Redactie - 21 januari 2016

Digitale Transformatie

Niemand kan ontkennen dat de afgelopen tien jaar de innovaties ons om de oren vlogen. Niet alleen op het gebied van de informatietechniek zelf, maar ook op de vele toepassingsgebieden zoals predictive analytics, kunstmatige intelligentie, 3D-printen, DNA, nanotechnologie, robotica, drones en zelfrijdende auto’s.

In een eerdere blog Klaar? Af! schreef ik dat de belangrijkste innovaties in de informatietechniek achter de rug lijken. Het resultaat daarvan zit op dit moment mede in uw broekzak of handtasje: uw smartphone heeft een rekenkracht en connectiviteit die nog nooit zo groot was en tevens wereldwijd is gestandaardiseerd. Die beschikbare techniek is de drijfveer voor een transformatie in onze maatschappij, die we nog nooit eerder beleefden. De creativiteit van ons brein is slechts de grens voor wat de komende decennia allemaal mogelijk wordt.

Hoe anders?

In het nieuwe boek ‘Nooit af’ van Martijn Aslander en Erwin Witteveen wordt die nieuwe dynamische wereld beschreven. Een vervolg op hun eerdere boek Easycratie, waar ze nieuwe manieren van werken en organiseren beschreven. Het is volgens hen tijd voor een nieuwe, radicale maatschappelijke mindshift, waarbij chaos, onzekerheid, snelle veranderingen en onvoorspelbaarheid worden omarmd als de nieuwe uitgangspunten.

Martijn en Erwin geven voorbeelden hoe alles op zijn kop gaat: ‘de manier waarop we bijvoorbeeld bankieren, leren, samenleven en hoe we de gezondheidszorg, de overheid, wetgeving en beurzen opnieuw organiseren’.

In mijn blog Witte Zwanen, Zwarte Zwanen beschreef ik nieuwe methoden die zijn ontwikkeld om in onzekere tijden toch te kunnen plannen en te acteren. Want als écht de ankers zijn losgeslagen, werken oude modellen die rechtlijnig en lineair plannen niet meer. Of zoals Rick Maes in een artikel stelde: we zijn van een maatschappij van ‘meer’, via een maatschappij van ‘beter’ nu in een fase terechtgekomen die stelt dat het ‘anders’ kan en moet. En dat is verwarrend voor de meeste managers, want hoe anders dan? Zeker als het niet een beetje ‘anders’ maar radicaal ‘anders’ moet.

Totaal anders

Kortom, er zijn genoeg geleerden, wetenschappers, auteurs en blogs te vinden waar men over de gaande – maar nog méér over de aanstaande – veranderingen schrijft. De Digitale Transformatie zorgt dat business modellen radicaal veranderen en dat raakt ons allemaal. Onderstaande voorbeelden laten zien waar dat anders denken zoal toe leidde:

• Über: het grootste taxibedrijf ter wereld dat geen taxi’s bezit
• Airbnb: de grootste kameraanbieder terwijl het geen vastgoed bezit
• Tripadvisor: het grootste reisbureau ter wereld dan geen boedel bezit
• Skype, WhatsApp, WeChat: de grootste telefoonmaatschappij die geen infrastructuur heeft
• SocietyOne: de snelst groeiende bank die geen geld heeft
• Alibaba: de rijkste retailer die geen inventaris heeft
• Apple en Google: de grootste softwareleveranciers die geen apps ontwikkelen
• Facebook: het meest populaire mediaplatform dat zelf geen content maakt
• Netflix: het grootste filmhuis dat zelf geen enkele bioscoop bezit

Deze lijst is nog veel langer te maken en zal nog veel langer worden. En de lijst is vooral gericht op consumenten. Maar ook in de keten van leveranciers in het bedrijfsleven zal deze ontwikkeling grote veranderingen creëren.

Spekkoper

Er zijn helaas bedrijven en winkeliers die het de afgelopen jaren niet hebben gered. Dat komt bij velen, omdat ze ‘last’ hebben van internet. Van de online aankopen. Maar toch wringt die schoen wel een beetje. Want de visboer op de hoek die het niet heeft gered, heeft toch weinig last van internet. Ik kan me althans niet herinneren ooit een broodje haring via internet besteld te hebben. Dus er is meer dan alleen de internetaankopen, waardoor veel bedrijven in de problemen zijn gekomen en nu helaas omvallen.

Wellicht is het probleem beter te linken aan het wel of niet succesvol kunnen koppelen van efficiënte grootschaligheid aan gelijktijdig persoonlijke kleinschaligheid. We leven in een netwerksamenleving waar we enerzijds persoonlijk en privé willen worden aangesproken en behandeld, maar we verwachten ook dat op de achtergrond effectief van grootschalige diensten gebruik wordt gemaakt. Wie het meest succesvol, grootschalige en dus goedkope diensten op maat kan aanbieden en daar ook persoonlijk relatiemanagement bij weet te realiseren, is de spekkoper van de toekomst.

Yin en Yang

Ook de overheid zal die verandering ondergaan. In plaats van ‘overheid naar burger’ zal er een transformatie plaatsvinden die de relatie zal omkeren in van ‘burger naar overheid’. Met dezelfde principes: gebruikmaken van grootschaligheid en persoonlijk relatiemanagement. Kleinschalige initiatieven zie je al overal in onze maatschappij ontstaan, omdat burgers in hun woonomgeving hun eigen identiteit (weer) willen herkennen. Buurtpreventie om samen de wijk veiliger te maken, whatsapp-groepen om in de buurt nieuwtjes en waarschuwingen te delen, peerby om in de buurt spullen te lenen.

Dankzij de informatietechniek kunnen we als consument en burger zelf het initiatief nemen met degenen die we erbij willen betrekken: een bedrijf, een organisatie, een overheid. Het maakt niet uit, iedereen is vanaf de mobiele telefoon overal te bereiken. Voor de architectuur van zo’n samenleving moeten we grootschaligheid en kleinschaligheid als Yin en Yang bij elkaar brengen. Als je dat als winkelier lukt, zal je overleven. Als je dat als bedrijf lukt, zal je overleven. En als je dat als overheid lukt, zal je – zonder te vervreemden van de burger – overleven.

Digitale Transformatie

We leven in een rare tijd van overvloed. Olie is spotgoedkoop geworden. Net zoals geld met zowaar een negatieve rente. Kennis en informatie zijn op internet vrijuit beschikbaar, tot colleges van MIT en Harvard aan toe. Door cloud-standaardisatie is computercapaciteit en data-opslag spotgoedkoop verkrijgbaar. Dit past in de ideeën van Technologische Singulariteit die een wereld van overvloed voorspelt omdat techniek ons uiteindelijk een overdaad van voedsel, schoon water en energie zal gaan leveren.

Hoe snel die verwachte overvloed ons zal gaan verwennen, is nog wat lastig te voorspellen. Voorlopig weten we alleen dat er de komende decennia nog 2 miljard wereldbewoners bijkomen. Maar één ding is zeker, de komende jaren staan in het teken van verandering. Voor iedereen en voor elke organisatie. En omdat het niet tegen te houden is, kun je er maar beter het beste van maken en enthousiast meedoen. Meedenken hoe het anders en daarmee beter kan. Meedoen met nieuwe initiatieven. Want niet geprobeerd, is immers altijd mis!

Mooie tijden

Kom daarom op 10 februari naar de Fabrique in Utrecht waar de EMC Federatie van bedrijven – EMC, VMware, Pivotal, RSA, VCE en Virtustream – een meer dan interessante conferentie organiseert rond het thema: ‘Digital Transformation’ onder het motto: samen beter. Dat ‘samen beter’ gaan we dit jaar met DELL zelfs nóg verder in praktijk brengen. We hebben mooie voorbeelden van ING en Philips die het echt anders gaan doen. Het zijn mooie tijden…

Door: Hans Timmerman, cto EMC Nederland

SentinelOne bannercampagne BW 04-09-2023 tm 31-01-2024 SLTN Vierkant
SentinelOne bannercampagne BW BN 04-09-2023 tm 31-01-2024