Witold Kepinski - 29 mei 2024

Jumbo benoemt Jurrie van Rooijen tot IT directeur

Jumbo benoemt Jurrie van Rooijen tot IT directeur. Jurrie is nieuw binnen de Jumbo organisatie en heeft een uitgebreide ervaring in diverse IT management- en directierollen, waaronder 13 jaar als CTO bij bol.com.

Jumbo benoemt Jurrie van Rooijen tot IT directeur image

Jumbo meldt: 'Sinds 2023 volgt Jumbo Supermarkten de ingeslagen koers ‘Jumbo zoals Jumbo bedoeld is’. Dat staat voor de focus op de unieke kenmerken waarmee het familiebedrijf groot en succesvol is geworden. Met de aanscherping van de 7 Zekerheden wil Jumbo haar klanten verrassen en weer winnen in de markt. Daarom investeert Jumbo in het verbeteren van de winkelervaring, een beter en duurzamer assortiment en lagere prijzen. Deze aangescherpte strategie werpt haar vruchten af; het aantal klanten groeit, de omzet stijgt en zowel de klant- als medewerkerstevredenheid vertonen al meerdere kwartalen op rij een stijgende trend. De supermarktketen kondigt nu een volgende stap aan om de koers succesvol te kunnen blijven voortzetten en past haar kantoororganisatie aan, waar ook een andere manier van werken bij hoort.

Ongecompliceerd, ondernemend en slagvaardig Jumbo kantoor

Eerder dit jaar gaf CEO Ton van Veen aan dat de ingezette koers ‘Jumbo zoals Jumbo bedoeld is’ ook vraagt om een kritische blik op de Jumbo kantoororganisatie. Hij licht verder toe: “Het is tijd voor verandering. We zijn de afgelopen jaren flink gegroeid, waardoor onze organisatie complexer is geworden. Wij willen weer ondernemend en slagvaardig worden en dat is ook zeker nodig in de huidige retailcontext waarin businessmodellen onder druk staan. Daarom bouwen we aan een nieuwe, echt andere kantoororganisatie waar ook een andere manier van werken bij hoort. We gaan de organisatie optimaler inrichten om onze winkels en klanten - zowel fysiek als online - zo goed mogelijk te bedienen. Zij komen nog meer in het ‘gele hart’ van onze organisatie. De verandering gaat ook extra ruimte creëren voor werken vanuit het Jumbo DNA. Onze basis voor succes.”

Andere manier van organiseren en werken

Het ‘gele hart’ van de nieuwe organisatie wordt gevormd door de winkels, waarin collega’s en ondernemers optimaal gefaciliteerd worden om elke dag van hun klanten fans te maken. De nieuwe kantoororganisatie zal de winkels vanuit drie focusgebieden ondersteunen: klant, kanaal en assortiment, met daaromheen een drietal ondersteunende functies: Finance, IT en HR. Dit leidt tot een fundamenteel andere manier van organiseren en werken en daarmee ook tot een andere opzet van de organisatie.

In de gewijzigde opzet van de organisatie is elk directielid verantwoordelijk voor een focusgebied. Daarbij treden twee nieuwe directeuren toe tot het directieteam: Wibo van Wijk is benoemd als inkoopdirecteur vanwege de toegenomen strategische focus op inkoop na de toetreding van Jumbo tot de internationale inkooporganisaties Everest en Epic Partners. Daarnaast benoemt Jumbo Jurrie van Rooijen tot IT directeur. Jurrie is nieuw binnen de Jumbo organisatie en heeft een uitgebreide ervaring in diverse IT management- en directierollen, waaronder 13 jaar als CTO bij bol.com.

Volgende fase

Met deze aankondiging over de hoofdlijnen van de verandering gaat Jumbo van start met de uitwerking van een vernieuwde organisatie en andere manier van werken. “Het doel is een ongecompliceerd, ondernemend en slagvaardig Jumbo kantoor. Dat we daarmee onze kantoororganisatie ook gaan afslanken en het aantal medewerkers zal afnemen, is helaas onvermijdelijk. Het exact aantal arbeidsplaatsen dat vervalt, communiceren we in een volgende fase.”, aldus Ton van Veen.

Het daadwerkelijk vormgeven van de veranderde organisatie doet Jumbo zorgvuldig en in nauwe samenwerking met collega’s en de Jumbo Ondernemingsraad. In het proces zal ook nauw contact zijn met de winkelorganisatie en de Ondernemersvereniging Jumbo (OVJ). Het streven is om nog voor de zomer het uitgewerkte ontwerp finaal te hebben en – na een positief advies van de Ondernemingsraad – zo snel mogelijk na de zomer te starten met implementatie.'

Vertiv BW 01-07-2024 tm 05-08-2024 DIC Awards BW tm 21-10-2024
Vertiv BN 01-07-2024 tm 05-08-2024