Wouter Hoeffnagel - 23 januari 2015

‘Werkgevers zoeken door Big Data op de arbeidsmarkt naar andere vaardigheden’

Big Data heeft een grote impact op de belangrijkste vaardigheden waar wereldwijd op de arbeidsmarkt naar wordt gevraagd. Kenniswerkers over de hele wereld worden door de technologische ontwikkeling beïnvloed.

Dit stelt de bekende internationale business school INSEAD in haar jaarlijkse Global Talent Competitiveness Index. De business school schat dat wereldwijd 250 miljoen kenniswerkers door Big Data wordt beïnvloed. De impact van Big Data beperkt zich niet alleen tot de gevestigde markten. Ook kenniswerkers in opkomende landen als India, Marokko, Tunesië en Egypte worden door de trend beïnvloed.

De term kenniswerkers heeft in dit geval betrekking op werknemers die hun beslissingen baseren op informatie. De wijze waarop deze informatie wordt verzameld en geïnterpreteerd veranderd door Big Data aanzienlijk. Beslissingen kunnen worden gebaseerd op een aanzienlijk grotere hoeveelheid data, waardoor geïnformeerde beslissingen kunnen worden genomen.

CompTIA Community Benelux BW 7-31 mei Datacollectief BW 13-05-2024 tm 03-06-2024
CompTIA Community Benelux BN 7-31 mei