Redactie - 07 juni 2011

Gemeente 's-Hertogenbosch goed op weg met pilot telewerken


TNO evalueerde de pilot Telewerken van de gemeente ’s-Hertogenbosch en gaf een onderbouwing voor te maken keuzes bij de verdere invoering van telewerken. Met succesvolle invoering van telewerken maakt de gemeente haar positie als één van de koplopers op het gebied van Het Nieuwe Werken in de Publieke Sector verder waar. Met de verdere uitbreiding van telewerken wil de gemeente zich profileren als aantrekkelijke werkgever voor (jonge) ambtenaren.

TNO gaf een goed onderbouwd en onafhankelijk beeld van het verloop en de resultaten van de pilot Telewerken. Dat gaf de gemeente ’s-Hertogenbosch inzicht in het draagvlak voor het ingezette verandertraject en in de punten waar zij aandacht aan moet besteden voor een succesvolle brede invoering van telewerken. Ook gaf TNO een overzicht van de wetenschappelijk bewezen effecten van telewerken. Het doel van de evaluatie was meervoudig: ervaringen, knelpunten, wensen en meningen ten aanzien van de pilot gestructureerd inventariseren; ‘evidence-based’ advies uitbrengen ten behoeve van de bijsturing van de pilot en de invoering van organisatiebreed telewerken; draagvlak creëren bij het management en de medewerkers die niet telewerken.

Vragenlijst
Samen met een werkgroep stelde TNO een vragenlijst op met vragen over de onderwerpen die voor de gemeente ’s-Hertogenbosch van belang waren. Deze digitale vragenlijst werd aangeboden aan 500 willekeurig gekozen telewerkers, leidinggevenden en niet-telewerkers. Ook hield TNO interviews met twee vertegenwoordigers uit elk van deze drie groepen, en met twee medewerkers van elk van de ondersteunende afdelingen: Facilitaire Zaken, ICT en Personeelsmanagement.

Resultaten

  • Onder de medewerkers bestaat een breed draagvlak (95% is positief) om telewerken verder in te voeren
  • 70% van de medewerkers wil telewerken, iets meer dan 2 dagdelen per week
  • Medewerkers verwachten dat telewerken vooral een efficiëntere benutting van kantoorruimte en minder reistijd oplevert
  • Telewerkers maken vaker gebruik van mobiele ICT dan niet-telewerkers
  • De meeste telewerkers vinden dat zij beter kunnen produceren (90%) en zich beter kunnen concentreren (88%) in de telewerkomgeving dan op kantoor
  • De meest genoemde aandachtspunten ten aanzien van telewerken zijn de werking van de Virtual Desktop Interface, de samenwerking-op-afstand cultuur en het voorzien in training
  • Op kantoor willen medewerkers samenwerken, communiceren en collega’s ontmoeten: het kantoor als “ontmoetingsplek”

Karin van Esch, directeur Bestuurszaken: “Tijd- en plaatsonafhankelijk werken doen we al langer in ’s-Hertogenbosch. We gaan het nu breder toepassen. Het TNO-rapport was nuttig. Mede op basis van de resultaten uit het onderzoek hebben we besloten om telewerken organisatiebreed in te voeren als een manier van werken die voor onze medewerkers mogelijk is, mits de functie of het werk ermee gediend is. Telewerken moet functioneel zijn en het gebeurt in onze organisatie op basis van vrijwilligheid. Samenwerken op basis van ontmoeten blijft voor ons essentieel. Er is behoefte aan meer telewerkplekken dan het huidige aantal en deze gaan we in 2011 realiseren.”
 
AWS Summit Amsterdam tm 30 mei 2023 DIL Dutch IT Leaders Linkedin
Progress Communications BN start week 17 tm 19