Redactie - 28 mei 2014

Reportage: 'Tem de IT-draak'

 

Onlangs werd speciaal voor CIO’s uit de Benelux en de Nordics in Amsterdam het Gartner Leadership Forum georganiseerd. Hier werden onder meer de uitkomsten van de internationale Gartner CIO Survey gepresenteerd. De meest opvallende conclusie: een meerderheid van de CIO’s voelt zich overweldigd door de ontelbare mogelijkheden die IT biedt. Wat te doen? Of, zoals Gartner het formuleert: hoe tem je de IT-draak?

Tijdens het forum in Amsterdam waren tachtig CIO's uit verschillende Noord-Europese landen aanwezig. Gartner analist Tomas Nielsen gaf de aanwezigen een samenvatting van het onderzoek naar de CIO-Agenda van 2014. Dit onderzoek wordt jaarlijks wereldwijd uitgevoerd. De editie van dit jaar verwerkt de visie van 2.339 CIO's uit 77 landen, die bij elkaar verantwoordelijk zijn voor driehonderd miljard dollar aan IT-investeringen.

De samenvatting is helder: de digitale draak staat voor de poort. Deze metafoor wordt bevestigd door 51 procent van de respondenten, die zeggen inderdaad zeggen door de bomen het bos niet meer te zien vanwege alle digitale mogelijkheden die er nu zijn. 42 procent is het er overigens niet mee eens, zij vinden dat hun IT-organisatie wèl beschikt over de juiste skills en resources.

Budgetten

Een groot probleem voor de CIO is dat de budgetten nog steeds niet groeien. In Europa blijken ze zelfs te dalen. Tegelijkertijd wordt een groeiende hoeveelheid IT, momenteel gemiddeld 27 procent, buiten de IT afdeling om gekocht. Dat percentage komt voort uit de perceptie van de CIO's zelf, het zou heel goed kunnen dat andere executives het percentage nog hoger inschatten. Bovendien verschilt het percentage per land, in sommige landen zijn opvallende uitschieters te zien. In Oostenrijk bijvoorbeeld, waar niet minder dan zestig procent van de IT buiten de CIO om wordt gekocht.

Nielsen duidt dit verschijnsel door erop te wijzen dat we een nieuw tijdperk betrede, namelijk dat van de enterprise IT. Het eerste tijdperk was dat van IT craftmanship. De tweede fase is die van de IT industrialisatie. Momenteel zitten we in de overgang naar het tijdperk van de digitalisering. Dit is volgens Nielsen radicaal anders, omdat nu voor het eerst de nadruk volledig ligt op het businessmodel.

Het gaat nu om verandering, IT moet met de business samenwerken aan de vraag wat nu gaan we doen. Wat betekent dit? Er komen allerlei nieuwe businessmodellen, bijvoorbeeld Airbnb dat concurreert met hotels en ondertussen nu dezelfde beurswaarde heeft als een grote hotelketen.

Digitaal leiderschap

Het gaat, kortom, om digital leadership en het herdefiniëren van modellen door zaken aan te bieden in digitale vorm, naast de traditionele vorm. Een voorbeeld daarvan is autofabrikant Tesla, dat een fysiek product aanbiedt met een sterke digitale component: bij veranderingen en verbeteringen is er geen recall nodig, maar een upgrade van de software. Dergelijke modellen veranderen de hele levenscyclus van producten. Kortom, digital leadership is bij uitstek een zaak van de business.

Het is een andere manier van waarde creëren, wat tegelijk betekent dat de IT zich bewust moet zijn van de sentimenten in de maatschappij. Het gaat niet alleen meer om de technologie. Dan gaat het ook om zaken als ethiek en IT, bijvoorbeeld in het analyseren en gebruiken van klantgegevens. Het is daarom zaak altijd goed te blijven nadenken: is het creepy of convenient? En is dat hetzelfde in iedere cultuur? Het kan ook te opdringerig of te confronterend zijn. Denk niet alleen in de mogelijkheden van IT, maar ook in de acceptatie door de klant, dus meer vanuit het marketingperspectief.

Slechts zeven procent van de respondenten zegt dat ze op dit moment een sterke digitale leider hebben in de vorm van de CDO. Gartner voorspelt echter dat dit volgend jaar verdrievoudigd zal zijn. De digital leader drijft de digitalisering, en er is een duidelijke correlatie tussen een digitally savvy CEO en succesindicatoren.

Cloud blijft de gemoederen bezig houden. Het wordt bij de meeste respondenten niet gebruikt om kosten te besparen, maar om agility te bereiken. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om plotseling enorme hoeveelheden data te verwerken. De toekomst is weliswaar cloud, maar niet voor iedereen 23 procent van de respondenten zegt nog steeds 'nooit'.

In vijf tot tien jaar daarentegen werkt een overgrote meerderheid aan cloud based solutions. Dat verandert de sourcing relationships. Steeds meer organisatie zijn bereid met nieuwe partners te werken, want in toenemende mate komt innovatie van andere bedrijven dan de traditionele leveranciers.

'CEO's richten zich dit jaar op groei'

De bevindingen van het CIO Survey sluiten aan op het onlangs gepresenteerde CEO Survey. Groei heeft dit jaar voor CEO's en senior executives de hoogste prioriteit. CEO's zijn van mening dat de risico's lager zijn dan voorheen, wat hen bereid maakt te investeren in groei op de lange termijn. Ook IT-gerelateerde prioriteiten staan hoog op de het lijstje.

"Groei is dit jaar de duidelijke winnaar als we kijken naar zakelijke prioriteiten. 33% van de respondenten noemt groei als zijn grootste prioriteit", legt Mark Raskino, vice president en Gartner Fellow, uit. "Groei is in 2014 bijna net zo belangrijk als de drie prioriteiten die hierop gecombineerd. De volgende stap zal zijn dat CEO's en CIO's gaan samenwerken om het gebruik van moderne technologieën af te stemmen op de specifieke groei die het bedrijf probeert te realiseren".

IT
Naast groei speelt ook IT in 2014 voor leidinggevenden een belangrijke rol. "IT-gerelateerde zaken, waaronder digitale zaken, zijn dit jaar aanzienlijk prominenter aanwezig in de lijst met prioriteiten. 7 procent van de CEO's beoordeelt IT als één van hun hoogste prioriteiten", aldus Raskino. "Dit ondersteunt een bredere observatie waaruit blijkt dat CEO's persoonlijk meer interesse tonen in het agressiever toepassen van technologie binnen hun bedrijf. Technologie-gerelateerde punten worden steeds zichtbaar in presentaties over resultaten die CEO's geven, gesprekken met investeerders en interviews met de pers".

CEO's zijn over het algemeen van mening dat zij meer controle hebben dan de afgelopen jaren. De economie blijft echter een belangrijke externe factor. Het ontbreken van de juiste regelgeving is een probleem waar bedrijven volgens Gartner al langer tegen aanlopen. Dit probleem blijft een belangrijke rol spelen, maar staat nog nauwelijks hoger op het prioriteitenlijstje van CEO's dan vergrijzing. Dit is één van de grote verrassingen uit het Gartner-onderzoek van dit jaar.

Vergrijzing
"Vergrijzing is een probleem met meerdere facetten. Het heeft impact op factoren zoals de beschikbaarheid van werknemers en pensioenkosten, maar zorgt ook voor groeikansen op de markt. Denk bijvoorbeeld aan het leveren van medische en financiële diensten om baby boomers die met pensioen gaan te ondersteunen", licht Raskino toe. "Vergrijzing heeft ook impact op andere macrofactoren. China staat al ruim een decennia aan het hart van strategische kostenbeheer dankzij zijn goedkopere arbeidskrachten. Tegelijkertijd beschikt het land over een snelgroeiende middenklasse, wat een markt creëert voor goederen en diensten. De bevolkingspiramide zal tussen nu en 2020 aan de bovenzijde echter steeds zwaarder worden en vanaf 2030 beginnen om te draaien".

Tijdens dit evenement sprake we ook met Thijs van koppen, die om voor Gartner in de Verenigde Staten het EXP-programme te gaan leiden.

Digital Business: met korting naar Gartner Symposium/ITXpo

Lezers van Executive People krijgen ook dit jaar een forse korting op het inschrijfgeld voor Gartner Symposium. De speciale Executive People code MPSYM1 geeft een korting van € 600 euro. Gartner Symposium/ITXpo, de grootste CIO-bijeenkomst van Europa, zal plaatsvinden van 9 tot 13 november in Barcelona. Voortbouwend op het thema van vorig jaar, Leading in the Digital World, zal onder de naam Digital Business ingegaan worden op de vraag op welke manier nieuwe businessmodellen ontstaan door het samengaan van de fysieke en de digitale wereld. Wat moet een CIO doen om daarop in te spelen?

Dit thema zal aan bod komen tijdens een rijk programma, met onder meer lezingen, workshops en netwerkevenementen. Ook dit jaar is Executive-People de exclusieve mediapartner voor de Benelux van dit event en zal het team Executive People en Dutch IT Channel dagelijks verslag doen vanaf Gartner Symposium-ITXpo.

Tevens organiseert Executive People in samenwerking met Bridgehead en Gartner weer traditiegetrouw de Public sector lunch, de Nederlandse sessie en het Benelux Beach House. Vorig jaar bezochten ruim zeshonderd Nederlandse, Belgische en Luxemburgse bezoekers dit feest in Club Shoko. De Public sector lunch vindt plaats op dinsdag 11 november van 12.00 tot 14.00 uur. 

Het traditionele Gartner Benelux Beach House vindt plaats op woensdag 12 november van 20.00 tot 23.00 uur

En ook dit jaar organiseert Executive People samen met Gartner de Nederlandse sessie tijdens het congres. Details daarover volgen nog.

Bij de Nederlandse sessie vorig jaar stond Big Data centraal. Thijs van Koppen, Regional Vice President Executive Programs Benelux had naar analogie van talentenprograma's als The Voice een battle georganiseerd waarin vier analisten een pitch gaven op het belang van hun aandachtsgebied. Het publiek, bestaande uit meer dan honderdvijftig executives, stemde vervolgens over de onderwerpen. Frank Buytendijk sprak over Big Data, Gregor Petri over Cloud computing, Jeffrey Mann over social software en Mario de Boer over security.

MvdH

Bekijk hier de video

 

Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024 DIC Awards BW tm 21-10-2024
DIC Awards BN tm 21-10-2024