Witold Kepinski - 10 juni 2024

268 procent hogere faalpercentages voor agile softwareprojecten

Uit een onderzoek onder 600 Britse en Amerikaanse software-ingenieurs blijkt dat projecten die Agile Manifesto-praktijken toepassen 268% meer kans hebben om te mislukken dan projecten die het tegenovergestelde doen. Onderzoek toont aan hoe het aantal mislukte Agile-softwareprojecten met 6,5x kan worden teruggedrongen met behulp van een nieuwe Impact Engineering- methodologie.

268 procent hogere faalpercentages voor agile softwareprojecten image

Het Agile Manifesto bestaat nu al meer dan 21 jaar, toch blijft er een leemte bestaan ​​in het empirisch onderzoek naar de daadwerkelijke impact van de waarden ervan op de industrie, ondanks dat uit recent onderzoek blijkt dat 81% van de zakelijke besluitvormers in Groot-Brittannië en Groot-Brittannië 89% in de VS maakt zich zorgen over de tijdige oplevering van softwareprojecten in hun organisaties. Het adopteren van Impact Engineering zou jaarlijks 115 miljard dollar kunnen besparen op verspilde R&D-uitgaven in de VS en de Britse belastingbetalers zouden naar schatting 7 miljard Britse Pond per jaar kunnen besparen op mislukte digitale veranderingsprojecten van de overheid.

Vandaag de dag toont nieuw onderzoek voor een nieuw boek, Impact Engineering, aan dat 65% van de softwareprojecten die Agile-eisen-engineeringpraktijken toepassen, er niet in slagen om op tijd en binnen het budget en met een hoge kwaliteitsstandaard te worden opgeleverd. Daarentegen mislukten projecten waarbij een nieuwe Impact Engineering- aanpak werd toegepast, zoals beschreven in een nieuw boek dat vandaag is uitgebracht, slechts 10% van de tijd.

De statistische significantie van de onderzoeksgegevens waaruit blijkt dat projecten die gebruik maken van Impact Engineering-praktijken beter presteerden dan alle andere, is zo groot dat de kans dat de bevinding onjuist is gelijk is aan het zes keer achter elkaar gooien van een getal zes op een eerlijke zeszijdige dobbelsteen, op de eerste poging.

Samenwerking

Aan het onderzoek, uitgevoerd door Junade Ali PhD CEng FIET en JL Partners , namen 600 software-ingenieurs deel (250 in het VK en 350 in de VS). Het veldwerk werd uitgevoerd van 3 tot 7 mei 2024. JL Partners is lid van de British Polling Council en houdt zich aan de regels ervan.

Drie van de vier praktijken die in het Agile Manifesto worden genoemd, zijn ‘Werkende software boven uitgebreide documentatie’, ‘Samenwerking met klanten boven contractonderhandelingen’ en ‘Reageren op verandering boven het volgen van een plan’. Uit nieuw onderzoek is echter gebleken dat projecten die specificaties of gedocumenteerde vereisten hadden voordat de ontwikkeling begon, 50% meer kans van slagen hadden dan projecten die dat niet hadden, projecten die duidelijke vereisten hadden voordat de ontwikkeling begon, 97% meer kans van slagen hadden en projecten waarvoor het niet nodig was om laat in het ontwikkelingsproces significante wijzigingen in de vereisten aan te brengen, hadden 7% meer kans op succes.

Andere praktijken vergrootten ook het succes. Projecten waarin de software-ingenieur aangaf dat hij zich psychologisch veilig voelde om problemen snel te bespreken en aan te pakken wanneer ze zich voordeden, hadden 87% meer kans om te slagen dan projecten waarbij dat niet het geval was. Projecten waarbij de vereisten nauwkeurig waren gebaseerd op een reëel probleem hadden 54% meer kans van slagen dan projecten waarbij dat niet het geval was.

Lean softwareontwikkelingsmethodologie

Interessant genoeg vond de studie geen statistisch significant verschil tussen projectsucces voor degenen die aan één project werkten en degenen die aan meerdere projecten werkten, ondanks het feit dat het verminderen van onderhanden werk een belangrijk uitgangspunt is van de Lean-softwareontwikkelingsmethodologie. Uit eerder onderzoek dat Dr. Ali heeft uitgevoerd blijkt echter dat 83% van de software-ingenieurs aangeeft een burn-out te hebben, waarbij een “hoge werkdruk” als voornaamste reden wordt genoemd.

Het onderzoek komt in de nasleep van catastrofale softwarefouten die steeds vaker in het publieke bewustzijn aanwezig zijn. In het vorige boek van Dr. Ali, 'How to Protect Yourself from Killer Computers', werden talrijke gevallen van fatale software onderzocht waarvan de technische oorzaken werden toegeschreven aan softwareontwerpproblemen, waaronder vliegtuigen die 'death dives' ingingen, dodelijke auto-ongelukken en dodelijke overdoses straling in ziekenhuizen. .

Het Horizon IT-systeem was inderdaad een van de eerste grootschalige projecten waarbij gebruik werd gemaakt van een Agile-methodologie, namelijk Rapid Application Development, wat door technische getuigen van Fujitsu in het openbare onderzoek ( Terence Austin en klokkenluider David McDonnell ) als oorzaak is veroordeeld. van de technische problemen als gevolg van het ontbreken van een robuust proces voor het opstellen van eisen. Charles Cipione , de technisch deskundige die getuige was van het onderzoek, vatte het eenvoudig samen en zei: “Als je geen goed ontwerp hebt, zal het niet goed werken.” Het onvermogen om deze kwesties aan te pakken en de pogingen om deze te verdoezelen leidden tot het postkantoorschandaal dat wordt beschreven als de grootste gerechtelijke dwaling in de Britse geschiedenis, gekoppeld aan meerdere zelfmoorden waarbij mensen ten onrechte gevangen zaten, waaronder een zwangere vrouw.

Wangedrag

Uit het onderzoek bleek ook, verontrustend genoeg, dat software-ingenieurs in Groot-Brittannië 13% minder vaak het gevoel hadden dat ze problemen konden bespreken en aanpakken dan die in de VS; het grootste verschil van alle technische praktijken tussen de twee landen. De bevinding komt nadat uit onderzoek van Engprax in november 2023 bleek dat 75% van de software-ingenieurs in Groot-Brittannië te maken kreeg met vergelding nadat zij wangedrag hadden gemeld.

Dr. Junade Ali, auteur van Impact Engineering, zegt: “Nu 65% van de projecten die Agile-praktijken toepassen niet op tijd worden opgeleverd, is het tijd om vraagtekens te zetten bij de cultstatus van Agile. Ons onderzoek heeft aangetoond dat wat belangrijk is als het gaat om het op tijd en binnen het budget opleveren van software van hoge kwaliteit, een robuust proces van procesontwikkeling is en de psychologische veiligheid om problemen te bespreken en op te lossen wanneer deze zich voordoen, en tegelijkertijd stappen te ondernemen om burn-out bij ontwikkelaars te voorkomen. Dit is fundamenteel voor de filosofie van Impact Engineering.”

'Impact Engineering' is nu beschikbaar op Amazon in Kindle eBook- en paperback-formaten. De zakenroman is gebaseerd op praktijkvoorbeelden van persoonlijke en organisatorische transformaties met behulp van de Impact Engineering-methodologie en een nieuw ontwikkeld psychologisch raamwerk voor het bereiken van succesvolle transformaties, naast een hoofdstuk waarin de onderliggende wetenschappelijke basis van de methodologie wordt beschreven.

DIC Awards BW tm 21-10-2024 Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024
Vertiv BN 01-07-2024 tm 05-08-2024