Redactie - 29 januari 2014

‘Digitalisering zorg vereist onafhankelijke dataopslag’


Vendor Neutral Archiving (VNA) maakt het mogelijk om de toenemende hoeveelheid bedrijfsdata op een verantwoorde en betaalbare wijze op te slaan. IT-organisaties in ziekenhuizen en zorginstellingen faciliteren hiermee efficiënte uitwisseling en duurzame beschikbaarheid van data. Hierdoor blijft de IT-organisatie in de regisseursrol. Dat zeggen algemeen directeur Rob Vissers en Solution manager Alex Haage van i3 groep.

i3 groep uit Vianen ziet veel mogelijkheden voor toepassing van Vendor Neutral Archiving binnen de gezondheidszorg. In ziekenhuizen is de IT-infrastructuur vaak complex en neemt tegelijkertijd de hoeveelheid datazeer snel toe. Haage: ‘Men is al jaren lang bezig met enorme digitaliseringsslagen, waarbij vaak tegelijkertijd grote innovaties worden toegepast. Zo werken medisch specialisten bijvoorbeeld met verschillende beelddiagnostiek naast hun EPD en dienen ondersteunende systemen zich in hoog tempo aan de markt aan. Hoogresolutie beeldmateriaal is alom meer en meer voorhanden binnen het zorgproces. Deze info moet men allemaal archiveren, meestal vele tientallen jaren.’

In de zorg komen veel IT-uitdagingen bijeen, leggen Haage en Vissers uit. Zij noemen de sector dan ook de Champions League van de informatietechnologie. Naast de explosieve groei van de vraag naar gegevensopslag kenmerken zorginstellingen zich vaak door de aanwezigheid van diverse pools en silo’s van informatie, bijvoorbeeld per medisch specialisme of zelfs per toepassing binnen de specialismen.En dan heeft vaak elke toepassing binnen de klinische domeinen ook nog zijn eigen standaarden. De verschillende interne data-silo's en procedures moeten echter wel op elkaar worden afgestemd om tot efficiënte samenwerking te komen binnen het ziekenhuis. Bovendien vindenin de sectormomenteel veel fusies plaats, waarbij organisaties met verschillende IT-omgevingen ineens (snel) moeten koppelen om geautoriseerd data te kunnen delen.

VNA als tussenlaag

VNA wordt als een softwarelaag aangebracht tussen de applicaties en de gegevensopslag. Met de oplossing krijgen IT-organisaties veel meer flexibiliteit in hun technologiekeuzes. Hierdoor worden migraties eenvoudiger en veel minder tijdrovend. Tot dusver waren klanten voor de integratie van applicaties en storage aangewezen op de technologie en standaarden van de leveranciers van de (silo-) oplossingen. Dat betekent voor klanten in de praktijk vaak heel veel moeite en rompslomp om de gegevens te koppelen aan of over te hevelen naar een platform van een andere leverancier.

De VNA-softwarelaag regelt onder meer de connectiviteit tussen applicaties en storage. De oplossing kan omgaan met alle standaard- en zorgspecifieke protocollen, zoals IHE XDS, DICOM en HL7. De VNA-oplossing kan eenvoudig koppelen met producten van alle gangbare leveranciers, zowel binnen- als buitenshuis.

VNA en de voordelen voor de zorg

Juist in zulke complexe en veeleisende IT-omgevingen is het van belang om zo onafhankelijk mogelijk te kunnen zijn en zelf de regie te kunnen voeren. Niet alleen voorkomt Vendor Neutral Archiving een te grote afhankelijkheid van de leverancier, benadrukt Vissers, het zal ook kosten besparendoor standaardisatie en een efficiënter gebruik van de IT-infrastructuur. Bestuurlijk biedt het ziekenhuis met een VNA het instrumentarium om samenwerking binnen en tussen specialismen beter te faciliteren.

‘Vroeger bestond er in een ziekenhuis al een centraal medisch archief en dat wordt nu meer en meer organisatiebreed digitaal haalbaar', legt Haage uit. Eerder was hij zelf ICT-manager bij het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. 'Die papieren archieven werdenen worden gedigitaliseerd digitaal opgeslagen, maar verslagen in combinatie met bijhorend beeldstudiemateriaal was toen nog niet zo ver mogelijk als nu. Echter, alleen digitaliseren en opslag van de data op hele dure schijven of juist op goedkope maar hele trage media biedt geen soelaas. Het gaat om een totaal aanpak die voordelen biedt en blijft bieden aan de zorg. Het gaat hier om systemen en een open aanpak voor de lange termijn. Zeker niet alleen vanwege de snelle groei van data, maarals je de data integraal en in context wil gebruiken moet er ook meer voorhanden zijn. Historische en actuele data worden veelal nog op dezelfde dure manier in silo’s opgeslagen. Het resultaat is dat systemen steeds minder gaan presteren, kosten blijven oplopen en het maken en bijhouden van kopieën veel te veel tijd zal vergen wat ook weer afbreuk doet aan de prestaties van de systemen. Eén oplossing om met de data-explosie om te gaan, is het goed inrichten van information lifecycle management, zegt directeur Vissers. Daarmee kijk je hoe vaak welke data wordt geraadpleegd. Hoe minder vaak, hoe goedkoper de archivering kan. Dat leidt echter wel tot verschillende opslagsystemen die naast elkaar draaien: reguliere back-up en restore oplossingen voor de data die je vaak raadpleegt en archiefoplossingen voor de gegevens die voor langere tijd worden weggeschreven. Doordat dit georganiseerd gebeurd is terugvinden van data ook eenvoudiger.

Naar believen vernieuwen, uitbreiden en koppelen

Met Vendor Neutral Archiving kunnen organisaties naar believen kiezen voor een adaptieveinfrastructuur die snel uitbreidbaar is en kan worden ingericht op basis van de actuele behoefte aan beschikbaarheid en prestatievermogen zowel intern als waar nodig met een (fusie)partner.

Met de flexibiliteit die VNA biedt, kunnen IT-organisaties binnen ziekenhuizen technologie op strategisch niveau inzetten, besluit Haage. Als de informatievoorziening en gegevensopslag goed en flexibel zijn geregeld, wordt uitgebalanceerd informatiemanagement mogelijk.

[DT]

Bekijk hier een eerder interview met  Rob Vissers

(Op de foto: Alex Haage)

 

 

 

 

Datacollectief BW 13-05-2024 tm 03-06-2024 CompTIA Community Benelux BW 7-31 mei
Datacollectief BN 13-05-2024 tm 03-06-2024