Wouter Hoeffnagel - 23 maart 2015

‘Omarmen van big data is noodzakelijk voor toekomstig succes’

70% van de IT-managers ziet de mogelijkheid waarde te halen uit big data als een kritiek aspect van toekomstig succes. 65% stelt zelfs dat het niet omarmen van big data ertoe kan leiden dat het bedrijf irrelevant of niet langer concurrerend is.

Dit blijkt uit het onderzoek Big & Fast Data: The Rise of Insight-Driven Business van Capgemini en EMC. 64% van de leidinggevenden geeft aan dat big data de traditionele grenzen van hun bedrijfsvoering verlegd. Partijen die traditioneel niet in de markt actief waren doen dankzij big data toch hun intreden in de markt. 27% stelt deze trend te zien. 53% verwacht extra concurrentie te krijgen van start-ups die in grote mate leunen op data.

‘Data kan net zoveel opleveren als producten en diensten’
Managers verwachten zelf echter ook veel winst te kunnen behalen uit big data. 63% denkt dat het waarde halen uit data net zoveel kan gaan opleveren als het leveren van bestaande producten en diensten. Dit percentage varieert overigens per sector. Zo deelt 55% van de managers in de zorg deze mening, terwijl dit percentage in de telecomsector op 83% ligt.

Om mee te kunnen met deze ontwikkelingen investeren bedrijven fors in big data. 56% van de managers geeft aan dat hun investeringen in big data binnen drie jaar groter zijn dan eerdere investeringen in informatiebeheer. 15% van deze groep verwacht zelfs dat deze bestedingen ‘significant’ worden overschreden. Slechts 6% verwacht minder uit te geven aan big data.

‘IT-systemen zijn onvoldoende geoptimaliseerd’
47% van de leidinggevenden is daarnaast van mening dat IT-systemen niet zijn geoptimaliseerd om IT-leidinggevenden effectief hun werk te laten doen. 16% geeft aan het hier volledig mee eens te zijn, terwijl slechts 26% de stelling tegenspreekt.

Bedrijven brengen allerlei wijzigingen aan binnen hun bedrijf om beter in te kunnen spelen op de mogelijkheden die big data biedt. Zo geeft 43% van de organisaties aan te reorganiseren om de kansen die big data biedt te benutten. 33% heeft nieuwe leidinggevenden aangesteld om hierop in te spelen. 30% is van plan dit nog dit jaar te doen.

Fujitsu BW DIL vierkant week 9 tm 12-2024 Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29
Fujitsu BW en BN liggend DIL week 9 tm 12-2024