Redactie - 26 juni 2012

Verlies lijkt geen drempel voor bonus aan Raad van Bestuur


De bonussen voor bestuursleden zijn het afgelopen jaar met 9 procent gedaald. De relatie tussen bonussen en de prestaties van het bedrijf lijkt echter niet altijd consistent. Van de verliesgevende bedrijven keerde 80 procent een bonus van gemiddeld 147.000 euro uit. Dit blijkt uit het jaarlijkse beloningsonderzoek van Berenschot naar de AEX en AMX bedrijven. Daarnaast lijkt er ook een beperkte relatie met groei of afname van de netto winst. 

Uit het onderzoek van Berenschot naar de beloning van de 50 bedrijven in de AEX en AMX blijkt dat de korte termijn bonussen van bestuursleden met 9 procent zijn gedaald, namelijk van gemiddeld 324.00 euro in 2010 naar 295.000 euro in 2011. In 2010 was er nog een stijging van 37 procent aangezien de bonussen in 2009 nog gemiddeld 237.000 euro waren. De vaste jaarsalarissen zijn in 2011 nauwelijks gestegen. Een bestuurslid ontving in zowel 2011 als 2010 gemiddeld ongeveer 470.000 euro.

Ongeveer 20 procent van de AEX en AMX bedrijven leed over 2011 verlies. Van deze tien bedrijven hebben er twee geen bonussen uitgekeerd aan de Raad van Bestuur. De gemiddelde bonus bij 80 procent van de bedrijven die dit wel deden was voor de CEO 212.000 euro en voor een bestuurslid 147.000 euro. "Deze cijfers laten zien dat de korte termijn bonus niet gerelateerd is aan de prestaties van veel bedrijven. De bonus lijkt overwegend een middel om topbestuurders aan de onderneming te binden", aldus onderzoeker Christian Gort van Berenschot

Van de bedrijven heeft 48 procent de netto winst het afgelopen jaar zien afnemen. Gemiddeld daalde de nettowinst bij hen met 140 procent. Bestuursleden van deze bedrijven kregen desondanks gemiddeld 220.000 euro aan bonussen. De daling in bonussen was in deze groep weliswaar met 16 procent groter dan het gemiddelde van 9 procent, maar lijkt niet in verhouding te staan met de afname van de winst. Volgens managing consultant Rutger Verbeek van Berenschot zou een bonus een prikkel moeten zijn om beter te presteren. Maar kennelijk is dat niet meer zo: "Bestuurders halen misschien meer genoegdoening uit de rol die ze vervullen dan uit hun bonus. De bonus lijkt daarmee een verworven recht te zijn geworden."

 

DIL Dutch IT Leaders Linkedin Veeam On BW tm 12 juni 2023 Alleen DI Leaders
DIL Dutch IT Leaders Linkedin liggend