Redactie - 11 juni 2016

'CIO balanceert tussen oude IT en snelle innovatie'

Eind juni vindt weer CIO City plaats, dit jaar voor het eerst in Nederland. CIO's uit heel Europa komen naar Amsterdam voor een breed programma, en niet in de laatste plaats om te netwerken. Maar wat houdt ze echt bezig? Executive People sprak hierover met Sabine Everaet, CIO van Coca-Cola Europa.

Sabine Everaet, CIO van Coca-Cola Europe, is een van de hoofdsprekers tijdens CIO City 2016 in Amsterdam. Zij ziet voor CIO's een groot verschil tussen de huidige situatie en die van tien tot vijftien jaar geleden. "Aanvankelijk was alle IT in een vergelijkbaar framework of operating model gegoten, en konden er relatief veel lange termijn-investeringen gedaan worden. Nu zijn CIO's daarentegen in een wereld terecht gekomen waar veel meer spanningen zijn tussen allerlei trends, en daarin duidelijke keuzes gemaakt moeten worden."

Ze vervolgt: "Het gaat daarbij om het vinden van een balans tussen de operationele IT en alle nieuwe ontwikkelingen, tussen traditionele systemen en de nieuwe meer klantgerichte toepassingen, zoals de nieuwe vormen van Business Intelligence die predictive modelling mogelijk maken, en bijvoorbeeld het Internet of Things."

Snelheid

Zij verwijst in dat verband naar een initiatief bij Coca-Cola waarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden de bekende vending machines met het internet te verbinden. "Op die manier willen we een betere interactie met onze consumenten bereiken. We hebben dus voortdurend te maken met nieuwe ontwikkelingen, naast de traditionele IT."

"Dat noodzaakt steeds tot aanpassen van het operating model. Dat is niet altijd eenvoudig bij een organisatie als Coca-Cola, waar we robuuste governance hebben, terwijl innovatie juist vraagt om entrepreneurial snelheid van handelen. Daar zijn we volop me bezig. Dat vraagt onder meer om samenwerking met partners, zoals we dat bijvoorbeeld doen met universiteiten."

Business

Het belangrijkste aspect in het zoeken naar die precaire balans tussen alle spanningen waar een CIO mee te maken heeft is dat steeds de dialoog met de business wordt gevoerd. "Wanneer je dat niet doet krijg je de verkeerde balans", zegt Everaet. "Als je een beslissing uitsluitend neemt vanuit IT leg je het zwaartepunt verkeerd. Je denkt dan misschien wel dat je de wijsheid in pacht hebt, maar dat is niet zo. Het is cruciaal om vooral bij die nieuwere domeinen goed te praten met de business over de manier waarop die nieuwe zaken kunnen worden ingezet."

"Wanneer je het uitlegt aan de business en laat zien hoe een investering in bepaalde technologie de business op de lange termijn helpt, krijg je veel makkelijker de benodigde financiering. Maar je kunt die balans niet vinden zonder het gesprek aan te gaan met de business. Het is enorm belangrijk om voortdurend te kijken naar de korte en de lange termijn business, en om strategisch na te denken waar je gaat investeren."

Marketing

Een van de terreinen waarop zij te maken heeft met die balanceringsact is marketing. "We zijn al enkele jaren bezig met digitale marketing, waarin we het evenwicht zoeken tussen enerzijds kleinschalige digitale marketing via agencies, die relevant is voor de consument, en anderzijds wereldwijde investeringen die bedrijfsbreed gericht zijn op alle digitale marketinguitingen. Zaken als hosting en de consu,emtemdatabase regelen we bijvoorbeeld centraal, want dat zijn weer zaken op basis waarvan we snel dingen kunnen opbouwen. En ook bij die investeringen is het zaak om dat in nauwe samenspraak met de business te doen. Zij betalen het uiteindelijk, dus ze moeten er wel achter staan."

De visie van Everaet bij Coca-Cola doet denken aan de theorie die Gartner heeft ontwikkeld over Bi Modal IT. Centraal staat de vraag hoe een CIO de balans kan vinden tussen de oude en de nieuwe IT. "Het is aanvankelijk altijd relatief eenvoudig om zaken te beschrijven in een governance structuur. Maar in praktijk kom je uiteindelijk altijd op een niveau waarop het complex wordt, en de ontwikkelingen snel gaan. Dan loop je het gevaar dat die snelle ontwikkelingen onder een robuuste governance vallen die daar niet op berekend is."

Uitdaging

"De uitdaging is dan dus om ervoor te zorgen dat je uitkomt bij wat wij intern Dual IT noemen. Een deel van de IT is nodig voor zaken die snel, liefst vandaag nog, moeten gebeuren, terwijl ze wel aan de juiste eisen voldoen. Maar zonder dat ze door het volledige governance-proces heen moeten. Dat vraagt om een praktische insteek. Maar we merken dat Dual Speed IT niet zo makkelijk haalbaar als Gartner suggereert."

Om die snelle IT toch te realiseren werkt Coca-Cola graag samen met start ups. "Met hen doen we kortlopende projecten, pilots met een relatief snelle doorlooptijd. Maar zodra je binnen het bedrijf met die projecten raakt aan de transactionele systemen krijg je te maken met complexiteit die je moet oplossen. Om dat te doen zijn we een groot voorstander van meerdere integratielagen waar je vrij snel zaken kunt toevoegen of vervangen."

Waarde toevoegen

Dit alles vraagt om de juiste persoon als strategisch verantwoordelijke voor IT. "Naar mijn mening is een goede CIO iemand die heel goed kan balanceren. De vraag tussen welke trends die balans gevonden moet worden verschilt per bedrijf. Een goede CIO weet heel goed waar de spanningen liggen, en is in  staat om aan te geven wat er met al die nieuwe technologie gedaan kan worden om extra waarde toe te voegen aan een organisatie. Daarmee brengen ze het bedrijf verder."

Maar waarom zouden zij CIO City bezoeken? Everaet: "Er zijn enorm veel bijeenkomsten waar men CIO’s binnen wil halen, waar vaak dezelfde onderwerpen aan bod komen. Daarin  moet je als CIO dus keuzes maken. Het grote voordeel van CIONet is de internationale focus. Want IT houdt niet op bij de landsgrenzen. Je kunt tijdens CIO City kijken hoe andere CIO’s erin slagen internationaal de balans vinden tussen alle spanningen waar je mee te maken hebt. CIO City biedt door de diversiteit van de presentaties een combinatie van praktisch en filosofisch inzicht voor de CIO."

 

 

Sabine Everaet is een van de hoofdsprekers op CIO City 2016, de Europese CIO-bijeenkomst van CIONET. Deze zal dit jaar voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Op 27 en 28 juni komen in het Muziekgebouw aan het IJ enkele honderden IT-leaders bij elkaar voor keynotes, debatten, workshops en de verkiezing van de Europese CIO van het Jaar. Dit evenement is gekoppeld aan het Nederlandse voorzitterschap van de EU. Executive-People zal als mediapartner uitgebreid verslag doen van dit evenement. Tevens zal daar NXTTCH, de European Digital Innovation Conference, plaatsvinden. 

Zscaler BW 04-06 tm 18-06-2024 Darktrace BW 28-05 tm 18-06-2024
Darktrace BN en BW 04-06-2024 tm 18-06-2024