Redactie - 02 juli 2013

Beheer wordt complexer snellere introductie van nieuwe technologie


De grootste uitdaging bij de verkorte innovatiecyclus binnen IT is het feit dat het beheer complexer wordt door de snellere introductie van nieuwe technologie (56%). Dit blijkt uit online onderzoek van SPSonder Nederlandse IT-managers. Ook onvoldoende beschikbare kennis over nieuwe technologie (40%), onvoldoende tijd om documentatie goed bij te houden (40%) en het niet kunnen voldoen aan de verwachtingen van de business (39%) spelen een belangrijke rol op de IT-afdeling.

Daarnaast geeft 48 procent van de IT-managers aan dat er meer behoefte is aan hoogopgeleid personeel, omdat het beheer moeilijker wordt. Uit het onderzoek blijkt ook dat ongeveer 30 procent van het hoogopgeleid IT-personeel wordt ingezet voor applicatie- en technisch beheer, taken die ook door middelbaar opgeleid personeel uitgevoerd kunnen worden. In combinatie met de War for Talent, het tekort aan hoogopgeleid IT-personeel, kan het complexer worden van het beheer grote gevolgen hebben binnen de IT-afdeling. Efficiënte inzet van resources wordt hierdoor nog belangrijker.

Linda Verweij (foto), COO bij SPS: “Deze ontwikkeling betekent voor IT-managers dat het dweilen met de kraan open is. Aan de ene kant zijn hoogopgeleide IT-professionals steeds moeilijker te vinden, maar aan de andere kant zijn ze wel steeds harder nodig. Niet alleen voor de functies die traditioneel al worden ingevuld door hoogopgeleide IT’ers, zoals informatiemanagement en architectuurontwerp, maar ook op de beheerafdeling. IT-afdelingen moeten steeds sneller nieuwe producten en diensten leveren, waardoor de beheerafdeling onder druk komt te staan. Iedereen is op zoek naar dezelfde experts om dit probleem op te lossen, maar ook duurzame oplossingen als tooling en voorspellend beheer bieden tal van mogelijkheden om middelbaar opgeleid IT-personeel naar een hoger niveau te tillen. Met voorspellend beheer worden beheertaken op tijd gepland, reactief beheer geminimaliseerd en de beschikbaarheid van bedrijfsprocessen geoptimaliseerd. Daarnaast biedt voorspellend beheer de mogelijkheid om onderscheid te maken tussen proactieve en voorspellende beheerders, waardoor IT-beheerders efficiënter kunnen worden ingezet.”

Meer informatie over de War for Talent binnen IT en de volledige onderzoeksresultaten zijn te vinden in de whitepaper 'Het vinden van een duurzame oplossing. Onderzoek naar het effect van de War for Talent en de verkorte innovatiecyclus op IT-management'. Deze is te downloaden via http://www.sps.nl/xdownload/het-vinden-van-een-duurzame-oplossing.html.