Redactie - 31 mei 2024

Cybersecurity: Een cruciaal onderwerp voor het nieuwe Europese Parlement

In juni 2024 kiezen EU-burgers nieuwe vertegenwoordigers voor het Europees Parlement. Deze verkiezingen zijn cruciaal omdat ze bepalen wie de komende vijf jaar onze stem zal vertegenwoordigen en belangrijke beslissingen zal nemen die ons dagelijks leven beïnvloeden. Een van de belangrijkste gebieden waarop het nieuwe Europese Parlement een significante rol zal spelen, is cybersecurity. In een tijdperk waarin digitale dreigingen steeds geavanceerder en frequenter worden, is het waarborgen van de digitale veiligheid van de EU en haar burgers van essentieel belang.

Cybersecurity: Een cruciaal onderwerp voor het nieuwe Europese Parlement image

Nieuwe wetgeving zal onze samenlevingen en economieën beïnvloeden, van klimaatverandering en techregulering tot arbeidsrechten en cybersecurity. Het Europees Parlement speelt een sleutelrol in het implementeren van de NIS2-richtlijn, de Digital Markets Act, de Digital Services Act en de Cybersecurity Act. Deze maatregelen vergroten de digitale veiligheid en het vertrouwen in de interne markt. Investeringen in onderzoek en internationale samenwerking zijn cruciaal voor een veilig digitaal ecosysteem.

Geïnformeerde en betrokken burgers zijn essentieel. Actieve deelname aan Europese kwesties beïnvloedt het beleid en ons dagelijks leven. Media spelen hierbij een belangrijke rol door informatie te verstrekken en een platform voor debat te bieden. Politieke waakzaamheid is onmisbaar voor een stabiele en rechtvaardige EU.

Aanbevolen bronnen voor meer informatie:

Officiële EU-websites: Bezoek de officiële websites van de Europese Unie, zoals europa.eu en de website van het Europees Parlement

Nieuwsbronnen: Volg nieuwsbronnen die zich richten op Europese aangelegenheden, zoals Politico Europe, Euronews, en EUobserver

Sociale Media: Volg EU-instellingen en politici op sociale media voor actuele updates en directe communicatie

Publicaties en Rapporten: Lees publicaties en rapporten van denktanks en onderzoeksinstituten die zich richten op Europese politiek en wetgeving, zoals het European Policy Centre en Bruegel

Elke stem telt – stem in de komende verkiezingen en maak een verschil.

Door: Astrid Oosenbrug

Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024 Dutch IT Security Day BW tm 15-10-2024
Vertiv BN 01-07-2024 tm 05-08-2024