Witold Kepinski - 25 oktober 2023

KPN wil CEO en leden Raad van Bestuur herbenoemen

De Raad van Commissarissen van KPN wil Joost Farwerck (CEO), Chris Figee (CFO), Hilde Garssen (Chief People Officer) en Marieke Snoep (Chief Consumer Market) herbenoemen voor een nieuwe termijn van vier jaar. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) op 17 april 2024 worden aandeelhouders geïnformeerd over de voorgenomen herbenoemingen.

KPN wil CEO en leden Raad van Bestuur herbenoemen image

Met de voorgenomen herbenoeming van Joost Farwerck als CEO, Chris Figee als CFO, Hilde Garssen als Chief People Officer en Marieke Snoep als Chief Consumer Market erkent de Raad van Commissarissen hun sterke leiderschap en prestaties in de huidige benoemingstermijn. Bovendien is de Raad van Commissarissen ervan overtuigd dat de uitvoering van de strategie en de belangen van de onderneming en zijn stakeholders gebaat zijn bij continuïteit in de Raad van Bestuur. KPN heeft onlangs twee nieuwe bestuursleden benoemd, Chantal Vergouw als Chief Business Market en Wouter Stammeijer als Chief Technology & Digital Officer. Met de voorgenomen herbenoemingen is de Raad van Bestuur van KPN goed gepositioneerd voor de volgende fase van de strategie.

Gerard van de Aast, voorzitter van de Raad van Commissarissen: "Joost heeft als CEO van het bedrijf laten zien goed in staat te zijn de strategie van het bedrijf te bepalen en uit te voeren. Onder zijn leiding, in nauwe samenwerking met Chris, Hilde en Marieke, keerde KPN terug naar duurzame groei. Daarnaast wordt KPN erkend als koploper op het gebied van duurzaamheid en richt het zich met succes op waardecreatie voor al zijn stakeholders. Wij zijn dan ook verheugd dat dit team hun werk voor KPN zal voortzetten."

Joost Farwerck, CEO van KPN: "Ik kijk er naar uit om mijn rol als CEO van ons mooie bedrijf dat midden in de samenleving staat, voort te zetten. We hebben een toegewijde en diverse Raad van Bestuur en ik ben blij om met dit team en samen met alle KPN-medewerkers de volgende fase van onze strategie succesvol uit te voeren."

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) die wordt gehouden op 17 april 2024, worden aandeelhouders geïnformeerd over de voorgenomen herbenoemingen, waarna ze definitief kunnen worden gemaakt. De Centrale Ondernemingsraad van KPN steunt de voorgestelde herbenoemingen.

DIC Awards BW tm 21-10-2024 Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024
DIC Awards BN tm 21-10-2024