Redactie - 04 juli 2014

ICT-bedrijven zijn huiverig voor het aannemen van nieuwe medewerkers


Nederlanders ICT-bedrijven zijn huiverige voor het aannemen van nieuw personeel. Vooral de stabiliteit van de markt en een fluctuerende behoefte naar arbeid baren ondernemers zorgen.

Dit blijkt uit een onderzoek van PRO Payroll naar de visie van ondernemers in de ICT-branche. In totaal werden 391 MKB-ondernemers door het bedrijf ondervraagd. 54% van de ondernemers geeft aan op dit moment minder snel personeel aan te nemen door onzekerheid over de stabiliteit van de markt. 32% van de ICT-bedrijven stelt hierdoor te vrezen dat de arbeidsbehoefte binnen het bedrijf sterk zal fluctueren.

Onvoldoende flexibiliteit
55% van de bedrijven stelt door het aannemen van nieuw personeel onvoldoende flexibel te zijn in de inzet van personeel. Het verplicht door moeten betalen van salaris tijdens ziekte van de werknemers ziet 34% als grootste risico van nieuw personeel aannemen.

ICT-bedrijven nemen dan ook allerlei maatregelen om deze risico's zoveel mogelijk te beperken. 36% van de bedrijven maakt gebruik van een uitzendconstructie om flexibel personeel in te kunnen schakelen. Van deze groep kiest 28% voor een payrollbedrijf, terwijl 8% in zee gaat met een uitzendbureau.

Voordelen van uitzendconstructie
40% van de ondernemers stelt te kiezen voor een dergelijke constructie om het risico op langdurige ziekte van werknemers af te dekken. 39% ziet het kunnen aanbieden van langere flexibele contracten als grootste voordeel. ICT-ondernemers zien echter ook nadelen aan het werken met uitzendconstructies. Als grootste nadeel wordt het verminderde gevoel van binding met de organisatie bij het personeel genoemd (10%). Van de ondervraagde ondernemers geeft 7% aan dat dit reden is alleen met vaste contracten te werken.

WH

Trend Micro BW week 20 rm 23-2023 SLTN Vierkant
Pax8 BN/BW 29-05 tm 18-06-2023