Witold Kepinski - 17 februari 2015

Salesforce ziet crm-verkoopkansen in zorg na onderzoek

Salesforce, leverancier van een online CRM-applicatie, publiceert het rapport ‘2015 State of the Connected Patient’. Uit dit Amerikaanse onderzoek - onder ruim 2000 volwassenen met een zorgverzekering - blijkt dat moderne technologie nog onvoldoende wordt ingezet ter verbetering van het zorgaanbod. Terwijl met name de zogeheten Generatie Y (tussen de 18 en 34 jaar) juist behoefte zegt te hebben aan de inzet van technologische middelen, zoals apps, tele-zorg en wearables.

Uit het rapport ‘2015 State of the Connected Patient’ blijkt dat slechts 10% van de ondervraagde personen gebruik maakt van internet, e-mail of tekstberichten om een afspraak met een arts of andere zorgaanbieder te maken. Slechts 40% heeft contact over preventieve zorg, zoals het monitoren van beweeggedrag of het uitvoeren van gezondheidschecks. Hier liggen zeker kansen, omdat de Generatie Y juist behoefte heeft aan communiceren via moderne technologieën.

Zo geeft 60% van deze groep aan serieuze interesse te hebben in tele-zorg om het aantal persoonlijke bezoeken aan een arts te verminderen. Daarnaast zou ruim 70% een applicatie gebruiken om een afspraak te maken, medische data te delen of preventieve zorg te regelen. Het is belangrijk om de voorkeuren en behoeftes van Generatie Y in kaart te brengen, omdat de wensen en gedragingen van deze groep een goed beeld geven van hoe communicatie in de gezondheidszorg er in de toekomst idealiter uit kan zien.

Belangrijkste bevindingen uit ‘2015 State of the Connected Patient’

- Patiënten denken dat artsen onderling medische gegevens uitwisselen:

 Gemiddeld ziet een patiënt zijn eerstelijnsarts driemaal per jaar en heeft hij 2,5 arts die betrokken is bij zijn zorg. 76% van de respondenten vertrouwt er hierbij op dat de artsen onderling zijn medische gegevens uitwisselen.

- Het merendeel van de communicatie over de gezondheid gebeurt in persoonlijke gesprekken. Wie het overzicht houdt op de verkregen data varieert zeer:

Bijna de helft van alle patiënten komt zelf zijn medische gegevens en testresultaten (44%) halen en betaalt zijn zorgrekeningen aan de balie (38%).

62% van de verzekerde patiënten vertrouwt op de arts voor het bijhouden van medische gegevens, terwijl 28% van de onderzochte patiënten zijn gegevens bewaart in een map, schoenendoos, lade of een ander opbergsysteem.

- Nog weinig aandacht voor preventieve zorg:

40% van de patiënten stelt niet met hun arts te communiceren over preventieve zorg.

- Generatie Y is erg ontvankelijk voor het gebruik van nieuwe technologie in de zorg:

71% van Generatie Y is geïnteresseerd in artsen en zorgaanbieders die een via een applicatie actief hun gezondheid bevorderen, medische gegevens of resultaten bespreken of afspraken maken.

63% van Generatie Y is geïnteresseerd in het proactief aanleveren van medische gegevens via wifi/wearables aan hun arts zodat die hun gezondheid kan controleren.

Het online onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Salesforce door Harris Poll in januari 2015. Klik hier om het rapport ‘Salesforce 2015 State of the Connected Patient’ te downloaden.

 

DIC en DIL Banner vierkant algemene sales brochure Pax8 BW 29-05 tm 18-06-2023
Pax8 BN/BW 29-05 tm 18-06-2023