Redactie - 07 juni 2011

Beveiligingsproblemen met Cloud Service providers


Global Cloud Security onderzoek: 43 procent van de ondervraagde bedrijven heeft beveiligingsproblemen met hun Cloud Service providers.

De meeste bedrijven zijn huiverig voor de overstap naar de cloud, en niet zonder reden: bijna de helft (43 procent) van de IT-beslissers in organisaties geeft aan de afgelopen twaalf maanden problemen te hebben gehad met hun cloud provider. Dit blijkt uit het Global Cloud Security onderzoek uitgevoerd door Trend Micro.

Het onderzoek, uitgevoerd onder 1200 IT-beslissers uit de VS, Europa, India, Canada en Japan, bespreekt hun onzekerheden en twijfels bij de overstap naar de cloud. Het onderzoek bevestigt dat meer en meer bedrijven naar de cloud overstappen en dat dit een golf van nieuwe werkzaamheden en issues met zich meebrengt. Hoewel bij slechts iets meer dan 10 procent van de respondenten sprake is van cloud computing-projecten, geeft bijna de helft van de respondenten aan bezig te zijn met de implementatie van cloud-projecten of het opstarten van pilot projecten.

Ondanks dat cloud computing steeds populairder wordt in de meeste landen, is er nog steeds verwarring onder bedrijven over wat cloud computing-services precies zijn. Respondenten kregen een lijst waarbij ze konden aangeven van welke cloud-activiteiten zij gebruikmaakten. Daaruit bleek dat 93 procent van de respondenten een of meer cloud-activiteiten hebben ontplooid. Dit terwijl 7 procent van deze groep eerder aangaf geen gebruik te maken van enige vorm van cloud computing. Een opmerkelijke tegenstrijdigheid die de onbekendheid van cloud services illustreert.

"Uit onze data blijkt dat er vijf keer zo veel cloud-applicaties online zijn gekomen de afgelopen jaren", aldus Dave Asprey, vice president cloud security van Trend Micro. "43 procent van de cloud-gebruikers stuitte het afgelopen jaar op een beveiligingsprobleem. Daarbij wisten sommige respondenten niet eens dat ze cloud-applicaties gebruikten, laat staan dat ze hierbij gedacht hebben aan de beveiliging. Gegeven het feit dat veel cloud service providers niet altijd voldoende aandacht geven aan beveiliging, is het beveiligen van de cloud geen optie, maar een vereiste."

Prestaties en beschikbaarheid zorgen voor focus op beveiliging
Volgens het onderzoek zijn de grootste barrières om over te stappen naar de cloud: bezorgdheid over de veiligheid van data- of cloud-infrastructuur (50 procent) en de prestaties en beschikbaarheid van cloud services (48 procent).

"In het verleden was security de grootste barrière voor de adoptie van de cloud. Tegenwoordig zijn prestaties en beschikbaarheid van cloud services een overweging die net zo belangrijk is voor IT-beslissers in organisaties. Zoals we gezien hebben in de laatste data-breach incidenten, is alles aan elkaar gelieerd. Slechte beveiliging veroorzaakt stilstand van de productie en daarnaast slechte prestaties", vertelt Asprey.

Data in the cloud is kwetsbaar zonder encryptie
Met betrekking tot het veilig opslaan van gevoelige data in de cloud, is encryptie van de data een belangrijk middel voor bedrijven. 85 procent van de respondenten die momenteel gebruikmaken van een publieke cloud, geeft aan dat in de cloud opgeslagen data versleutelen. Voordat bedrijven de overstap naar de cloud wagen, geeft meer dan de helft van de respondenten aan de voorkeur te geven aan cloud providers die ook encryptie bieden. Desalniettemin zijn veel encryptie-methodes die in de cloud worden gebruikt kwetsbaar.
 

Pax8 BW 29-05 tm 18-06-2023 DIC en DIL Banner vierkant algemene sales brochure
Nutanix BW/BN 30-05 tm 15-06-2023