Redactie - 15 maart 2021

Een alternatief en flexibel gebruiksmodel voor storage

Een alternatief en flexibel gebruiksmodel voor storage image

Er zullen nog maar weinig organisaties zijn die niet de nodige inzichten willen halen uit hun data om beter te kunnen inspelen in de veranderende zakelijke of organisatorische behoeften. Tegelijkertijd moeten zij grip zien te krijgen en houden op snel groeiende datavolumes. Tot voor kort moesten zij daarvoor opslagsystemen ‘op de groei’ kopen en die ook nog eens iedere vier tot zes jaar volledig vervangen. Elke keer een complexe en kostbare operatie met als resultaat een torenhoge Total Cost of Ownership (TCO) en een lage ROI (Return on Investment). Maar er bestaat inmiddels een veel beter alternatief.

De huidige coronatijd is een katalysator gebleken om versneld door te gaan met digitalisering. Natuurlijk bestaat er huiver voor veranderingen die dat met zich meebrengt, maar het is een sterke drijfveer om de IT anders aan te pakken. Want er bestaat ook nog een heel andere betekenis van ROI, namelijk Risk of Inaction: niets doen en alles bij het oude laten is een groot risico. Het management bevindt zich vandaag de dag op een financieel moeilijk punt. Hoe en waarin ze moeten investeren ligt onder een vergrootglas. Medewerkers, klanten en partners willen allemaal de beste en nieuwste technologie waarmee zij de uitdagingen aankunnen die hen te wachten staan. Maar verkeerde investeringen en innovatie om de innovatie zullen leiden tot verkeerde uitgaven en achterblijvend rendement.

Doorgaan met digitalisering

De gangbare IT-budget- en inkoopcycli van 18 maanden die gebaseerd zijn op een kapitaalinvesteringsmodel en upgrades die neerkomen op het compleet vervangen van systemen, passen niet meer bij de huidige tijd. Plannen moeten vaak snel worden aangepast om aan nieuwe en onvoorziene eisen te voldoen en de IT moet kunnen meebewegen. Daar komt bij dat budgetten, zeker in tijden van economische onzekerheid, krapper worden en de rendementseisen hoger. Menig CFO heeft dan ook een enorme uitdaging rond de kosten van IT. Wie dan kiest voor een flexibel gebruiksmodel hoeft niet te investeren in dure transformaties. Digitaliseringsprojecten kunnen dan doorgang vinden met veel minder risico op torenhoge kosten en budgettekorten.

Storage-as-a-service

Binnen deze digitaliseringprojecten zullen de eisen die aan capaciteit, performance, schaalbaarheid en de betrouwbaarheid van dataopslagsystemen worden gesteld, alleen maar toenemen. Zoals gezegd, betekende dit voorheen altijd veel planning, op de groei kopen en om de paar jaar een compleet nieuw opslagsysteem aanschaffen. Logistiek, technisch en financieel een enorme operatie. Een flexibel gebruiksmodel voor datastorage biedt uitkomst. Storage-as-a-service dus. De afkorting daarvan, SaaS, kennen we al van software as a service, waarmee flexibele gebruiksmodellen in de IT vele jaren geleden zijn geïntroduceerd. Nu wordt storage gezien als hardware: harde schijven of tegenwoordig steeds vaker solid state of flash ‘disks’. Toch is daar een storage-as-a-service model voor beschikbaar.

Cloud én on-premise

Natuurlijk kennen we dataopslag in de cloud, waarvoor op basis van gebruik wordt betaald en schaalbaarheid nooit meer een probleem is. Maar voor opkomende technologieën zoals AI en deep-learning blijft on-premise storage van onschatbare waarde. Bijvoorbeeld voor bedrijfskritische applicaties die niet geschikt zijn voor de cloud omdat ze een extreem lage latency en zeer hoge doorvoersnelheid nodig hebben. Ook voor deze toepassingen is een flexibel gebruiksmodel zeer welkom.

Opeens betaalbaar en toegankelijk voor elk bedrijf

Met een flexibel gebruiksmodel gaat de total cost of ownership omlaag. Dan zijn kritieke technologieën opeens betaalbaar en toegankelijk voor bedrijven van elke omvang. Juist in een tijd van economische krimp zullen veel bedrijven onvoldoende kapitaal voor een ingrijpende IT-vernieuwing hebben. En er zal waarschijnlijk alleen maar worden geïnvesteerd als rendement gegarandeerd is.

Pure-as-a-Service is een moderne flexibele oplossing voor dataopslag die als dienst wordt afgenomen - óók on premise. Hiermee zijn organisaties verlost van de kostbare storage-vervangingscyclus en het in huis moeten halen van overcapaciteit. Deze oplossing betaalt zichzelf al binnen 12 maanden terug. Hierna lopen de besparingen verder op, wat resulteert in een ROI van pakweg 120% in 4 jaar tijd. Capaciteit is altijd en zonder downtime uit te breiden wanneer dat nodig is. Bovendien zijn organisaties altijd verzekerd van de nieuwste technologie, net zoals bij software-as-a-service zijn upgrades en innovaties inbegrepen . Het resultaat is dat organisaties concurrerender en flexibeler worden, zodat ze hun business op volle snelheid digitaal kunnen transformeren. Zonder financiële en operationele risico’s.

Door: Theo van Teylingen (foto), Pure Storage

Veeam On BW tm 12 juni 2023 Alleen DI Leaders Veeam On BN week 22-23 Alleen DI Leaders
AWS Summit Amsterdam liggend Nieuwsbrief  tm 31 mei 2023