Marco van der Hoeven - 05 oktober 2023

TD SYNNEX: ‘Organiseer duurzaamheid structureel’

Maatschappelijk verantwoord ondernemen kent vele facetten. Patrick Steenssens, Senior Vice President Benelux van TD SYNNEX is daar op verschillende manieren mee bezig, zowel binnen als buiten zijn organisatie. “Samenwerking en co-creatie gaan verder dan de grenzen van het bedrijf en het leven zelf.”

TD SYNNEX: ‘Organiseer duurzaamheid structureel’ image

Voor distributeur TD SYNNEX is duurzaamheid geen nieuw thema. “We zijn bijvoorbeeld lokaal ongeveer drie jaar geleden al gestart met het oprichten van een 'Klimaatparlement'”, zegt Patrick Steenssens. “We hebben werknemers die hierin geïnteresseerd waren de kans gegeven om lid te worden, om zo samen met hen de richting op het gebied van klimaatverandering vorm te geven en acties op te stellen”

“Daarnaast hebben we het geluk dat we onderdeel zijn van een organisatie die flink inzet op maatschappelijke verantwoordelijkheid en governance. TD SYNNEX heeft wereldwijd een rapport opgesteld dat een duidelijke structuur aanbrengt. Dat is belangrijk, want je wilt voorkomen dat je maatschappelijke verantwoordelijkheid slechts een 'vinkje' wordt - eenmalige acties zoals een goed doel steunen of zwerfvuil opruimen.”

Planmatig
“Het is belangrijk dat je dit op een gestructureerde, gecontroleerde en geborgde manier doet. Daarom hebben we besloten om in de Benelux naast onze reguliere ISO-certificering ook een ISO 14000-certificering te behalen. Dit geeft ons een managementstructuur om de doelstellingen die we opstellen, te documenteren en te borgen. Het zorgt voor een planmatige aanpak.”

Hij benadrukt dat het gaat om continue verbetering. “We hebben ons vervolgens gericht op een aantal logische dingen. We proberen minder energie te verbruiken. In België zijn we verhuisd naar duurzamere kantoren. Ook in Bodegraven hebben we energiebesparende maatregelen getroffen, zoals het installeren van LED-verlichting. En we hebben ons kantoor één dag per week gesloten om onder andere energie te besparen. Zo hebben we 30 tot 35 procent van ons energieverbruik verminderd.”

Mobiliteit
Een tweede aandachtspunt is mobiliteit. “In Nederland is een aanzienlijk percentage van ons wagenpark volledig elektrisch. Daarnaast is het vervoer van producten een cruciaal onderdeel van onze bedrijfsactiviteiten. Hier kijken we ook wat we kunnen doen. Het gebruik van elektrische transportwagens is een optie, maar dit brengt uitdagingen met zich mee, zoals de noodzaak voor onze vervoerders om in dergelijke voertuigen te investeren. Daarbij is de actieradius van deze wagens niet zo groot. Die transitie verloopt traag.”

“Waar we nu vooral naar kijken is hoe we producten die we van punt A naar B moeten brengen op een meer verantwoorde manier vervoeren. Kunnen we producten bijvoorbeeld, in plaats van naar het magazijn van de klant te vervoeren, bij ons opslaan en rechtstreeks aan de eindverbruiker leveren? Het doel is om bepaalde logistieke stappen te elimineren en in plaats van een pakketje door drie magazijnen te laten gaan voordat het bij de eindgebruiker komt, te proberen dat naar één magazijn terug te brengen. Door op deze innovatieve manier te werken en buiten de gebaande paden te denken, proberen we onze klimaatvoetafdruk structureel te veranderen op een slimmere manier.”

Leveren
Hier worden ook de resellers bij betrokken. “Soms heb je iets morgen nodig en dan zullen we dat leveren. Maar als we kritisch zijn naar onszelf, moeten we toegeven dat in de meeste gevallen één tot twee keer per week leveren voldoende is. Dus het gaat niet alleen om wat wij als bedrijf doen, maar hoe we samen met anderen structurele veranderingen kunnen maken. Ook hier hebben we verbeteringen van meer dan twintig procent gerealiseerd in de afgelopen twee tot drie jaar.”

Maar maatschappelijke verantwoordelijkheid is niet alleen beperkt tot duurzaamheid en energiebesparing. Het omvat ook zaken als diversiteit en inclusie. Steenssens is zelf lid van een Europese werkgroep die zich bezighoudt met diversiteit en inclusie. `We proberen dit onderwerp meer aandacht te geven om de manier van werken en samenwerken te herdefiniëren.”

“Wat diversiteit betreft, doen we het in de Belgische organisatie redelijk goed met 43 procent vrouwen in ons bedrijf. In Nederland lopen we iets achter, maar er zijn initiatieven om dit te bevorderen. Een van de programma's die we hebben is erop gericht om meer vrouwen in managementposities te krijgen. We zien namelijk dat dit in bedrijven vaak moeilijk is. We hebben in de afgelopen periode duidelijk stappen gezet om ervoor te zorgen dat we in de juiste richting evolueren.”

Inclusie
Een ander belangrijk agendapunt voor hem is inclusie. “Dit thema kan snel leiden tot complexe discussies over verschillende groepen en gevoelige onderwerpen. Maar inclusie is in feite heel eenvoudig: het gaat erom hoe je als bedrijf kunt zorgen dat iedereen zichzelf kan zijn en zich op zijn plek voelt. Iedereen is uniek, en wanneer we ergens komen willen we erbij horen en niet buitengesloten worden.”

“Een inclusieve werksfeer is een omgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn en zich geaccepteerd voelt. Niemand hoeft een deel van zijn identiteit aan de deur van het bedrijf achter te laten. En dat kan alleen gerealiseerd worden door er met iedereen in elk team tijd voor vrij te maken en erover te praten. Als iemand iets doet dat niet goed valt, moet dat besproken kunnen worden zonder dat het voelt als een aanval.”

TD SYNNEX organiseert daarom workshops en rollenspellen met het management om duidelijk te maken hoe mensen, soms onbedoeld, dingen kunnen zeggen of doen die anders overkomen. “We zijn ons ervan bewust dat we allemaal verschillende mensen zijn; sommigen van ons zijn meer gedreven, sommigen zijn meer datagestuurd, anderen werken meer op gevoel. We willen met respect en begrip conflicten vermijden en efficiënter samenwerken.”

Jeugd
Dit ligt Steenssens ook persoonlijk na aan het hart. “In België ben ik bijvoorbeeld lid van de organisatie "Ondernemers voor een Warm België". We proberen daar een aantal activiteiten te doen, voornamelijk gericht op de jeugd, om hen meer kansen te geven. We willen zorgen voor digitale gelijkheid door het inzamelen van tweedehands laptops, die we dan opknappen en uitdelen. Zo hebben we afgelopen jaar, via "Ondernemers voor een Warm België", 3.500 laptops gratis beschikbaar gesteld voor kansarme kinderen. We zijn van plan om dit jaar door te gaan op deze weg en streven naar 5.000 tot 10.000 laptops.”

Het tweede element is gericht op voedselvoorziening voor scholen. “We werken samen met maatschappelijke organisaties om ervoor te zorgen dat scholen een methode hebben om kinderen die weinig of geen eten van thuis meekrijgen, van een gevulde lunchbox te voorzien. Het derde onderdeel is cultuur en sport. “Deze activiteiten kosten geld en zijn vaak de eerste uitgaven die geschrapt worden als er minder geld beschikbaar is. Ook daar zijn er veel initiatieven waar we bij betrokken zijn.”

“Ik moet zeggen dat deze initiatieven me persoonlijk veel voldoening geven. Hoewel ik in het verleden vooral gericht ben geweest op het laten groeien van het bedrijf en het genereren van winst, heb ik ingezien dat er meer is. Ik heb het geluk een bedrijf te mogen leiden met 700 werknemers en een ecosysteem met 2.300 leveranciers en 5.000 wederverkopers per land. Dat heeft me doen inzien hoe krachtig het kan zijn om een boodschap te verspreiden en mensen hierin mee te nemen.”

Hij besluit: “Ik heb ervaren dat de meeste drive voortkomt uit het samenwerken met mensen die authentiek zijn en die ook proberen om die authenticiteit te waarborgen op de werkvloer. Samenwerking en co-creatie gaan verder dan de grenzen van het bedrijf en het leven zelf.”

Darktrace BW 28-05 tm 18-06-2024 Zscaler BW 04-06 tm 18-06-2024
Darktrace BN en BW 04-06-2024 tm 18-06-2024