gekocht, 48 procent zegt dat het migratieproces begonnen is ofwel binnen afzienbare tijd zal beginnen.
  • 45 procent geeft aan dat migreren van gebruikersprofielen van het ene besturingssysteem naar het andere een groot probleem is. 43 procent geeft aan dat autorisaties en applicaties het moeilijkst zijn om te migreren.
  • 43 procent maakt zich ernstige zorgen omdat zij menen niet over de juiste tools te beschikken voor de (ondersteuning van de) migratie naar Windows 7.
De resultaten van het onderzoek wijzen op een stijging in Windows 7 migraties in het algemeen, maar de statistieken laten ook zien dat de meeste bedrijven zich zorgen maken over de impact van de migratie op de gebruikers. Deze zorgen zijn gegrond, omdat de migratie plaats moet vinden voordat de ondersteuning op Windows XP in 2014 afloopt. Gartner voorspelt dat middelgrote en grote ondernemingen voor 2014 rond de 250 miljoen pc’s van Windows XP naar Window 7 migreren. Het is dus belangrijk dat bedrijven alles doen om een succesvol migratieproces te borgen zonder invloed op gebruikersprofielen of prestaties.
 
 
DIL Dutch IT Leaders Linkedin Commvault BW 30-05 tm 07-06-2023
ALSO CTV BW 23-05-2023 t/m 30-05-2023