Witold Kepinski - 02 maart 2024

Rogier van de Wetering benoemd tot hoogleraar Digitaal gedreven transformatie

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft prof. dr. Rogier van de Wetering benoemd tot hoogleraar Digitaal gedreven transformatie (Digital-Driven Transformation) bij de faculteit Bètawetenschappen. De benoeming is ingegaan per 1 februari 2024.

Rogier van de Wetering benoemd tot hoogleraar Digitaal gedreven transformatie image

De leerstoel Digitaal gedreven transformatie, ingesteld binnen de vakgroep Informatiekunde, richt zich op onderzoek naar de wijze waarop organisaties business value en procesverbeteringen kunnen behalen met behulp van digitale innovaties (bv. big data analytics, artificial intelligence, platformtechnologie), het ontwikkelen van dynamic capabilities - het vermogen om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden in de markt, technologie en concurrentieomgeving - en het verstevigen van de Enterprise Architectuur praktijk.

Dit onderzoek is bijzonder relevant in kennisintensieve sectoren, zoals de gezondheidszorg, waar het anticiperen op en voldoen aan de behoeften van patiënten van cruciaal belang is voor succes.

Onderzoek naar digitale innovaties en wendbaarheid van organisaties
De leerstoel overstijgt de conventionele focus van organisatie- en digitale transformatiebenaderingen en beschouwt het gebruik van digitale innovaties en de wendbaarheid van organisaties als fundament. Als zodanig wordt het centrale idee omarmd dat alleen het implementeren en gebruiken van digitale technologieën onvoldoende is om passende dienstverlening te bieden, relevant te blijven, en concurrentievoordeel te behouden. Rogier van de Wetering richt zich met zijn leerstoel op onderzoek naar de wijze waarop organisaties effectief gebruik kunnen maken van Enterprise Architecture om digitale en organisatietransformaties te bevorderen. Daarnaast wordt gekeken naar de manier waarop organisaties wendbaar en responsief kunnen zijn en welke processen hierbij cruciaal zijn. De rol en betekenis van digitale innovaties staat hierbij centraal. Tot slot wordt ook de business value van artificial intelligence en andere digitale innovaties onderzocht vanuit diverse methodologische perspectieven.

Praktische relevantie
Het onderzoek van de leerstoel sluit naadloos aan bij het bredere onderzoeksprogramma van de faculteit Bètawetenschappen. In het bijzonder bij het onderzoeksprogramma van de vakgroep Informatiekunde, dat is gericht op het bevorderen van de co-evolutie van informatiesystemen ten behoeve van waardecreatie voor organisaties en de samenleving.

De leerstoel wil onderzoeksresultaten vertalen naar praktische toepassingen en oplossingen. In het onderzoek wordt dan ook actief samengewerkt met bedrijven en instellingen in zowel de publieke als private sector. Daarmee streeft de leerstoel ernaar actief bij te dragen aan de bredere impact van informatiekundig onderzoek op de maatschappij en organisaties.

Onderwijs en voorbereiding op transformaties
Op het gebied van onderwijs zal de leerstoel een belangrijke rol spelen in het curriculumontwerp van zowel de bachelor Informatiekunde als het masterprogramma Business Process Management & IT. Tevens wordt ook actief bijgedragen aan andere masterprogramma’s zoals de master Gezondheidswetenschappen. Studenten worden voorzien van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor succesvolle digitale- en organisatietransities.

Over Rogier van de Wetering
Prof. dr. Rogier van de Wetering (Rotterdam, 1981) studeerde Informatiekunde aan de Universiteit Utrecht en Melbourne University. Vervolgens werkte hij tussen 2005 en 2015 bij Deloitte Consulting in de Strategy & Operations praktijk. Tussen 2007 en 2011 deed hij naast zijn baan bij Deloitte promotieonderzoek bij de Universiteit Utrecht naar de volwassenheid en alignment van Picture Archiving and Communication Systems (PACS), ofwel digitale radiologie, in Nederlandse ziekenhuizen. In 2015 maakte Rogier de overstap naar de Open Universiteit waar hij startte als universitair docent. In 2017 werd hij universitair hoofddocent en sinds oktober 2022 is hij ook coördinator onderwijs van de faculteit Bètawetenschappen en lid van het faculteitsmanagement. Per januari 2024 maakt hij ook onderdeel uit van het Informatiekunde vakgroepsbestuur. Rogier werd in zowel 2020 als 2021 uitgeroepen tot Informatiekundedocent van het jaar door studenten van de Open Universiteit.

Op vrijdag 6 september 2024 vindt de oratie van Rogier van de Wetering plaats in Heerlen.

Zscaler BW 04-06 tm 18-06-2024 Infopulse BW 13-06-2024 tm 20-06-2024
Infopulse BN 13-06-2024 tm 20-06-2024 V3