Martijn Kregting - 28 juni 2024

Merijn Backx, Shell: 'Zonder digitalisering in je DNA doe je niet meer mee’

Als IDT (Information & Digital Technology) General Manager is Merijn Backx sinds 2 jaar mondiaal verantwoordelijk voor ICT, digitalisering en innovatie van het portfolio Safety & Environment, Asset Management and Technology (SEAT) bij Shell. Een uitdagende rol die hij vanuit het Haagse hoofdkantoor van de multinational invult, onder meer met steun van een groot aantal ICT’ers in Houston, Londen, Nederland en Bangalore. In de afgelopen acht jaar zag Backx Shell uitgroeien tot een echt digitale organisatie.

Merijn Backx, Shell: 'Zonder digitalisering in je DNA doe je niet meer mee’ image

Merijn Backx heeft sinds 1996 een flink deel van zijn carrière binnen Shell opgebouwd, zowel in technische als general management-rollen. Toen hij begon, waren IT en data nog vooral faciliterend. Inmiddels zijn digitalisering en business onlosmakelijk met elkaar verbonden. “Veel mensen realiseren zich niet dat Shell al grotendeels een digitale organisatie is. Zij zien ons als een traditionele energiespeler, vooral actief in traditionele energiebronnen. Het verrast hen wanneer ik schets hoe digitaal wij al zijn.”

Zo maakt Shell op al zijn circa 60 productielocaties en andere assets gebruik van systemen – zoals procescontrolesystemen - die de productieprocessen ondersteunen en grote hoeveelheden informatie vergaren. Hiervoor heeft de onderneming een wereldwijd cloudgebaseerd platform ingericht waar alle procescontrole-informatie en alle asset-metingen, van ons Rotterdam Energy & Chemical Park in Pernis en Moerdijk tot de LNG fabrieken in Qatar, beschikbaar zijn. Backx: “Dit Shell Sensor Intelligent Platform is uniek in onze sector. Het geeft ons de mogelijkheid om wereldwijd via algoritmes voorspellingen te doen waarmee je de productie kunt optimaliseren.”

Digitaal werken

Met een wereldwijd personeelsbestand moet je heel digitaal werken, schetst Backx. Dat is ook bij Shell in Covid-tijd versneld. Al onze teams en collega’s hebben geleerd digital en op afstand samen te werken. “Mijn meeste IT-collega’s werken bijvoorbeeld in Bangalore. We hebben vanwege die spreiding een virtuele, digitale werkwijze vergaand door moeten ontwikkelen.”

We hebben bijvoorbeeld Finance, HR and Technical Asset operationele teams die vanuit operationele centra in Polen, India en de Filipijnen onze bedrijfsprocessen op afstand ondersteunen en veel waarde creeren voor Shell. Dit is alleen mogelijk met digital werken. Overigens is dat niet in de hele organisatie op dezelfde wijze doorontwikkeld. De meeste werknemers zien hoeveel meer er mogelijk is met digitalisering, maar vervolgens moet dat vertaald worden naar een nieuwe manier van werken en data gebruiken, andere processen, meer fabrieken en andere locaties op afstand ondersteunen. Dat is volgens Backx een groot veranderingsproces dat nu gaande is. Een proces waarin hij en zijn IDT-collega’s zich door de Shell business leiders volledig gesteund voelen.

“We zijn met onze technologie en IT leiders een jaar of zes geleden bij het executive committee langsgegaan en duidelijk gemaakt dat de benodigde businesstransformaties in het bedrijf alleen realiseerbaar zijn wanneer we digitaal daarin een leidend onderdeel maken. Daarvoor hebben we 4 specifieke digitale thema’s afgesproken. Per digitaal businesstransformatie thema is een businessleider eindverantwoordelijk gemaakt.”

Vitale werkgebieden

Hiertoe zijn diverse werkgebieden ingericht, zoals ‘Asset’ – de productielocaties – ‘Customer’, ‘Subsurface & Wells’ en ‘Finance. Dit heeft volgens Backx enorm geholpen om efficiënt tot verbeteringen in die diverse vitale werkgebieden te komen. Vorig jaar is hier het groeiende thema ‘Carbon, environment & sustainability’ aan toegevoegd.

“We hebben onze IDT-afdeling in de richting van deze werkgebieden georganiseerd. Vandaar mijn portfolio. Met dit als basis hebben we onze architectuur en IT-strategie aangepast, gekeken welke systemen we wereldwijd invoeren en wat we lokaal laten, welke keuzes we moeten maken om tot maximale waarde te komen – want we kunnen niet alles doen.”

Flinke IT-ondersteuning

Dit alles vergt een flinke IT-ondersteuning, stelt de IDT-general manager SEAT. Zo heeft Shell vrij grote teams op gebieden zoals cybersecurity en data science (bijna 500 mensen). Op dit moment bestaat de mondiale IT-workforce van Shell voor 60 procent uit eigen personeel en 40 procent uit partners en consultants met wie Shell samenwerkt om projecten en partners te kunnen uitvoeren. Vijf jaar geleden was deze verhouding nog 30-70 procent.

“Het was een strategische keuze om meer werk door onze eigen mensen uit te laten voeren. Die groei vond plaats in onze belangrijkste locaties – Houston, Londen en Nederland – maar vooral in India (Bangalore). Hier werkt ongeveer de helft van onze IT’ers in diverse business operations centers. We hebben deze keuze gemaakt omdat we vinden dat bij de belangrijkste platforms en projecten de sleutelrol vervuld moet wordt worden door eigen, ervaren ‘industry tested’ medewerkers.”

Strategische waarde IT

De strategische waarde van de IT-afdeling is volgens Backx sterk gegroeid sinds de tijd dat IT vooral bedoeld was om systemen veilig en stabiel te laten draaien, waarbij de business leiders bepaalden waar IT heen moest groeien en welke systemen hiervoor nodig waren.

“Inmiddels zien vrijwel alle business-leiders de IDT-managers als onderdeel van het leadership team. Zo ben ik onderdeel van het mondiale asset- en technology leadership team. Men ziet dat de te realiseren doelen niet behaald kunnen worden zonder de juiste digitalisering en onderliggende data. Er wordt ook veel geleund en vertrouwd op de IDT-partners. Men luistert naar onze visie op hoe businessmodellen moeten veranderen om mee te komen. Onze CEO onderstreept voortdurend het belang van AI voor Shell, het belang van digital twins om productielocaties beter en op afstand te ondersteunen . Dat maakt de IDT-functie ook een stuk uitdagender, want er wordt veel meer van ons verwacht.”

Strategisch belang data

Ook het strategische belang van data groeit sterk, schetst Backx met enkele voorbeelden. “Zo bevat ons mondiale Shell Sensor Intelligent platform momenteel meer dan 5 biljoen data records. Wekelijks komen er miljoenen bij van alle sensors die onze werkprocessen en assets monitoren. Processen zoals voorspellen van onderhoud en andere inspectie-strategieën draaien hier volledig op. En nieuwe data van drones en andere meetinstrumenten kunnen direct geïntegreerd worden.”

Daarnaast telt Shell momenteel zo’n 80 miljoen digitaal verbonden klanten. Alle contacten, orders, facturering, verlopen digitaal. Verder doen 6 miljoen klanten mee met het AI powered loyalty-programma van Shell. “Op basis van onze data en die van hun eindklanten, kunnen we aanbiedingen meer op maat maken. Onderhouds- en marketing strategieën worden dus al heel sterk door inzichten uit data bepaald. Het zoeken naar olie- en gasbronnen is ook steeds meer datagebaseerd.”

Merijn Backx, Shell

"Het zoeken naar olie- en gasbronnen is ook steeds meer datagebaseerd."

Data kan, gecombineerd met technologieën zoals machine vision, medewerkers ook een veiliger werkomgeving bieden. Zo kan Shell op basis van camerabeelden uit fabrieken werkpatronen herkennen en ploegen adviseren in het geval van een mogelijk onveilige werkwijze. Deze teams kunnen hierover ook onderling overleggen en verbeterpunten van elkaar meenemen. Het gaat hier niet om controleren, maar om informeren en adviseren.”

Rol cybersecurity in business

Een ander soort veiligheid is die van cybersecurity. Shell heeft een flink aantal controls en principes ontwikkeld voor iedereen die met digitale systemen en dataprocessen werkt. Dit zijn vaak industry controls en best practices die voortgekomen zijn uit samenwerkingsverbanden– landelijk maar ook wereldwijd – op het gebied van cyber security. Backx: “Veranderingen in systemen worden doorvertaald naar de relevante werkprocessen. Zo blijven regels rondom dataprivacy en cybersecurity niet beperkt tot IT, maar spelen ze ook een rol in de business.”

Samenwerking is hierbij ook belangrijk, benadrukt Backx. Met security-specialisten, met peers uit de sector die hetzelfde doel hebben. “Op dit gebied is er geen competitie en vindt er veel uitwisseling plaats. Die samenwerking is een must, want cybersecurity en – weerbaarheid is iets dat geen enkel bedrijf alleen af kan. En onze processen behoren deels tot vitale infrastructuren, wat het extra belangrijk maakt dat ze op orde zijn. Naast stabiel opereren is dit dan ook een nummer-1 prioriteit.”

Vooruitblik

Vooruitkijkend stelt Backx dat op afstand werken de komende jaren verder doorgevoerd zal worden in het Asset-werkgebied. Op afstand monitoren en soms ook op afstand opereren. En door meer op afstand te monitoren krijgt Shell ook meer datasets om tot voorspellende inzichten voor processen zoals onderhoud en inspecties te komen.

“Op het gebied van Customer zal het altijd gaan om het verbeteren van de klantervaring. Hoe meer inzichten hier, des te beter kun je blijven luisteren en je loyalty-programma’s blijven aanpassen aan uiteenlopende klantbehoeften. En naarmate je verder digitaliseert en meer data vergaart, kun je ook steeds sneller reageren.”

Duurzaamheid voorop

Verder is duurzaamheid een belangrijk aspect waar digitalisering moet helpen. Zo wil Shell op het gebied van het groeiend aantal EV-voertuigen Shell voorop lopen, meent Backx. Bijvoorbeeld door de laadinfrastructuur steeds fijnmaziger te maken en sneller aanpasbaar aan verdere groei. Dat geldt voor particuliere automobilisten, maar ook zakelijk verkeer, voor vrachtwagens, zelfs voor scheepvaart.

Ook bouwt Shell momenteel een fabriek voor waterstof op de Maasvlakte, gelinkt aan vier grote windparken waar Shell een aandeel in heeft op de Noordzee. “Hoe we die opereren en monitoren, dat is een wereld van verschil met de traditionele wijze waarop we tot niet al te lang geleden deden met traditionele locaties. Digitaal en data first is hier de enige manier waarop je optimaal kunt werken, de in- en verkoop van stroom kunt faciliteren, en gewoon geld kunt verdienen. Je ziet bij andere bedrijven die vernieuwbare energie leveren precies dezelfde ontwikkeling. Daar is het onderdeel van het DNA, anders kun je niet eens meer meedoen.”

Vertiv BW 01-07-2024 tm 05-08-2024 DIC Awards BW tm 21-10-2024
Vertiv BN 01-07-2024 tm 05-08-2024