Redactie - 14 juni 2024

Kwetsbare jongeren verdienen betere bescherming tegen cyberdreigingen

Het intrekken van de erkenning van DIVD Academy door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) is niet alleen een verkeerde beslissing, maar ook een maatschappelijk onverantwoordelijke daad. In een tijd waarin kwetsbare jongeren steeds meer blootstaan aan de risico's van cybercriminaliteit, is het essentieel dat we juist instellingen ondersteunen die deze jongeren weerbaar maken en hen op het rechte pad houden. Dit schrijft Astrid Oosenbrug van Stichting DIVD Academy in een blog.

Kwetsbare jongeren verdienen betere bescherming tegen cyberdreigingen image

Kwetsbare jongeren, zoals VMBO-, MBO-, LWT-studenten en jongeren met een beperking en/of een biculturele achtergrond, vormen een bijzonder risicogroep voor cybercriminaliteit. Zonder de erkenning van SBB zullen deze jongeren geconfronteerd worden met studievertraging of zelfs studie-uitval, waardoor ze moeten starten met een studieschuld. Het is niet alleen een kwestie van hun opleiding, maar ook van hun toekomstperspectieven en hun weerbaarheid tegen negatieve invloeden.

DIVD Academy heeft zich bewezen als een cruciale speler in het bieden van stageplekken aan jongeren die anders moeilijk aan een stageplaats zouden komen. De programma's richten zich niet alleen op het aanleren van technische vaardigheden, maar ook op het ontwikkelen van een ethisch kompas dat hen helpt om verantwoorde keuzes te maken. Uit o.a. het recente Cybercrimebeeld van de politie en het OM blijkt dat interventies zoals die van DIVD Academy een belangrijke rol spelen in het verminderen van cybercriminaliteit. Jongeren die betrokken worden bij constructieve en ethische IT-projecten, komen minder snel in de verleiding om de criminaliteit in te gaan.

Jongeren

Het jaarverslag van Helpwanted toont aan dat kwetsbare jongeren steeds vaker doelwit zijn van cybercriminelen. Het besluit van de SBB om de erkenning van DIVD Academy in te trekken komt neer op het wegnemen van een essentiële steunpilaar voor kwetsbare jongeren. Deze jongeren verdienen de kans om hun studie succesvol af te ronden en zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke burgers. Door hen deze kans te ontnemen, vergroten we het risico dat zij in de schulden raken, hun studieschuld niet kunnen afbetalen en gemakkelijk slachtoffer worden van criminele rekrutering. Dit is niet alleen schadelijk voor de jongeren zelf, maar ook voor de samenleving als geheel.

Wij roepen de SBB en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dringend op om de intrekking van de erkenning van DIVD Academy in ieder geval op te schorten tot de zomer van 2025. Dit biedt de mogelijkheid om geplande stages te voltooien en voorkomt dat kwetsbare studenten onnodig benadeeld worden. Steun onze oproep via deze petitie.

Dit is geen geïsoleerd probleem, maar een kwestie die ons allemaal aangaat. Het behoud van de erkenning is een investering in de toekomst van onze jongeren en de veiligheid van onze samenleving. Het is tijd om te erkennen dat initiatieven zoals DIVD Academy niet alleen bijdragen aan het opleiden van de volgende generatie cybersecurity-experts, maar ook aan het creëren van een ethisch bewuste en veerkrachtige samenleving.

Door: Astrid Oosenbrug, Stichting DIVD Academy

Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024 Vertiv BW 01-07-2024 tm 05-08-2024
Dutch IT Security Day BN tm 15-10-2024