Wouter Hoeffnagel - 03 april 2018

ABN AMRO: 'Overheid en toezichthouders verstevigen grip op IT-sector'

Door de digitalisering neemt de behoefte aan regulering van en overzichtstoezicht op de sector Technologie, Media en Telecom (TMT) toe. De overheid en toezichthouders verstevigen hun grip op de TMT-sector. Tegelijkertijd nemen de omzetverschillen binnen de sector toe.

Dit blijkt uit jaarlijkse rapport TMT - Sectorprognoses van ABN AMRO. De bank stelt dat de IT-sector profiteert van de economische groei en de vooruitzichten voor 2018 positief zijn. ABN AMRO verwacht dat de omzet van IT-bedrijven in 2018 met 6% groeit en 2019 met 5%. Tegelijkertijd zijn er grote verschillen met andere TMT-sectoren. Zo is in de telecomsector en onder uitgevers en drukkerijen sprake van langdurige krimp. In de telecomsector zal de omzet naar verwachting dan ook verder dalen. ABN AMRO verwacht een omzetkrimp van 1,5% in 2018 en 2% in 2019. Bij uitgevers neemt de omzet eveneens af, in 2018 met 3% en in 2019 met 4%. Bij drukkerijen is dit jaar sprake van een omzetdaling van 3% gevolgd door een omzetdaling van 3,5% in 2019.

Regulering en overheidstoezicht

Ondanks de verwachte groei in de IT-sector spelen er ook uitdagingen, met name op het gebied van privacy. Door de toenemende digitalisering stijgt de behoefte aan regulering en overheidstoezicht. Als voorbeeld wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) genoemd, die bedrijven verplicht extra maatregelen te nemen, de verwerking van persoonlijke data te documenteren en te communiceren over datalekken. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), die inlichtingendiensten juist meer mogelijkheden geeft data van burgers te onderzoeken.

ABN AMRO stelt dat de TMT-sector weliswaar digitalisering in andere economische sectoren faciliteert, maar zelf moeite heeft haar eigen groei te beheersen. “De snelheid waarmee technologische ontwikkelingen zich opvolgen, is in de afgelopen jaren fors toegenomen”, zegt Kasper Buiting, Sector Econoom Technologie, Media en Telecom van ABN AMRO. “Dit leidde tot de opkomst en enorme groei van bedrijven als Google en Facebook. Wat we nu zien, is dat regulering vaak nog achterloopt op de technologische slagkracht van de sector. Dit jaar maken overheden en toezichthouders een inhaalslag. “Dat geldt niet alleen voor dataverkeer en privacy, maar ook als het gaat om consolidatie. Als we bijvoorbeeld kijken naar de telecommarkt, zien wij een sector die de neiging heeft steeds meer te consolideren, terwijl de overheid graag concurrentie en marktwerking in stand houdt. Daarom verwachten wij dat overheidstoezicht en toenemende regulering op het gebied van concurrentie en data in 2018 het beeld in de gehele TMT-sector gaat bepalen.”

Meer informatie is te vinden in het rapport TMT - Sectorprognoses van ABN AMRO.

Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29 Trend Micro BW BN week 10-11-13-14-2024
Fujitsu BW en BN liggend DIL week 9 tm 12-2024