Witold Kepinski - 20 mei 2024

Cor-Jan Jager hoofd afdeling Strategisch Informatiebeleid bij OCW

Cor-Jan Jager wordt met ingang van 1 juli 2024 hoofd Strategisch Informatiebeleid bij de directie Kennis van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Cor-Jan Jager hoofd afdeling Strategisch Informatiebeleid bij OCW image

Na 10 jaar werkzaam te zijn geweest in de private sector heeft Cor-Jan in 2017 de overstap gemaakt naar CIO Rijk van het ministerie van Binnenlandse en Koninkrijkrelaties. In 2019 is hij toegetreden tot het MT van CIO Rijk als mt-lid en plaatsvervangend hoofd I-Stelsel en Vakmanschap. Sinds begin 2023 werkt Cor-Jan als mt-lid CIO Rijk en kwartiermaker voor een nieuwe beleidsafdeling Data, Algoritmen & AI en Informatiehouding bij CIO Rijk.

Cor-Jan studeerde Informatiekunde en Master Business Informatics aan de Universiteit van Utrecht.

De kwaliteit van de informatievoorziening en digitalisering binnen OCW, haar dienstonderdelen en binnen de OCW-sectoren verder helpen versterken, dat is de opgave waar de afdeling Strategisch Informatiebeleid voor staat. De afdeling ondersteunt de CIO OCW in zijn taakuitvoering en ontwikkelt met de beleidseenheden het strategisch i-beleid voor de sectoren die onder het ministerie vallen.

Cor-Jan Jager: “Ik ben ontzettend gemotiveerd om voor OCW aan de slag te gaan. Vanuit mijn werkverleden heb ik me veelvuldig en met veel plezier mogen inzetten op of rondom OCW-opgaven. Ik kijk er naar uit om mijn recente ervaring in het reilen en zeilen van het CIO-Stelsel mee te nemen om de afdeling Strategisch Informatiebeleid samen met mijn collega’s toekomstbestendig te positioneren binnen OCW.”

Fons Dingelstad, directeur Kennis: “Ik ben heel blij met de benoeming van Cor-Jan tot hoofd van de afdeling Strategisch Informatiebeleid bij ons ministerie. Cor-Jan heeft in een eerdere baan veel onderzoek- en adviestrajecten in de onderwijssector gedaan, waardoor hij bekend is met de vraagstukken die daar spelen. Bij CIO Rijk heeft hij de werking van het CIO-stelsel van binnenuit meegemaakt en ook leidinggevende ervaring opgedaan. Ik heb er alle vertrouwen in dat Cor-Jan met deze combinatie van kennis en ervaring in staat is om heel goed leiding te geven aan de afdeling.”

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. DGABD heeft de werving verricht voor deze benoeming en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ondersteund bij de selectie. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekend gemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.

Darktrace BW 28-05 tm 18-06-2024 Zscaler BW 04-06 tm 18-06-2024
Darktrace BN en BW 04-06-2024 tm 18-06-2024