Witold Kepinski - 04 mei 2024

SAP maakt AI schaalbaar voor bedrijfsleven

Onder de vleugels van SAP(-partners) beginnen met het toepassen van kunstmatige intelligentie (AI) binnen bedrijfsprocessen, ook al is het een nog onontgonnen terrein. De voordelen zijn zo groot dat je er niet aan ontkomt AI toe te passen. Daarbij kun je rekenen op de 50-jarige ervaring met geautomatiseerde bedrijfsprocessen die SAP heeft. Dat is de boodschap die het bedrijf geeft bij de opening van het AI Customer Experience Center in het Zuid-Franse technologiepark Sophia Antipolis.

SAP maakt AI schaalbaar voor bedrijfsleven image

Het klantervaringscentrum is de nieuwe boreling van SAP Labs France die zich geheel richt op onderzoek en ontwikkeling. Dutch IT Leaders was bij de opening en sprak met een aantal SAP-medewerkers dat aan het AI-front werkt.

Zoals Martin Wezowski, de Chief Futurist bij SAP. Hij begrijpt dat organisaties huiverig zijn om AI toe te passen. Het zou juist vreemd zijn als je niet enige angst voelt; het is immers nog onontgonnen terrein. Maar je ontkomt er niet aan, stelt hij. Het is noodzakelijk dat bedrijven deze technologie gaan gebruiken.

Daarbij wijst hij erop dat het erg snel gaat met AI. “Je moet daarom nu nagaan hoe relevant AI is voor de toekomst van jouw bedrijf.” Voor SAP zijn drie R’s belangrijk: Relevant, Reliable en Responsible. “Dit is geen geïsoleerde ontwikkeling; een bedrijf maakt op dit vlak deel uit van een ecosysteem. Hoe grijpen de onderdelen op elkaar in? Logistiek, leveringsketens, productie, alles heeft met elkaar te maken. Toepassing van kunstmatige intelligentie binnen een deel van het ecosysteem heeft gevolgen voor alle andere delen. Je kunt je er niet aan onttrekken; ook al gaat het snel.”

Foto: Martin Wezowski, de Chief Futurist bij SAP

Leren omgaan met AI

Wezowski benadrukt dat mensen zo’n honderd dagen per jaar nodig hebben om hun kennis en vaardigheden bij te spijkeren. Zeker als het gaat om werken met AI. Bedrijven moeten dit onderwijs binnen de dagelijkse gang van zaken gestalte geven. “Je bent net afgestudeerd en dan moet je in jouw verse baan al meteen weer in de schoolbanken. Dit is wat overdreven gesteld, maar daar komt het eigenlijk wel een beetje op neer. Kort gezegd: het gaat om quality time voor mensen op werk.”

Bedrijfs-AI helpt volgens hem antwoorden te vinden op vragen als ‘Waarom doen we dit?’ of ‘Met wie doen we dit?’ “Die honderd dagen leren tijdens het werk brengen je inspiratie, geven je arbeidsvreugde, brengen je naar nieuwe strategieën, naar een andere, betere bedrijfsvoering.”

Hoe belangrijk Leonardo da Vinci als een individu is geweest, tegenwoordig gaat het volgens Wezowski niet om eenlingen, maar om de groep, om het ecosysteem. “Vraag je af hoe je daaraan kunt bijdragen en wat je van anderen kunt leren, om het geheel te verbeteren. Kunstmatige intelligentie helpt je daarbij.”

Drievoudig voordeel

Jesper Schleimann vertelt dat werken met SAP Business AI een drievoudig voordeel geeft. Hij is sinds kort Head of Business AI EMEA bij het softwarehuis. De Deen werkt een kleine vijftien jaar bij SAP. Daarvoor was hij ruim vijf jaar in dienst van SAS. Gepokt en gemazeld in data kun je wel zeggen.

“Het mooie aan het toepassen van kunstmatige intelligentie is het werken met onze klanten, zien hoe zij de bedrijfsresultaten weten te verbeteren. Overigens doe ik dat samen met collega’s en partners, want AI is niet één afdeling. Dit overstijgt alle afdelingen binnen een organisatie, dus heb je de hulp nodig van iedereen.”

Hij meent dat met SAP Business AI een verdrievoudiging van de value case in het verschiet ligt. Een value case is de optelsom van meervoudige waarden (zoals duurzaam, sociaal, financieel) die door betrokken partijen ervaren worden van de verschillende elementen in een initiatief. Ook hier geldt dat waardecreatie plaatsvindt binnen de gehele keten van betrokken bedrijven.

“Allereerst zorgt AI voor meer productiviteit. Daarbij komt dat alles sneller gaat en ten slotte ontstaan producten en processen met een hogere kwaliteit.”

Foto: Jesper Schleimann, Head of Business AI SAP EMEA 

Drie revoluties

Hij ziet drie revoluties in de digitalisering van bedrijfsprocessen. Als eerste de komst van de computer, vervolgens internet en nu dan AI. "Het verschil is wel dat het jaren duurde voor dat computers hun weg vonden in een organisatie en voordat internet zijn waarde bewees. Maar met AI gaat het razendsnel. Maanden zijn weken geworden.”

Om de voordelen te bereiken, moet je als bedrijf volgens hem wel een AI-strategie ontwikkelen. Waarbij je vaststelt hoe de organisatie kan groeien met AI. “Daar zijn alle onderdelen bij betrokken, want AI heeft gevolgen voor de leveringsketen, voor financiën, voor HR, voor alles. Beslis met elkaar welke kant je op wilt.”

Schleimann zegt dat SAP er alles aan doet om (generatieve) AI schaalbaar te maken voor (grote) ondernemingen en organisaties. Dit is mogelijk door met bouwblokken te werken, bijvoorbeeld security, databescherming en governance. Om na te gaan of AI inderdaad betrouwbaar, verantwoord en relevant wordt toegepast heeft SAP een RAG-framework ontwikkeld. RAG staat voor Retrieval Augmented Generation en richt zich op het zoeken naar kennis, QA, conversational agents, workflowautomatisering en documentverwerking voor alle Gen AI-toepassingen.

Hij benadrukt dat klanten de ervaring en kennis kunnen gebruiken van het SAP-ecosysteem. “Zo leer je bijvoorbeeld hoe je data gezond maakt en houdt.”

SAP Store

De breedte én diepte van het SAP-ecosysteem is iets dat ook Richard Phillips aanhaalt. Hij is sinds een paar maanden Vice President, EMEA Channel Head bij SAP. Hij wijst op het bestaan van de SAP Store. “Hier kan iedereen terecht om te zien welke toepassingen onze partners hebben ontwikkeld; ook op het vlak van AI. Op die manier is het denkwerk van velen herbruikbaar.”

Phillips ziet dat er veel hype is als het gaat om generatieve AI. “Maar wij maken – met onze partners – AI nu bruikbaar voor het bedrijfsleven. Overigens doen we dat niet voor het eerst. In onze Cash-applicatie gebruiken we al zeven jaar AI."

SAP Cash Application is een bundel cloud microservices om het order-to-cash proces in de debiteurenadministratie te automatiseren en vereenvoudigen. Kunstmatige intelligentie biedt organisaties veel kansen, aldus Phillips. “Het is dan wel nodig om vast te stellen hoe je het kunt toepassen binnen het bedrijf. Daarbij ondervinden wij veel steun van onze partners. Zij kennen hun klanten én onze producten en diensten. Zij zijn bij uitstek in staat om de relevante use cases te ontwikkelen."

Foto: Richard Phillips, Vice President, EMEA Channel Head bij SAP

Andere taal

Werken met AI gaat duidelijk niet alleen over technologie; het verandert ook de manier van werken. Dus heb je mensen nodig die dat niet als een bedreiging zien, maar juist als een uitdaging vervolgt Phillips: “Elke organisatie wil jonge mensen aan zich binden. Maar hoe praat je met generatie Z; geboren tussen 1997 en 2012? Dat zijn mensen die bij een baan niet alleen maar praten over het loon, de bedrijfsauto en vakantiedagen, maar ook willen weten hoe het bedrijf bijvoorbeeld omgaat met duurzaamheid, hoe het bedrijf bijdraagt aan maatschappelijke ontwikkeling. Daar heb je een andere taal voor nodig.” Het is niettemin belangrijk om Gen Z binnen te halen voor het voortbestaan van een organisatie, zo besluit Phillips: “De conclusie is dat AI veel verandert en dat wij allen moeten veranderen om AI mogelijk te maken. Dat doen we binnen ons ecosysteem.”

Door: Teus Molenaar (tekst) en Witold Kepinski (interviews)

Infopulse BW 13-06-2024 tm 20-06-2024 Zscaler BW 04-06 tm 18-06-2024
Infopulse BN 13-06-2024 tm 20-06-2024 V3