Redactie - 14 april 2014

De ideale werkplek binnen de Zorg: WerkPlek 2.0 van SLTN Inter Access

Organisaties zijn in beweging, zo ook binnen de zorg. De context waarbinnen de zorgsector zich op dit moment begeeft, is weerbarstig. De aangekondigde wijzigingen binnen de sector en de noodzakelijke bezuinigingen, afgezet tegen een stijgende zorgvraag met toenemende zorginhoudelijke complexiteit, vragen om een flexibele en veerkrachtige organisatie. Dan kan de effectiviteit van de medewerker in de organisatie de bepalende factor voor succes zijn. Samenwerken binnen en buiten de organisatie, los van tijd en plaats, vormt de norm. Met gebruik van alle mogelijke communicatiekanalen.

SLTN Inter Access heeft een integrale, flexibele en kostentransparante werkplek- en communicatieoplossing ontwikkeld: WerkPlek 2.0. WerkPlek 2.0 is een geïntegreerdeoplossingwaarmee de informatiewerker op iedere plaats, tijd en met ieder device (zoalstablets en smartphones) in staat is om op een veilige manier toegang te krijgen tot informatie en te communiceren met andere (mede)werkers, binnen of buiten de organisatie. Daarmee vervult WerkPlek 2.0 het technologische fundament voor de nieuwe generatie medewerkers.

Het nieuwe zorgen
Het nieuwe werken vindt steeds breder ingang binnen de zorg. Basisprincipe van het nieuwe werken is dat medewerkers onafhankelijk van locatie, tijdstip of device over gegevens en applicaties kunnen beschikken. En dat levert belangrijke voordelen op in termen van flexibiliteit, kwaliteit en efficiency. Bovendien leidt dit tot een betere service richting patiënten en cliënten. De informatievoorziening tussen zorgverleners, cliënten en de omgeving van cliënten verbetert en communicatie met en ondersteuning van cliënten gebeurt op een andere en slimmere manier. Hierbij spelen beeld en geluid een steeds belangrijkere rol bij o.a. zorg op afstand en E-learning. Cruciaal bij de invoering van het nieuwe werken is natuurlijk de beveiliging van informatie en de privacybescherming van patiënten en cliënten. Met WerkPlek 2.0 voldoet uw organisatie aan de NEN7510 normering.Uw organisatie kan zich dus volledig focussen op haar kerncompetentie: het verlenen van zorg.WerkPlek 2.0 biedt een platform waarmee innovatie binnen de zorg mogelijk wordt gemaakt.

Om de nieuwe werkplek binnen de zorg op een goede manier te implementeren is meer nodig dan kennis van technologie alleen. Diepgaande kennis van de processen binnen de zorg en de specifieke regelgeving waar zorginstellingen mee te maken hebben, zijn van cruciaal belang. SLTN Inter Access heeft veel kennis van en ervaring met het ontwerpen, implementeren en beheren van IT-oplossingen en werkplekinrichting op basis van het nieuwe werken in de zorg, en kent de belangrijkste vraagstukken die binnen de zorg spelen.

‘Het nieuwe werken’ poweredbyWerkPlek 2.0
WerkPlek 2.0 is een oplossing waarmee de technologische randvoorwaarde wordt ingevuld voor ‘Het nieuwe werken’. Uitbreiding van functionaliteiten is eenvoudig en snel beschikbaar, ICT kosten worden voorspelbaar en geoptimaliseerd. Daarnaast zorgt WerkPlek 2.0 ook voor een verbetering in de kwaliteit op het gebied van beveiliging beschikbaarheid en productiviteit van gegevens en informatie.

WerkPlek 2.0  kan als oplossing binnen uw eigen infrastructuur worden geïmplementeerd, waarmee u eigenaar wordt van de totale WerkPlek 2.0 oplossing, of als dienst worden afgenomen vanuit een (private) cloud.Bij WerkPlek 2.0 als dienst heeft u geen eigen infrastructuur nodig. Facturering vindt plaats op basis van een ‘betalen per gebruiker-per-maand’-model, waardoor voor-investeringen niet noodzakelijk zijn. U bent verzekerd van een schaalbare omgeving gebaseerd op een state-of-the-art infrastructuur, waarbij de hoogste normen ten aanzien van beveiliging worden gehanteerd. Dit zorgt ervoor dat medewerkers zorgeloos kunnen werken.

Meer weten?

Bent u benieuwd wat WerkPlek 2.0 voor uw organisatie kan betekenen of hoe dit geïmplementeerd kan worden in uw organisatie, neemt u dan contact met ons op.

Over SLTN Inter Access
SLTNInter Access is een van de grotere ICT bedrijven van Nederland zonder beursnotering, met een jaaromzet van 150 miljoen euro en een sterke focus op innovatie en klanttevredenheid. Door het aanbieden van oplossingen rondom datacenters, Cloud, infrastructuur-,  applicatieservices en consultancy bedient SLTNInter Access ruim 1.400 klanten, zowel nationaal als internationaal. Voor meer informatie: www.interaccess.nl en www.sltn.nl

CompTIA Community Benelux BW 7-31 mei BW Dutch IT Partner Day tm 11-06-2024
CompTIA Community Benelux BN 7-31 mei