Redactie - 31 mei 2011

Nederlanders scoren slecht in testen dataherstel


De helft van het Nederlandse MKB voert nooit een test uit van het back-up plan. Dat is ruim twee keer zoveel als in andere Europese landen. En in tegenstelling tot het Europees gemiddelde, willen wij vooral complete systemen herstellen en laten we snel toegang tot essentiële informatie minder zwaar wegen. Dat blijkt uit een onderzoek van Iron Mountain onder 350 bedrijven uit het MKB in Europa.

Als meest waarschijnlijke oorzaak van dataverlies noemen Nederlandse bedrijven computerstoringen (27 procent), menselijke fouten (33 procent) en oorzaken als brand en overstroming (eveneens 33 procent). Daarmee loopt ons land in de pas met het Europees gemiddelde. Alleen Duitse bedrijven zijn nauwelijks bang voor computerstoringen als oorzaak (2 procent) en des te meer menselijke fouten (bijna de helft). Andere oorzaken van dataverlies worden in ons land nauwelijks gevreesd; denk daarbij aan aanvallen door hackers of diefstal, bijvoorbeeld door ex-medewerkers.
 
Systemen en procedures worden er op ingericht incidenten te voorkomen. Het onderzoek van Iron Mountain toont aan dat Nederland hier slechter scoort dan het Europees gemiddelde. Zo bewaart veertig procent van de ondervraagde bedrijven de back-ups op harde schijven. In andere landen bedraagt dat iets meer dan de helft en ligt het gebruik van tapes bijna drie keer zo hoog.
 
Tabel: Europees en Nederlands gemiddelden van back-upoplossingen:

Welk opslagmedium gebruikt u om een back-up van uw gegevens op te slaan?

• Tapes 32% (NL: 13%)
• Harde schijven 22% (NL: 40%)
• Cloud services 4% (NL: 7%)
• Combinatie van verschillende media 42% (NL: 40%)
 
Management bepaalt of een incident een ramp wordt
Naast het voorkomen van incidenten, dient het management vooruit te lopen op de gevolgen ervan als deze zich toch voordoen. Dat gebeurt te weinig. De situatie is zorgwekkend bij zeventig procent van de onderzochte MKB-ers in Europa. Oorzaak is dat het thema pas dringend wordt als het te laat is. Pas dan ook worden de grote gevolgen zichtbaar: het incident is een ramp geworden.
 
Herstel van toegang tot essentiële data is vaak sneller te bereiken dan het herstel van het complete systeem. Bedrijven doen er dan ook goed aan, om daar prioriteit aan te geven. Uit het onderzoek van Iron Mountain blijkt dat vijftien procent van de Europese bedrijven onmiddellijk niet meer functioneren bij dataverlies. Bij driekwart van de bedrijven, komt de bedrijfsvoering binnen twee weken tot stilstand.
  
Back-up systeem makkelijk te verbeteren
In tegenstelling tot het Europees gemiddelde, richten Nederlandse bedrijven zich juist in de eerste plaats op het herstel van het complete systeem. Zestig procent van de MKB-ers in Nederland geeft systeem herstel prioriteit en slechts dertien procent snelle toegang tot essentiële gegevens. In de rest van Europa geeft veertig procent prioriteit aan snelle toegang tot essentiële data en is snel herstel van het systeem voor iets meer dan de helft daarvan prioriteit #1.
 
Een goed back-upplan is gebouwd rondom het tijdsbestek dat nodig is om bedrijfscontinuïteit te herstellen. Voor een webwinkel is dat veel korter dan voor een advocatenkantoor. In beide gevallen is definitief verlies van data echter desastreus. De beste oplossing bestaat in de regel uit een combinatie van cloud-opslag (via internet), tape, schijven en papieren archieven. Opslag in een beschermde ruimte op een andere locatie is daarbij essentieel. Een goed back-upplan houdt tegelijkertijd rekening met andere vereisten zoals toegankelijkheid, autorisaties en de wettelijke voorschriften voor minimale en maximale bewaartermijnen.
 

NTT BW start 31-5 TM 14-6 Veeam On BW tm 12 juni 2023 Alleen DI Leaders
ALSO CTV BW en BN 23-05-2023 t/m 30-05-2023