Witold Kepinski - 11 juli 2023

Dutch IT Leaders Diversity update met Hendrika Willemse

Om diversiteit te bevorderen moeten we niet alleen vrouwen beter opleiden. Het is vooral het creëren van een cultuur van respect en veiligheid waar het nu wringt. In de technische opleidingen is de verdeling nu 50/50, maar bij de uitstroom zijn veel vrouwen al afgehaakt, zo blijkt uit het panel dat sprak over diversiteit tijdens Future of Business Technology 2023 van Dutch IT Channel en Dutch IT Leaders. Hoe je diversiteit bevordert? “Zet kleine stapjes, maar wees consequent.” Moderator Thomas van Oortmerssen hierover verder met panelleider Hendrika Willemse van She in IT.

De toekomst van business technology is divers, als het ligt aan het eerste panel op het evenement Future of Business Technology. 

Maar daarvoor moeten nog wel wat hordes genomen worden. Want hoewel de verdeling man/vrouw op technische opleidingen vaak 50/50 is, blijven weinig vrouwen in deze sector werken.

Lees meer in het artikel: Een divers team levert nu eenmaal betere resultaten

Dutch IT Security Day BW tm 15-10-2024 DIC Awards BW tm 21-10-2024
Dutch IT Security Day BN tm 15-10-2024