Redactie - 20 juli 2017

‘Goedkeuren van Wiv door Eerste Kamer is kwalijke zaak’

‘Goedkeuren van Wiv door Eerste Kamer is kwalijke zaak’ image

De Eerste Kamer nam dinsdag 11 juli 2017 de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) aan. Ondanks de inspanningen van Stichting DINL en vele andere organisaties krijgen de inlichtingendiensten per 1/1/2018 de mogelijkheid om ongericht internetverkeer af te tappen en van onbekende kwetsbaarheden in systemen gebruik te maken. De recente Petya en Wannacry ransomware aanvallen hebben ons laten zien waar het onder de pet houden van kwetsbaarheden door inlichtingendiensten toe kan leiden.

Het is wat DINL betreft een kwalijke zaak dat de wetgever ervoor kiest om zulke ingrepen toe te staan. In combinatie met de wet Computercriminaliteit III, die eerder al door de Tweede Kamer werd aangenomen en nu bij de Eerste Kamer ligt, ondermijnen die bevoegdheden het vertrouwen van burgers en bedrijven in bescherming van hun data en communicatie.

Het getuigt bovendien van inconsistent beleid. De overheid onderkent dat cyber veiligheid een steeds crucialer thema is en zoekt de samenwerking met de sector op om deze veiligheid te borgen. Dat gebeurt onder meer door een nog op te zetten Digital Trust Center, waarover meer in deze nieuwsbrief. Dat is een goede ontwikkeling. Maar velen van ons vragen zich af hoe het kan dat enerzijds gekozen wordt voor verbetering van cyber veiligheid terwijl tegelijkertijd wetgeving wordt voorgesteld en aangenomen die het vertrouwen en de veiligheid van datzelfde internet ondermijnt. Het argument daarvoor is dat daarmee de fysieke veiligheid van burgers wordt geborgd, daarbij vergetend dat die veiligheid online rap afbrokkelt. Het lijkt erop dat in het bestuurlijk denken nog steeds uitgegaan wordt van twee werelden, terwijl dit feitelijk niet zo is.

Wat Stichting DINL betreft kan cyber veiligheid alleen gegarandeerd worden met een holistische aanpak. Dat betekent dat beleidsmakers en de wetgever keuzes moeten maken die, toegegeven, gepaard gaan met complexe belangenafwegingen. Stichting DINL ziet ook het belang van adequate opsporingsmogelijkheden in het digitale tijdperk. Maar die mogen niet ten koste gaan van de digitale economie. Onze welvaart hangt er in toenemende mate van af en we kunnen ons misstappen daarom slecht veroorloven. DINL zet zich blijvend en stevig in om deze belangen over het voetlicht te brengen.

Door: Michiel Steltman, Directeur van Stichting DINL

SentinelOne bannercampagne BW 04-09-2023 tm 31-01-2024 Progress Communications BW start week 17 tm 19
Schneider Electric BN start week 27 tm week 29