Wouter Hoeffnagel - 19 maart 2016

Hoe gelukkig zijn uw medewerkers?

Fontys Hogeschool HRM en Psychologie, Parktheater Eindhoven en de gemeente Eindhoven starten op 17 maart samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam een grootschalig onderzoek naar de stand van het geluk in het Eindhovense bedrijfsleven. Het is de eerste keer dat in Nederland op deze manier zo breed naar het welzijn van medewerkers in een hele regio wordt gekeken.

Het onderwerp geluk wint terrein binnen bedrijven en organisaties, naast of misschien wel als aandrijfkracht van financiële graadmeters (net als bij de overheid en politici). Dit is volgens de Fontys Hogeschool HRM en Psychologie, Parktheater Eindhoven en de gemeente Eindhoven gerechtvaardigd, aangezien het belang van gelukkige medewerkers in diverse onderzoeken is aangetoond. Gelukkige medewerkers hebben meer plezier in het werk, voelen zich nauwer betrokken bij de organisatie, kunnen beter omgaan met veranderingen, staan meer open voor nieuwe dingen, zijn gezonder (lager ziekteverzuim en minder burn-outs) en zijn productiever.

Goede burgers
Daarnaast is aangetoond dat gelukkige mensen goede burgers zijn in de samenleving. Gelukkige mensen zijn actiever, creatiever, betere partners en betere ouders. Ze zijn minder vatbaar voor ziektes, leven langer, nemen vaker vrijwilligerstaken op zich in de samenleving, zijn vaker politiek betrokken en betalen beter belasting. Het zijn in zekere zin bravere burgers die meer participeren. Ongelukkige mensen zijn vaak werkloos, futloos, vaker ziek, hebben minder sociale contacten, minder zelfvertrouwen en hebben het gevoel dat zij geen toegevoegde waarde hebben aan de maatschappij.

Voor Fontys Hogeschool HRM en Psychologie, het Parktheater en de gemeente Eindhoven is dit aanleiding om samen met Erasmus Happiness Economics Research Organisation (EHERO) van de Erasmus Universiteit een onderzoek naar de stand van het geluk op de werkvloer van het Eindhovense bedrijven en instellingen te starten. Medewerkers worden in het onderzoek bevraagd onder andere op het gebied van levenstevredenheid, inzet, betrokkenheid, corporate social responsibility, toekomstverwachting, omgeving, duurzame inzetbaarheid en onderwijs. Het onderzoek wordt afgenomen via een enquête, die zowel via internet als via een app kan worden ingevuld door de medewerkers.

Aanmelden
Bedrijven kunnen zich tot 15 april aanmelden als deelnemer aan het onderzoek door een e-mail te sturen naar gelukkigwerkenineindhoven@fontys.nl. o.v.m. ‘Gelukkig Werken in Eindhoven’. Er is een minimum aantal deelnemende bedrijven nodig om het onderzoek plaats te laten vinden. Medewerkers van aangemelde bedrijven worden in de gelegenheid gesteld om een uitgebreide vragenlijst in te vullen. Ook medewerkers van bedrijven die niet aan het onderzoek deelnemen, kunnen de vragenlijst invullen. Hun antwoorden worden meegenomen in het algemene beeld van de regio.

De deelnemende bedrijven ontvangen in september 2016 een rapportage met de onderzoeksbevindingen inclusief een organisatie specifieke rapportage over de stand van het geluk binnen de eigen organisatie ten opzichte van andere deelnemende organisaties. De organisatie specifieke resultaten worden vertrouwelijk behandeld. Wel wordt er aan de hand van het onderzoek een algemeen beeld geschetst van de stand van het geluk binnen het bedrijfsleven in de regio Eindhoven. Meer informatie over het onderzoek is verkrijgbaar de website www.gelukkigwerkenineindhoven.nl.

DIL Dutch IT Leaders Linkedin Open Line BW 06-06 tm 13-06-2023
FOBT2023 | Banner liggend - REGISTER