Anne van den Berg - 04 september 2023

Heineken omarmt vrouwelijk talent om digitale transformatie te volbrengen

Tegen 2040 moet 40 procent van alle leiderschapsrollen binnen Heineken ingevuld worden door een vrouw. Momenteel zit de brouwer op 23 procent, al zit het percentage in Digital and Technology hoger met 27 procent. “Heineken streeft ernaar om een meer verbonden en duurzamere brouwer te zijn en zo een betere wereld te creëren. Diversity, Equity & Inclusion (DEI) hoort daar absoluut bij.”

Heineken omarmt vrouwelijk talent om digitale transformatie te volbrengen image

Akpana Ahukannah, Global HR Manager D&T bij Heineken: "Bevorderen van diversiteit is bij ons niet zomaar een project."

Heineken wil de best connected brewer worden. Ze zetten daarom zwaar in op Digital and Technology (D&T). Om meer te vertellen over deze aanpak sprak Dutch IT leaders met drie vrouwen die een leiderschapsrol hebben binnen Heineken’s D&T. Daarbij gingen we onder meer in op hoe het bevorderen van diversiteit hen helpt in het vinden van talent en het bereiken van hun doelstellingen. Ook hadden we het over de obstakels die ze tegenkomen in het bevorderen van diversiteit.

Niet zomaar een project

Het is allereerst belangrijk om te begrijpen dat het bevorderen van diversiteit niet zomaar een project is binnen Heineken, vertelt Akpana Ahukannah, Global HR Manager D&T. “Het is een evergreen strategie die onderdeel is van de transformatie die Heineken nastreeft om een meer verbonden en duurzamere brouwer te zijn en zo een betere wereld te creëren. Diversity, Equity & Inclusion (DEI) hoort daar absoluut bij.”

Diversiteit is overigens niet beperkt tot vrouwen in IT, maar draait om gender, cultuur en leiderschapsstijlen. “Maar als we specifiek kijken naar gender, dan hebben we de doelstelling om tegen 2040 veertig procent van de leiderschapsrollen door vrouwen in te vullen. We zijn in 2020 met deze reis begonnen en momenteel zitten we op 23 procent. Overigens is dat in Digital and Technology hoger, namelijk 27 procent”, aldus Ahukannah.

Twee uitdagingen

Maja Schreiner, Director D&T for the Africa and Middle East region bij Heineken, vertelt: “Om meer vrouwen zoals ons in leiderschapsrollen te krijgen, zie ik twee uitdagingen: ten eerste is het de opvolging. Het is belangrijk dat we talent behouden en niet alleen groeien in het aantal vrouwen dat nú in een leiderschapsrol zit, maar ook investeren in talent. We moeten nadenken over hoe we rekruteren, hoe we vrouwen betrekken en programma’s aanbieden.”

Maja Schreiner, Heineken 2023 AvdB

Maja Schreiner, Director D&T for the Africa and Middle East region bij Heineken: "We moeten nadenken over hoe we rekruteren, hoe we vrouwen betrekken en programma’s aanbieden.”

Ten tweede is het percentage vrouwen in leiderschapsposities niet in elk land gelijk. Schreiner: “Die 23 procent is een gemiddelde. In sommige regio’s is het 35 procent en in andere 0. Mijn regio bijvoorbeeld is over het algemeen een gebied dat door mannen wordt gedomineerd. Daarom is het belangrijk dat we vrouwen in deze gemeenschappen eenvoudig toegang geven onze organisatie en ze de ruimte geven om te bouwen aan hun carrière.”

Verandering in cultuur en mindset

De verandering die Heineken in gang wil zetten is breder dan het aantrekken van vrouwen en breder dan Heineken alleen, vertelt Gabriela Cadenas, Director D&T for the Americas region bij Heineken. “Het gaat niet alleen over het invullen van rollen. Het gaat om een verandering in cultuur en mindset. Dat gaat ook verder dan onze organisatie. Vrouwen hebben in sommige regio’s niet eens toegang tot onderwijs. Daarin kunnen we ook een rol spelen.”

“Om vervolgens te groeien als organisatie denken we na hoe we talent kunnen voeden en behouden. Dat betekent dat we ook moeten nadenken over hoe we vrouwen ondersteunen als ze moeder worden en hoe ze een netwerk kunnen creëren om een carrière op te bouwen. Eigenlijk draait het aantrekken en behouden van talent om het creëren van cultureel thuis, veilig en ondersteund voelen”, aldus Cadenas.

Al twintig jaar bij Heineken

Hoe is het voor de vrouwen om binnen Heineken een leiderschapsrol te vervullen? Schreiner: “Ik ben al twintig jaar bij Heineken. DEI was nog geen onderdeel van de cultuur toen ik begon en ik heb mijn carrière langzaam opgebouwd. Het is een combinatie geweest van mijn eigen ambitie en de ruimte die ik binnen Heineken kreeg om op te klimmen. Ik vind het goed dat we nu de programma’s hebben om vrouwen in die rollen te ondersteunen.”

“Ik ben afgelopen jaar met drie kinderen naar de andere kant van de wereld verhuisd om deze rol te vervullen”, vertelt Ahukannah. “Ik krijg veel steun en heb een persoonlijke coach die me ondersteunt. Deze opzettelijke aanpak zorgde ervoor dat ik deze stap kon nemen. Maar ik kan bijvoorbeeld ook eerder weg als ik mijn kind van de dagopvang moet halen. Die flexibiliteit heeft ook bijgedragen aan hoe makkelijk ik me hier kon vestigen.”

Iedereen is een talent

Cadenas is het meest recent bij Heineken komen werken, vertelt ze. “Het is nu vier jaar sinds ik bij de Heinekenfamilie kwam. Wat ik waardeer is dat iedereen als talent wordt gezien. We bieden een ondersteunend netwerk om te kunnen floreren in je rol.” Onderdeel van die ondersteuning is bijvoorbeeld een mentor. “Doordat ik als vrouw een vrouw als mentor heb, kon ik makkelijker navigeren in en aanpassen aan de organisatie. Dat helpt echt.”

Gabriela Cadenas, Heineken 2023 AvdB

Gabriela Cadenas, Director D&T for the Americas region: "Wat ik waardeer, is dat iedereen als talent wordt gezien."

Schreiner: “In het aannemen van divers talent is het belangrijk dat we zowel mannen als vrouwen selecteren. Daarbij is het ook belangrijk dat het sollicitatieteam divers is, zodat talent vanuit verschillende perspectieven wordt bekeken.” Het aannemen van talent is extra belangrijk nu Heineken een digital transformatie wil doormaken om de best verbonden brouwer te worden.

Pilaar digitale transformatie

De digitale transformatie van Heineken heeft twee doelstellingen: ten eerste wil Heineken de manier waarop de brouwer verbonden is met de klant digitaliseren. Ten tweede moet de achterkant gestandaardiseerd en vereenvoudigd worden. Maar het is dus niet alleen een digitale transformatie die Heineken wil doormaken, vertelt Schreiner: “Het stimuleren van diversiteit en talent is één van de pilaren van de digitale transformatie.”

Niet alleen diversiteit in Heineken zelf moet bevorderd worden, ook wil het bedrijf een meer divers publiek aanspreken. Schreiner: “Als bierbedrijf spreken we natuurlijk vooral mannen aan. Daarom willen we meer bieden dan alleen bier, maar ook begrijpen welke smaken vrouwen aanspreken en daarop inspelen.” Cadenas vult aan: “De eindconsument verandert ook. Daarom willen we de kennis hierover verzamelen en ons product doorontwikkelen.”

Talent is onmisbaar

Maar om die transformatie door te zetten is talent onmisbaar, benadrukt Ahukannah nog eens: “Je wilt een veilige omgeving creëren waar talent zich kan ontwikkelen zodat we meer mensen aantrekken en we zo meer vaardigheden binnenhalen. We zijn goed op weg, maar we zijn er nog niet. Er is talent op allerlei plekken, je moet alleen weten waar je ze kan vinden en hoe je een aantrekkelijke werkplek biedt.”

Datacollectief BW 13-05-2024 tm 03-06-2024 BW Dutch IT Partner Day tm 11-06-2024
Datacollectief BN 13-05-2024 tm 03-06-2024