Redactie - 16 augustus 2011

E-invoicing wacht op doorbraak


Behoudzucht en wet- en regelgeving remmen invoering van E-invoicing af. Ook de recessie zit deze liberale vechtmarkt in de weg. Daardoor missen bedrijven en overheden aanzienlijke besparingsmogelijkheden. Dat blijkt uit het nieuwe rapport “Trends in E-invoicing 2011-2012” van AME Research. Het rapport is bestemd voor medewerkers van organisaties die willen onderzoeken of e-invoicing voor hen een optie is.

Het rapport onderzoekt de markt voor elektronisch factureren en betalen. In de meest ideale situatie gaat dit E-invoicing voor 100% elektronisch, zonder papier en gescande documenten. Zover is het nog lang niet. Verschillende wet- en regelgeving In landen, gewoonten, gebruiken en vereisten aan facturen per sector remmen doorbraken af. De technologie is er, maar nog te vaak gebaseerd op document management en niet op 100 procent elektronisch dataverkeer. Invoering vergt in waardeketens samenwerking, want als de leverancier wel voorzieningen treft en de afnemer niet dan is het rendement weg.

In Nederland en andere Europese landen zijn naar schatting meer dan 500 aanbieders van software en diensten, naast de activiteiten van banken, consultants en betaaldiensten. De Nederlandse overheid stimuleert E-invoicing met de Expertgroep Adoptie e-Factureren, Digipoort en de beraadgroep Standaard Business Reporting, maar oefent geen dwang uit. Kenmerkend is het liberale vechtkarakter van de markt die ook nog nauwelijks consolidatie kent. Ondanks de bewezen omvangrijke besparingen die invoering van E-invoicing met zich meebrengen leiden trouw aan bestaande bewezen systemen en bezuinigingen bij overheid en bedrijfsleven in de eerste helft van 2011 tot het ontbreken van marktgroei. Omdat E-invoicing technisch kan en besparingen oplevert ligt een doorbraak van de markt in de komende jaren in het verschiet. De marktpenetratie is momenteel 5-10%, terwijl vrijwel alle consumenten al internet bankieren.

>> rapport
 

SLTN Vierkant Gartner BW start 5 juli tm 4 nov 2023
SentinelOne BN BW 11-09 tm 18-09-2023