Redactie - 19 november 2018

Schneider Electric EcoStruxure IT Expert is er nu ook voor partners

Schneider Electric EcoStruxure IT Expert is er nu ook voor partners image

Als on-premise oplossing voor het monitoren van de facilitaire IT-voorzieningen (koeling, stroom, etc.) van de klanten van Schneider Electric was er altijd al Data Center Expert. Sinds augustus dit jaar kunnen zij overstappen op de geheel nieuw ontworpen cloudoplossing EcoStruxure IT Expert. En sinds begin oktober is die software er nu ook in een versie voor partners. Loek Wilden van Schneider Electric legt uit wat de mogelijkheden en de voordelen zijn.

Bezoek de website van Schneider Electric, klik onder ‘Oplossingen’ op ‘Software op naam’, en je krijgt een hele reeks EcoStruxure-producten voorgeschoteld. Dat is relatief nieuw, vertelt Loek Wilden, Data Center Lifecycle Consultant bij Schneider Electric. Hij legt uit dat de term EcoStruxure weliswaar al heel lang bestaat binnen Schneider Electric, maar dat er pas sinds een jaar of anderhalf door het hele bedrijf, zowel in- als extern, een eenduidige invulling aan wordt gegeven.

EcoStruxure

EcoStruxure als zodanig is geen product dat je kunt kopen, verduidelijkt Wilden. Het is een architectuur die bestaat uit meerdere lagen. Het fundament wordt gevormd door een basislaag van ‘connected products’, een laag van slimme, met elkaar verbonden, met sensoren uitgeruste elementen die samen één systeem vormen. De laag daarboven heet ‘Edge Control’. Dat heeft niks met ‘edge computing’ te maken, maar geeft aan dat je op die laag de informatie die je aan de rand van je installatie via sensoren verzamelt, vervolgens met behulp van software op geavanceerde wijze controleert en inzichtelijk maakt. En daar bovenop zit weer een laag met apps, analysefunctionaliteit en services om die data niet alleen om te zetten in waardevolle inzichten, maar er ook zinvolle actiepunten bij te formuleren. “Want je kunt de data wel inzichtelijk maken, maar dat betekent niet dat je er direct ook wat mee kunt”, zegt Wilden. “En daar is die laatste toplaag voor, om door middel van apps of expertservices op basis van de geboden informatie ook waardevolle voorstellen ter verbetering van je business te genereren.”

Gezien de gegeven beschrijving is het niet zo gek dat het EcoStruxure-framework ook wel als IoT-platform wordt gepresenteerd, beaamt hij. “Want dat Internet of Things bestaat tenslotte uit niks anders dan ‘things’ – en die maken wij – die worden uitgerust met sensoren om via internet ontsloten en met elkaar verbonden te worden.”

EcoStruxure IT Expert

Op productniveau omvat het EcoStruxure-framework een diversiteit aan producten, waarbij we vooral op de Edge Control-laag en de laag daarboven de term EcoStruxure in de productnaam zien terugkomen. Een van de producten waarvoor dit geldt is ‘EcoStruxure IT Expert’ dat ergens augustus dit jaar werd gelanceerd. Dat is cloud-monitoringsoftware die met name de interesse heeft van klanten die voor hun monitoring nu nog gebruikmaken van de on-premise Data Center Expert-software van Schneider Electric. Met EcoStruxure IT Expert kunnen die nu met hun monitoringsoftware naar de cloud migreren, en daar is volgens Wilden veel belangstelling voor. “Er werd al heel lang naar gevraagd, maar er bleek geen enkele leverancier voorhanden die dat kon, of goed kon. Daarom hebben wij er zelf veel tijd in geïnvesteerd om wél iets goeds te maken. We hebben ook echt iets nieuws ontwikkeld en niet het bestaande aangepast voor in de cloud. We hebben het helemaal opnieuw opgebouwd, en er aan de hand van bètatests ook steeds nieuwe functionaliteit aan toegevoegd. En dat zullen we ook blijven doen, nu we het als cloudoplossing aan de markt hebben vrijgegeven.”

Oók voor hybride omgevingen

EcoStruxure IT Expert is primair afgestemd op het managen van de producten die Schneider Electric zelf voor de datacenterinfrastructuur levert. Dat wil zeggen: noodstroomvoorzieningen, koeling, omgevingssensoren, toegangsbewaking, en zo meer. Dus eigenlijk de hele datacenterinfrastructuur min het netwerk. “En vendor-neutraal!”, onderstreept Wilden. “Dus we kunnen bijvoorbeeld ook de UPS’s van andere leveranciers monitoren, zolang die maar één van de gebruikelijke managementprotocollen ondersteunen.”

Belangrijk is ook dat bij de ontwikkeling van IT Expert rekening is gehouden met de onstuitbare trend dat de IT-infrastructuur van klanten steeds diffuser wordt, zegt Wilden. “Dat wil zeggen: steeds meer hybride – met een  combinatie van private en publieke clouds – en ook steeds meer gedistribueerd over meerdere vestigingen. En dat in combinatie met de trend dat dataverwerking weer steeds vaker lokaal, aan de randen van het netwerk plaatsvindt.”

Voor Partners!

Recent (begin oktober 2018) werd in Nederland en de rest van Europa ‘EcoStruxure IT voor Partners’ gelanceerd, getypeerd als: cloud-gebaseerde beheersoftware waarmee leveranciers van IT-oplossingen nieuwe en terugkerende inkomsten uit services kunnen genereren door het beheren van datacenters, gedistribueerde IT- en edge-faciliteiten. De eerste applicatie die in dit kader per direct beschikbaar is, is een speciaal op de partners afgestemde versie van EcoStruxure IT Expert.

“Daarmee kunnen we het voor partners die gewend zijn op een meer traditionele manier serverruimtes van klanten in de gaten te houden, een stuk makkelijker maken. Want die hoeven nu niet meer allerlei netwerktechnische hoogstandjes uit te halen, met een apart netwerk voor die apparatuur en allerlei toegangsrechten en zo. Nee, de klant geeft met deze oplossing de partner gewoon toegang tot die ene beveiligde plek in de Scheider Cloud waar alle informatie over zijn apparatuur centraal wordt opgeslagen. Aldus kan een partner, zonder dat hij allemaal aparte netwerkjes en tooling nodig heeft, vanuit dit door Schneider in de cloud ingerichte vendor-neutrale en multi-tenant platform, de monitoring voor een hele reeks klanten eenvoudig op zich nemen.”

Daarnaast kunnen partners ter ondersteuning van hun monitoringservices een beroep doen op EcoStruxure Asset Advisor, een professionele 24x7-dienst, verleend door experts van Schneider Electric zelf, die desgewenst een deel van de monitoring van de eindklant van de partner over kan nemen.

Het strategisch belang

“Dit is wat ons betreft de toekomst”, zegt Wilden, als we hem tot slot de vraag voorleggen hoe belangrijk deze EcoStruxure-producten strategisch zijn voor Schneider. “Natuurlijk is het heel belangrijk om de producten te maken die al die beheerinformatie genereren, zoals ons bedrijf al heel lang succesvol doet. Maar de toekomst zit ’m in het kunnen leveren van meerwaarde op basis ván die informatie. Dus de meerwaarde zit in ‘het beheren ván’. En dát doen we met dit framework.”

Door: Dick Schievels